Evangelieboken och kyrkoåret

Texter från andra källor

Apokryferna

Jesus Syraks vishet
 45:15-20Biskop Henriks minnesdag
Läsningen
 15:5-6Aposteln Johannes dag (Tredje dag jul)
Psalmantifon
Salomos vishet
 1:7Pingstdagen
Psalmantifon
 11: 23-24Askonsdagen
Psalmantifon
Tillägg till Daniel
 3: 52Treenighetssöndagen
Hallelujavers

Missale Aboense

 Treenighetssöndagen
Psalmantifon

Psalmboken

 Psalm 107Pingstdagen
Hallelujavers

Övrigt material

Apokryferna från A till Ö
Psalmboken
Gudstjänstliv och musik i Borgå stift

Dagens bibelord

evl.fi/dagensord

Beställ dagens bibelord som RSS-flöde eller använd på din webbtjänst.

Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken