Evangelieboken och kyrkoåret

Kyrkoårets texter i Bibelns ordningsföljd

Dölj | Utvidga

Första Mosebok (1 Mos)
 1: 1-5, 26-28 (29-30) 31 - 2: 1Påsknatten
Läsningen
 1: 1-11 (12-23) 24-28 (29-30) 31-2: 3Skapelsens söndag
1. årg. 1. läsningen
 2: 4-9, 15-17Skapelsens söndag
2. årg. 1. läsningen
 2: 18-24Familjens söndag
1. årg. 1. läsningen
 3: 1-7 (8-19)Första söndagen i fastan (Invocavit)
1. årg. 1. läsningen
 3: 8-15Marie bebådelsedag
2. årg. 1. läsningen
 3: 22-24Skapelsens söndag
Alternativ predikotext
 4: 3-10Första söndagen i fastan (Invocavit)
2. årg. 1. läsningen
 8: 1-12 (18-22)Påsknatten
Läsningen
 8: 13-22Nyårsdagen
3. årg. 1. läsningen
 9: 12–16Första söndagen efter trettondagen
3. årg. 1. läsningen
 11: 1-9Veckan efter pingst
Läsningen
 12: 1-4Apostladagen
1. årg. 1. läsningen
 13: 5-11, 14-16Tjugotredje söndagen efter pingst
2. årg. 1. läsningen
 15: 1–6Tjugonde söndagen efter pingst
1. årg. 1. läsningen
 18: 1-10 (11-15)Familjens söndag
3. årg. 1. läsningen
 18: 20-32Elfte söndagen efter pingst
3. årg. 1. läsningen
 21: 1-7Fjärde söndagen i advent
2. årg. 1. läsningen
 22: 1–13Femte söndagen i fastan (Judica)
1. årg. 1. läsningen
 28: 10-17Mikaelidagen
1. årg. 1. läsningen
 32: 23-32Andra söndagen i fastan (Reminiscere)
3. årg. 1. läsningen
 41: 46-49, 53-57Tionde söndagen efter pingst
3. årg. 1. läsningen
 50: 15-21Tjugotredje söndagen efter pingst
1. årg. 1. läsningen
Andra Mosebok (2 Mos)
Tredje Mosebok (3 Mos)
Fjärde Mosebok (4 Mos)
Femte Mosebok (5 Mos)
Josua (Jos)
Rut
Första Samuelsboken (1 Sam)
Andra Samuelsboken (2 Sam)
Första Konungaboken (1 Kung)
Andra Konungaboken (2 Kung)
Första Krönikeboken (1 Krön)
Andra Krönikeboken (2 Krön)
Nehemja (Neh)
Job
Psaltaren (Ps)
Ordspråksboken (Ords)
Predikaren (Pred)
Höga Visan (Högav)
Jesaja (Jes)
Jeremia (Jer)
Klagovisorna (Klag)
Hesekiel (Hes)
Daniel (Dan)
Hosea (Hos)
Joel
Amos
Jona
Mika
Habackuk (Hab)
Sefanja (Sef)
Sakarja (Sak)
Malaki (Mal)
Evangelium enligt Matteus (Matt)
Evangelium enligt Markus (Mark)
Evangelium enligt Lukas (Luk)
Evangelium enligt Johannes (Joh)
Apostlagärningarna (Apg)
Paulus’ brev till romarna (Rom)
Paulus’ första brev till korintierna (1 Kor)
Paulus’ andra brev till korintierna (2 Kor)
Paulus’ brev till galaterna (Gal)
Paulus’ brev till efesierna (Ef)
Paulus’ brev till filipperna (Fil)
Paulus’ brev till kolosserna (Kol)
Paulus’ första brev till tessalonikerna (1 Thess)
Paulus’ andra brev till tessalonikerna (2 Thess)
Paulus’ första brev till Timoteus (1 Tim)
Paulus’ andra brev till Timoteus (2 Tim)
Paulus’ brev till Titus (Tit)
Brevet till hebréerna (Heb)
Jakobs’ brev (Jak)
Petrus’ första brev (1 Pet)
Petrus’ andra brev (2 Pet)
Johannes’ första brev (1 Joh)
Johannes’ uppenbarelse (Upp)

Övrigt material

Apokryferna från A till Ö
Psalmboken
Gudstjänstliv och musik i Borgå stift

Dagens bibelord

evl.fi/dagensord

Beställ dagens bibelord som RSS-flöde eller använd på din webbtjänst.

Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken