Evangelieboken och kyrkoåret

Kyrkoårets texter i Bibelns ordningsföljd

Dölj | Utvidga

Första Mosebok (1 Mos)
Andra Mosebok (2 Mos)
Tredje Mosebok (3 Mos)
Fjärde Mosebok (4 Mos)
Femte Mosebok (5 Mos)
Josua (Jos)
Rut
Första Samuelsboken (1 Sam)
Andra Samuelsboken (2 Sam)
Första Konungaboken (1 Kung)
Andra Konungaboken (2 Kung)
Första Krönikeboken (1 Krön)
Andra Krönikeboken (2 Krön)
Nehemja (Neh)
Job
Psaltaren (Ps)
 2: 7Julnatten
Psalmantifon
 8: 2-10Nyårsdagen
Psalm
 9: 8-9Domsöndagen
Psalmantifon
 11: 4Femte söndagen efter trettondagen
Hallelujavers
 13: 2-6Femte söndagen efter pingst
Psalm
 13: 6 Tredje söndagen före fastetiden (Septuagesima)
Psalmantifon
 13: 6Femte söndagen efter pingst
Psalmantifon
 16: 6Självständighetsdagen
Psalmantifon
 16: 8-11Annandag påsk
Psalm
 17: 15Andra söndagen efter pingst
Hallelujavers
 18: 2-7 Tredje söndagen före fastetiden (Septuagesima)
Psalm
 18: 17-20, 26-29Tredje söndagen efter pingst
Psalm
 18: 20Tredje söndagen efter pingst
Psalmantifon
 19: 2-7Skapelsens söndag
Psalm
 22: 2-6Palmsöndagen
Psalm
 22: 7-20Långfredagen
Psalm
 22: 20Palmsöndagen
Psalmantifon
 22: 26Palmsöndagen
Psalmstrof
 23Andra söndagen efter påsk (Misericordia Domini)
Psalm
 24: 7-10Första söndagen i advent
Psalm
 25: 1-10Veckan efter första söndagen i advent
Psalm
 25: 1-10Andra söndagen i fastan (Reminiscere)
Psalm
 25: 6Andra söndagen i fastan (Reminiscere)
Psalmantifon
 25: 11-20Tredje söndagen i fastan (Oculi)
Psalm
 25: 15Tredje söndagen i fastan (Oculi)
Psalmantifon
 25: 16Fjärde söndagen efter pingst
Psalmantifon
 27: 1-3, 7-9Sjätte söndagen efter påsk (Exaudi)
Psalm
 27: 4Andra söndagen efter jul
Psalmantifon
 27: 7Sjätte söndagen efter påsk (Exaudi)
Psalmantifon
 28: 1-2, 6-9Sjunde söndagen efter pingst
Psalm
 28: 8Sjunde söndagen efter pingst
Psalmantifon
 30: 2-6Påsknatten
Psalm
 30: 3-6, 12-13Trettonde söndagen efter pingst
Psalm
 31: 2-6Fastlagssöndagen (Esto mihi)
Psalm
 31: 3Fastlagssöndagen (Esto mihi)
Psalmantifon
 31: 20 Tredje söndagen före fastetiden (Septuagesima)
Hallelujavers
 31: 20-23Annandag påsk
2. årg. 1. läsningen
 32: 1-2, 5-8Fjärde söndagen efter pingst
Psalm
 33: 5-6Andra söndagen efter påsk (Misericordia Domini)
Psalmantifon
 33: 12Elfte söndagen efter pingst
Psalmantifon
 34: 2-4, 9-11Pingstaftonen
Psalm
 34: 8Mikaelidagen
Psalmantifon
 36: 6-10Julaftonen
Psalm
 37: 1–9Femte söndagen efter trettondagen
Psalm
 40: 2-6Femte söndagen efter påsk (Bönsöndagen, Rogate)
Psalm
 40: 6-9Fredagen efter påsk
Psalm
 42: 6Fjärde söndagen i advent
Psalmantifon
 43: 1Femte söndagen i fastan (Judica)
Psalmantifon
 43: 2–5Femte söndagen i fastan (Judica)
Psalm
 44: 2–5Andra söndagen före fastetiden (Sexagesima)
Psalm
 44: 24, 27Andra söndagen före fastetiden (Sexagesima)
Psalmantifon
 46: 2-8Reformationsdagen
Psalm
 46: 11Sextonde söndagen efter pingst
Hallelujavers
 47: 6-9Kristi himmelsfärdsdag
Psalm
 48: 10Kyndelsmässodagen
Psalmantifon
 48: 11-15Kyndelsmässodagen
Psalm
 49: 6-10, 16-21Andra söndagen efter pingst
Psalm
 49: 16Andra söndagen efter pingst
Psalmantifon
 49: 16Tjugofemte söndagen efter pingst
Psalmantifon
 50: 14Sjunde söndagen efter pingst
Hallelujavers
 51: 6-14Tolfte söndagen efter pingst
Psalm
 51: 8Nionde söndagen efter pingst
Psalmantifon
 51:17Tolfte söndagen efter pingst
Hallelujavers
 51: 19Tolfte söndagen efter pingst
Psalmantifon
 55: 23Sextonde söndagen efter pingst
Psalmantifon
 56: 14Sjuttonde söndagen efter pingst
Psalmantifon
 57: 2-4, 11-12Askonsdagen
Psalm
 65: 2-6, 9Femtonde söndagen efter pingst
Psalm
 66: 1 (2)Tredje söndage efter påsk (Jubilate)
Psalmantifon
 66: 3-9Tredje söndage efter påsk (Jubilate)
Psalm
 66: 5Fjärde söndagen efter trettondagen
Psalmantifon
 67: 3Tjugoförsta söndagen efter pingst
Hallelujavers
 67: 8Tjugoförsta söndagen efter pingst
Psalmantifon
 68: 4Biskop Henriks minnesdag
Psalmantifon
 68: 5-11Pingstdagen
Psalm
 68: 20-21Torsdagen efter påsk
Psalm
 69: 2-5 (7-10)Tisdagen i stilla veckan
Psalm
 69: 17-23 (30-34)Onsdagen i stilla veckan
Psalm
 69: 30Onsdagen i stilla veckan
Psalmantifon
 71: 4Tisdagen i stilla veckan
Psalmantifon
 71: 14–19Första söndagen efter jul
Psalm
 71: 16Nionde söndagen efter pingst
Hallelujavers
 72: 1-3, 8-12Trettondagen (Epifania)
Psalm
 73: 23-28Annandag påsk
3. årg. 1. läsningen
 73: 24Palmsöndagen
Psalmstrof
 74: 21Fjortonde söndagen efter pingst
Psalmantifon
 75: 2-8, 10-11Tjugofjärde söndagen efter pingst
Psalm
 78: 1–8Tjugonde söndagen efter pingst
Psalm
 78: 25Skärtorsdagen
Psalmantifon
 79: 9Askonsdagen
Psalmstrof
 80: 2–3Andra söndagen i advent
Psalmantifon
 80: 4Tredje söndagen i advent
Hallelujavers
 80: 15-20Andra söndagen i advent
Psalm
 81: 9-17Elfte söndagen efter pingst
Psalm
 84: 2-5, 11-12Andra söndagen efter jul
Psalm
 84: 6-10, 13Fjärde söndagen i fastan (Midfastosöndagen, Laetare)
Psalm
 85: 2-8Tjugosjätte söndagen efter pingst
Psalm
 85: 8Första söndagen i advent
Hallelujavers
 85: 9-14Tredje söndagen i advent
Psalm
 86: 1, 3-7Sextonde söndagen efter pingst
Psalm
 86: 10-13Sjuttonde söndagen efter pingst
Psalm
 89: 3Nyårsaftonen
Psalmantifon
 89: 6–8, 16–19Alla helgons dag
Psalm
 89: 19–22, 27–30Första söndagen efter trettondagen
Psalm
 90: 1-6, 12-15Uppbrottets söndag
Psalm
 91: 1-4, 11-12Första söndagen i fastan (Invocavit)
Psalm
 91: 15Första söndagen i fastan (Invocavit)
Psalmantifon
 92: 2Femtonde söndagen efter pingst
Psalmantifon
 92: 2-6Midsommardagen (Johannes döparens dag)
Psalm
 92: 5-10, 13-16Nionde söndagen efter pingst
Psalm
 92: 13-16Aposteln Johannes dag (Tredje dag jul)
Psalm
 93: 4Fjärde söndagen efter trettondagen
Hallelujavers
 94: 8-15 Uppbrottets söndag
3. årg. 1. läsningen
 95: 1-2, 6-7Treenighetssöndagen
Psalm
 95: 7-8Tredje söndagen efter pingst
Hallelujavers
 96: 1-3, 6-10Julnatten
Psalm
 96: 1-6Onsdagen efter påsk
Psalm
 96: 1-9Självständighetsdagen
Psalm
 96: 11-12Självständighetsdagen
Psalmantifon
 97: 1-2, 5-6, 10-11Kristi förklarings dag
Psalm
 97: 6Tredje söndagen efter trettondagen
Psalmantifon
 97: 8-9Domsöndagen
Hallelujavers
 97: 9Tredje söndagen efter trettondagen
Hallelujavers
 97: 12Kristi förklarings dag
Hallelujavers
 98: 1Fjärde söndagen efter påsk (Cantate)
Psalmantifon
 98: 1-4Julmorgonen
Psalm
 98: 2-9Fjärde söndagen efter påsk (Cantate)
Psalm
 98: 3Juldagen
Psalmantifon
 100Juldagen
Psalm
 100Lördagen efter påsk
Psalm
 100: 4Andra söndagen efter jul
Hallelujavers
 102: 2-10Måndagen i stilla veckan
Psalm
 102: 13Tjugonde söndagen efter pingst
Psalmantifon
 102: 16–23Tredje söndagen efter trettondagen
Psalm
 102: 26-29Nyårsaftonen
Psalm
 103: 19-22Mikaelidagen
Psalm
 104: (1-5) 10-15, 27-30Skapelsens söndag
Psalm
 104: 24Skapelsens söndag
Hallelujavers
 104: 30Pingstdagen
Psalmantifon
 104: 31Skapelsens söndag
Psalmantifon
 105: 1Andra söndagen efter trettondagen
Psalmantifon
 105: 1-6 (7-10)Tisdagen efter påsk
Psalm
 105: 2–5, 39–42Andra söndagen efter trettondagen
Psalm
 106: 2Andra söndagen i fastan (Reminiscere)
Psalmstrof
 106: 2Trettonde söndagen efter pingst
Psalmantifon
 107: 1–2, 23–31Fjärde söndagen efter trettondagen
Psalm
 107: 1-2, 21-22Pingstaftonen
Psalm
 110: 1-4Kristi himmelsfärdsdag
1. årg. 1. läsningen
 111: 2Första söndagen efter jul
Psalmantifon
 111: 2-5Skärtorsdagen
Psalm
 111: 9-10Skärtorsdagen
Psalmstrof
 112: 5-9Fjortonde söndagen efter pingst
Psalm
 113: 1-8Marie bebådelsedag
Psalm
 115: 12-15Familjens söndag
Psalm
 116: 1-9Första söndagen efter påsk (Quasimodogeniti)
Psalm
 116: 12 (-13)Fastlagssöndagen (Esto mihi)
Hallelujavers
 116: 15Stefanidagen (Annandag jul)
Hallelujavers
 117: 1Trettondagen (Epifania)
Hallelujavers
 117: 1Pingstaftonen
Hallelujavers
 118: 15-23 (24)Påskdagen
Psalm
 118: 16Tjugonde söndagen efter pingst
Hallelujavers
 118: 23Julnatten
Hallelujavers
 118: 23Julmorgonen
Hallelujavers
 118: 24Juldagen
Hallelujavers
 118: 24Påskdagen
Psalmantifon
 118: 25Palmsöndagen
Psalmantifon
 118: 26-29Palmsöndagen
Psalm
 119: 1-8Nittonde söndagen efter pingst
Psalm
 119: 24Stefanidagen (Annandag jul)
Psalmantifon
 119: 34Nittonde söndagen efter pingst
Psalmantifon
 119: 41-48Stefanidagen (Annandag jul)
Psalm
 119: 46Reformationsdagen
Psalmantifon
 119: 97-104Adertonde söndagen efter pingst
Psalm
 119: 105Adertonde söndagen efter pingst
Psalmantifon
 119: 129-136Tionde söndagen efter pingst
Psalm
 119: 137Tionde söndagen efter pingst
Hallelujavers
 119: 162-168Tjugotredje söndagen efter pingst
Psalm
 119: 169Tionde söndagen efter pingst
Psalmantifon
 119: 176, 94Fjärde söndagen efter pingst
Hallelujavers
 121Nyårsaftonen
Psalm
 121Självständighetsdagen
Psalm
 122: 1Andra söndagen i advent
Hallelujavers
 123: 2Tredje söndagen i fastan (Oculi)
Psalmstrof
 124: 2-3, 6-8Menlösa barns dag (Fjärde dag jul)
Psalm
 126Tredje söndage efter påsk (Jubilate)
Psalm
 126Tjugofemte söndagen efter pingst
Psalm
 126: 3Andra söndagen i advent
Hallelujavers
 127: 1-2Sextonde söndagen efter pingst
1. årg. 1. läsningen
 128: 3Familjens söndag
Hallelujavers
 130: 1-2Askonsdagen
Psalmantifon
 130: 5-8Fjärde söndagen i advent
Psalm
 130: 6Uppbrottets söndag
Hallelujavers
 133: 1Tjugotredje söndagen efter pingst
Hallelujavers
 135: 13 (-14)Självständighetsdagen
Hallelujavers
 136: 1Adertonde söndagen efter pingst
Hallelujavers
 136: 1Nittonde söndagen efter pingst
Hallelujavers
 136: 1-9, 25-26Femtonde söndagen efter pingst
Psalm
 138: 2Kyndelsmässodagen
Hallelujavers
 139: 7-12Tjugofemte söndagen efter pingst
2. årg. 1. läsningen
 142Långfredagens kväll
Psalm
 143: 1-10Domsöndagen
Psalm
 143: 9Femte söndagen i fastan (Judica)
Psalmstrof
 145: 1-7Biskop Henriks minnesdag
Psalm
 145: 3-7Apostladagen
Psalm
 145: 6-7Aposteln Johannes dag (Tredje dag jul)
Psalmantifon
 145: 8-13Tjugoförsta söndagen efter pingst
Psalm
 145: 15-16Fjärde söndagen i fastan (Midfastosöndagen, Laetare)
Psalmstrof
 145: 21Nyårsdagen
Hallelujavers
 146: 5-10Trettonde söndagen efter pingst
Psalm
 147: 1Femtonde söndagen efter pingst
Hallelujavers
 147: 13Tjugofjärde söndagen efter pingst
Hallelujavers
 148: 2Mikaelidagen
Hallelujavers
Ordspråksboken (Ords)
Predikaren (Pred)
Höga Visan (Högav)
Jesaja (Jes)
Jeremia (Jer)
Klagovisorna (Klag)
Hesekiel (Hes)
Daniel (Dan)
Hosea (Hos)
Joel
Amos
Jona
Mika
Habackuk (Hab)
Sefanja (Sef)
Sakarja (Sak)
Malaki (Mal)
Evangelium enligt Matteus (Matt)
Evangelium enligt Markus (Mark)
Evangelium enligt Lukas (Luk)
Evangelium enligt Johannes (Joh)
Apostlagärningarna (Apg)
Paulus’ brev till romarna (Rom)
Paulus’ första brev till korintierna (1 Kor)
Paulus’ andra brev till korintierna (2 Kor)
Paulus’ brev till galaterna (Gal)
Paulus’ brev till efesierna (Ef)
Paulus’ brev till filipperna (Fil)
Paulus’ brev till kolosserna (Kol)
Paulus’ första brev till tessalonikerna (1 Thess)
Paulus’ andra brev till tessalonikerna (2 Thess)
Paulus’ första brev till Timoteus (1 Tim)
Paulus’ andra brev till Timoteus (2 Tim)
Paulus’ brev till Titus (Tit)
Brevet till hebréerna (Heb)
Jakobs’ brev (Jak)
Petrus’ första brev (1 Pet)
Petrus’ andra brev (2 Pet)
Johannes’ första brev (1 Joh)
Johannes’ uppenbarelse (Upp)

Övrigt material

Apokryferna från A till Ö
Psalmboken
Gudstjänstliv och musik i Borgå stift

Dagens bibelord

evl.fi/dagensord

Beställ dagens bibelord som RSS-flöde eller använd på din webbtjänst.

Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken