Evangelieboken och kyrkoåret

Kyrkoårets texter i Bibelns ordningsföljd

Dölj | Utvidga

Första Mosebok (1 Mos)
Andra Mosebok (2 Mos)
 1: 22-2: 10Menlösa barns dag (Fjärde dag jul)
Läsningen
 2: 1-10Familjens söndag
2. årg. 1. läsningen
 3: 1-6Kristi förklarings dag
1. årg. 1. läsningen
 3: 9-15Kristi förklarings dag
2. årg. 1. läsningen
 4: 10-12Trettonde söndagen efter pingst
1. årg. 1. läsningen
 12: 1-8, 11-14Skärtorsdagen
3. årg. 1. läsningen
 14: 8, 10-16, 21-22Påsknatten
Läsningen
 15: 2Påsknatten
Hallelujavers
 16: 11-19, 31, 35Fjärde söndagen i fastan (Midfastosöndagen, Laetare)
2. årg. 1. läsningen
 16: 11-19, 31, 35Sextonde söndagen efter pingst
3. årg. 1. läsningen
 17: 1–6Andra söndagen efter trettondagen
2. årg. 1. läsningen
 17: 8-13Femte söndagen efter påsk (Bönsöndagen, Rogate)
3. årg. 1. läsningen
 20: 1-17Nittonde söndagen efter pingst
3. årg. 1. läsningen
 23: 1-9Självständighetsdagen
Alternativ predikotext
 23: 20-23Mikaelidagen
2. årg. 1. läsningen
 24: 4-11Skärtorsdagen
2. årg. 1. läsningen
 33: 18-23Kyndelsmässodagen
2. årg. 1. läsningen
 34: 29-35Kristi förklarings dag
3. årg. 1. läsningen
Tredje Mosebok (3 Mos)
Fjärde Mosebok (4 Mos)
Femte Mosebok (5 Mos)
Josua (Jos)
Rut
Första Samuelsboken (1 Sam)
Andra Samuelsboken (2 Sam)
Första Konungaboken (1 Kung)
Andra Konungaboken (2 Kung)
Första Krönikeboken (1 Krön)
Andra Krönikeboken (2 Krön)
Nehemja (Neh)
Job
Psaltaren (Ps)
Ordspråksboken (Ords)
Predikaren (Pred)
Höga Visan (Högav)
Jesaja (Jes)
Jeremia (Jer)
Klagovisorna (Klag)
Hesekiel (Hes)
Daniel (Dan)
Hosea (Hos)
Joel
Amos
Jona
Mika
Habackuk (Hab)
Sefanja (Sef)
Sakarja (Sak)
Malaki (Mal)
Evangelium enligt Matteus (Matt)
Evangelium enligt Markus (Mark)
Evangelium enligt Lukas (Luk)
Evangelium enligt Johannes (Joh)
Apostlagärningarna (Apg)
Paulus’ brev till romarna (Rom)
Paulus’ första brev till korintierna (1 Kor)
Paulus’ andra brev till korintierna (2 Kor)
Paulus’ brev till galaterna (Gal)
Paulus’ brev till efesierna (Ef)
Paulus’ brev till filipperna (Fil)
Paulus’ brev till kolosserna (Kol)
Paulus’ första brev till tessalonikerna (1 Thess)
Paulus’ andra brev till tessalonikerna (2 Thess)
Paulus’ första brev till Timoteus (1 Tim)
Paulus’ andra brev till Timoteus (2 Tim)
Paulus’ brev till Titus (Tit)
Brevet till hebréerna (Heb)
Jakobs’ brev (Jak)
Petrus’ första brev (1 Pet)
Petrus’ andra brev (2 Pet)
Johannes’ första brev (1 Joh)
Johannes’ uppenbarelse (Upp)

Övrigt material

Apokryferna från A till Ö
Psalmboken
Gudstjänstliv och musik i Borgå stift

Dagens bibelord

evl.fi/dagensord

Beställ dagens bibelord som RSS-flöde eller använd på din webbtjänst.

Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken