Evangelieboken och kyrkoåret

Kyrkoårets texter i Bibelns ordningsföljd

Dölj | Utvidga

Första Mosebok (1 Mos)
Andra Mosebok (2 Mos)
Tredje Mosebok (3 Mos)
Fjärde Mosebok (4 Mos)
Femte Mosebok (5 Mos)
Josua (Jos)
Rut
Första Samuelsboken (1 Sam)
Andra Samuelsboken (2 Sam)
Första Konungaboken (1 Kung)
Andra Konungaboken (2 Kung)
Första Krönikeboken (1 Krön)
Andra Krönikeboken (2 Krön)
Nehemja (Neh)
Job
Psaltaren (Ps)
Ordspråksboken (Ords)
Predikaren (Pred)
Höga Visan (Högav)
Jesaja (Jes)
 1: 10-17Adertonde söndagen efter pingst
3. årg. 1. läsningen
 1: 16-20Första söndagen i fastan (Invocavit)
3. årg. 1. läsningen
 2: 12-18Tolfte söndagen efter pingst
3. årg. 1. läsningen
 4: 2-6Fjärde söndagen efter påsk (Cantate)
3. årg. 1. läsningen
 5: 1–7Andra söndagen före fastetiden (Sexagesima)
3. årg. 1. läsningen
 6: 1-8 (9-10)Treenighetssöndagen
1. årg. 1. läsningen
 7: 10-14Marie bebådelsedag
1. årg. 1. läsningen
 8: 11–15Tjugonde söndagen efter pingst
2. årg. 1. läsningen
 9: 1Julaftonen
Hallelujavers
 9: 1Julnatten
Psalmantifon
 9: 1Julmorgonen
Psalmantifon
 9: 1-6Julnatten
Läsningen
 9: 1-6Julmorgonen
Läsningen
 11: 1-5Julaftonen
Läsningen
 12: 1–6Andra söndagen efter trettondagen
1. årg. 1. läsningen
 12: 3Första söndagen efter trettondagen
Psalmantifon
 24: 14-16Femtonde söndagen efter pingst
2. årg. 1. läsningen
 25: 1, 4–5Första söndagen efter jul
Läsningen
 25: 6-10Skärtorsdagen
1. årg. 1. läsningen
 25: 8-9Påskdagen
3. årg. 1. läsningen
 26: 12-14, 19Sjuttonde söndagen efter pingst
3. årg. 1. läsningen
 29: 13–16Femte söndagen i fastan (Judica)
3. årg. 1. läsningen
 29: 17-19Fjärde söndagen i advent
3. årg. 1. läsningen
 30: 18–21Tredje söndagen efter trettondagen
2. årg. 1. läsningen
 32: 15-20Fjärde söndagen efter påsk (Cantate)
2. årg. 1. läsningen
 33: 5-6Kristi himmelsfärdsdag
3. årg. 1. läsningen
 33: 20-22Reformationsdagen
1. årg. 1. läsningen
 35: 3-6Andra söndagen i advent
2. årg. 1. läsningen
 38: 16-20Femtonde söndagen efter pingst
1. årg. 1. läsningen
 38: 17Tjugosjätte söndagen efter pingst
Psalmantifon
 40: 1-8Midsommardagen (Johannes döparens dag)
1. årg. 1. läsningen
 40: 3Tredje söndagen i advent
Psalmantifon
 40: 12-17Självständighetsdagen
Alternativ predikotext
 40: 26-31Tredje söndage efter påsk (Jubilate)
1. årg. 1. läsningen
 42: 1–4Första söndagen efter trettondagen
1. årg. 1. läsningen
 42: 5-8Nyårsdagen
3. årg. 1. läsningen
 43: 1-3Nyårsdagen
2. årg. 1. läsningen
 43: 10-12Första söndagen efter påsk (Quasimodogeniti)
1. årg. 1. läsningen
 43: 16-19, 21Självständighetsdagen
Alternativ predikotext
 44: 1-5Sjätte söndagen efter påsk (Exaudi)
1. årg. 1. läsningen
 44: 6-8Andra söndagen i advent
3. årg. 1. läsningen
 44: 21-23Adertonde söndagen efter pingst
1. årg. 1. läsningen
 45: 8-12Midsommardagen (Johannes döparens dag)
3. årg. 1. läsningen
 48: 20Femte söndagen efter påsk (Bönsöndagen, Rogate)
Psalmantifon
 49: 1, 3Midsommardagen (Johannes döparens dag)
Psalmantifon
 49: 1-6Onsdagen i stilla veckan
1. årg. 1. läsningen
 49: 5-7Trettondagen (Epifania)
2. årg. 1. läsningen
 49: 8-10Första söndagen i advent
3. årg. 1. läsningen
 49: 13–16Första söndagen efter jul
Läsningen
 50: 4-10Palmsöndagen
1. årg. 1. läsningen
 51: 3-6Midsommardagen (Johannes döparens dag)
2. årg. 1. läsningen
 51: 9–16Fjärde söndagen efter trettondagen
1. årg. 1. läsningen
 52: 7Apostladagen
Psalmantifon
 52: 7-10Juldagen
Läsningen
 52: 7-10Biskop Henriks minnesdag
Läsningen
 52: 8-10Kyndelsmässodagen
1. årg. 1. läsningen
 52: 13-15Tisdagen i stilla veckan
1. årg. 1. läsningen
 53Långfredagen
1. årg. 1. läsningen
 53: 9-11Långfredagens kväll
Läsningen
 54: 7-10Tredje söndage efter påsk (Jubilate)
2. årg. 1. läsningen
 55: 1-3Fjärde söndagen i fastan (Midfastosöndagen, Laetare)
3. årg. 1. läsningen
 55: 1-7Påsknatten
Läsningen
 55: 6Elfte söndagen efter pingst
Hallelujavers
 55: 6–11Andra söndagen före fastetiden (Sexagesima)
1. årg. 1. läsningen
 57: 15-19 (20-21)Fjärde söndagen efter pingst
1. årg. 1. läsningen
 58: 1-9Fastlagssöndagen (Esto mihi)
1. årg. 1. läsningen
 59: 20-21Pingstaftonen
Läsningen
 60: 1-6Trettondagen (Epifania)
1. årg. 1. läsningen
 60: 2Julaftonen
Psalmantifon
 60: 18–21Alla helgons dag
2. årg. 1. läsningen
 61: 1–3Första söndagen efter trettondagen
2. årg. 1. läsningen
 61: 10-11Fjärde söndagen efter pingst
2. årg. 1. läsningen
 62: 1–3Andra söndagen efter trettondagen
3. årg. 1. läsningen
 62: 10-12Första söndagen i advent
1. årg. 1. läsningen
 63: 7Första söndagen efter jul
Hallelujavers
 63: 7-9Fjärde söndagen efter påsk (Cantate)
1. årg. 1. läsningen
 63: 15-16Veckan efter första söndagen i advent
Läsningen
 64: 3-8Tjugotredje söndagen efter pingst
3. årg. 1. läsningen
 65: 1–3Femte söndagen i fastan (Judica)
2. årg. 1. läsningen
 65: 17–19Alla helgons dag
1. årg. 1. läsningen
 65: 23–25Alla helgons dag
3. årg. 1. läsningen
 66: 1-2Treenighetssöndagen
3. årg. 1. läsningen
 66: 10Fjärde söndagen i fastan (Midfastosöndagen, Laetare)
Psalmantifon
 66: 18-19Apostladagen
3. årg. 1. läsningen
Jeremia (Jer)
Klagovisorna (Klag)
Hesekiel (Hes)
Daniel (Dan)
Hosea (Hos)
Joel
Amos
Jona
Mika
Habackuk (Hab)
Sefanja (Sef)
Sakarja (Sak)
Malaki (Mal)
Evangelium enligt Matteus (Matt)
Evangelium enligt Markus (Mark)
Evangelium enligt Lukas (Luk)
Evangelium enligt Johannes (Joh)
Apostlagärningarna (Apg)
Paulus’ brev till romarna (Rom)
Paulus’ första brev till korintierna (1 Kor)
Paulus’ andra brev till korintierna (2 Kor)
Paulus’ brev till galaterna (Gal)
Paulus’ brev till efesierna (Ef)
Paulus’ brev till filipperna (Fil)
Paulus’ brev till kolosserna (Kol)
Paulus’ första brev till tessalonikerna (1 Thess)
Paulus’ andra brev till tessalonikerna (2 Thess)
Paulus’ första brev till Timoteus (1 Tim)
Paulus’ andra brev till Timoteus (2 Tim)
Paulus’ brev till Titus (Tit)
Brevet till hebréerna (Heb)
Jakobs’ brev (Jak)
Petrus’ första brev (1 Pet)
Petrus’ andra brev (2 Pet)
Johannes’ första brev (1 Joh)
Johannes’ uppenbarelse (Upp)

Övrigt material

Apokryferna från A till Ö
Psalmboken
Gudstjänstliv och musik i Borgå stift

Dagens bibelord

evl.fi/dagensord

Beställ dagens bibelord som RSS-flöde eller använd på din webbtjänst.

Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken