Evangelieboken och kyrkoåret

Kyrkoårets texter i Bibelns ordningsföljd

Dölj | Utvidga

Första Mosebok (1 Mos)
Andra Mosebok (2 Mos)
Tredje Mosebok (3 Mos)
Fjärde Mosebok (4 Mos)
Femte Mosebok (5 Mos)
Josua (Jos)
Rut
Första Samuelsboken (1 Sam)
Andra Samuelsboken (2 Sam)
Första Konungaboken (1 Kung)
Andra Konungaboken (2 Kung)
Första Krönikeboken (1 Krön)
Andra Krönikeboken (2 Krön)
Nehemja (Neh)
Job
Psaltaren (Ps)
Ordspråksboken (Ords)
Predikaren (Pred)
Höga Visan (Högav)
Jesaja (Jes)
Jeremia (Jer)
 1: 4-10Tjugoförsta söndagen efter pingst
1. årg. 1. läsningen
 3: 14-15Reformationsdagen
1. årg. 1. läsningen
 3: 21-25Tredje söndagen i advent
1. årg. 1. läsningen
 6: 16-19Elfte söndagen efter pingst
2. årg. 1. läsningen
 7: 1-7Nionde söndagen efter pingst
3. årg. 1. läsningen
 7: 23-26Tredje söndagen i fastan (Oculi)
3. årg. 1. läsningen
 8: 4-7Fastlagssöndagen (Esto mihi)
2. årg. 1. läsningen
 9: 22-23 Tredje söndagen före fastetiden (Septuagesima)
1. årg. 1. läsningen
 15: 15-20Stefanidagen (Annandag jul)
3. årg. 1. läsningen
 15: 19-21Reformationsdagen
2. årg. 1. läsningen
 17: 5-8Reformationsdagen
3. årg. 1. läsningen
 18: 1-10Elfte söndagen efter pingst
1. årg. 1. läsningen
 18: 19-20Måndagen i stilla veckan
1. årg. 1. läsningen
 20: 7-11, 13Stefanidagen (Annandag jul)
1. årg. 1. läsningen
 23: 1-4Andra söndagen efter påsk (Misericordia Domini)
2. årg. 1. läsningen
 23: 5-6Julaftonen
Läsningen
 26: 12-16Tredje söndagen i fastan (Oculi)
2. årg. 1. läsningen
 27: 4-7Tjugofjärde söndagen efter pingst
1. årg. 1. läsningen
 29: 4-7Tjugofjärde söndagen efter pingst
2. årg. 1. läsningen
 29: 11Tjugofjärde söndagen efter pingst
Psalmantifon
 29: 11-14Femte söndagen efter påsk (Bönsöndagen, Rogate)
1. årg. 1. läsningen
 31: 31-34Pingstdagen
2. årg. 1. läsningen
Klagovisorna (Klag)
Hesekiel (Hes)
Daniel (Dan)
Hosea (Hos)
Joel
Amos
Jona
Mika
Habackuk (Hab)
Sefanja (Sef)
Sakarja (Sak)
Malaki (Mal)
Evangelium enligt Matteus (Matt)
Evangelium enligt Markus (Mark)
Evangelium enligt Lukas (Luk)
Evangelium enligt Johannes (Joh)
Apostlagärningarna (Apg)
Paulus’ brev till romarna (Rom)
Paulus’ första brev till korintierna (1 Kor)
Paulus’ andra brev till korintierna (2 Kor)
Paulus’ brev till galaterna (Gal)
Paulus’ brev till efesierna (Ef)
Paulus’ brev till filipperna (Fil)
Paulus’ brev till kolosserna (Kol)
Paulus’ första brev till tessalonikerna (1 Thess)
Paulus’ andra brev till tessalonikerna (2 Thess)
Paulus’ första brev till Timoteus (1 Tim)
Paulus’ andra brev till Timoteus (2 Tim)
Paulus’ brev till Titus (Tit)
Brevet till hebréerna (Heb)
Jakobs’ brev (Jak)
Petrus’ första brev (1 Pet)
Petrus’ andra brev (2 Pet)
Johannes’ första brev (1 Joh)
Johannes’ uppenbarelse (Upp)

Övrigt material

Apokryferna från A till Ö
Psalmboken
Gudstjänstliv och musik i Borgå stift

Dagens bibelord

evl.fi/dagensord

Beställ dagens bibelord som RSS-flöde eller använd på din webbtjänst.

Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken