Evangelieboken och kyrkoåret

Kyrkoårets texter i Bibelns ordningsföljd

Dölj | Utvidga

Första Mosebok (1 Mos)
Andra Mosebok (2 Mos)
Tredje Mosebok (3 Mos)
Fjärde Mosebok (4 Mos)
Femte Mosebok (5 Mos)
Josua (Jos)
Rut
Första Samuelsboken (1 Sam)
Andra Samuelsboken (2 Sam)
Första Konungaboken (1 Kung)
Andra Konungaboken (2 Kung)
Första Krönikeboken (1 Krön)
Andra Krönikeboken (2 Krön)
Nehemja (Neh)
Job
Psaltaren (Ps)
Ordspråksboken (Ords)
Predikaren (Pred)
Höga Visan (Högav)
Jesaja (Jes)
Jeremia (Jer)
Klagovisorna (Klag)
Hesekiel (Hes)
Daniel (Dan)
Hosea (Hos)
Joel
Amos
Jona
Mika
Habackuk (Hab)
Sefanja (Sef)
Sakarja (Sak)
Malaki (Mal)
Evangelium enligt Matteus (Matt)
 1: 18-24Fjärde söndagen i advent
1. årg. Evangeliet
 2: 1-12Trettondagen (Epifania)
1. årg. Evangeliet
 2: 13-21Menlösa barns dag (Fjärde dag jul)
Evangeliet
 3: 13–17Första söndagen efter trettondagen
1. årg. Evangeliet
 4: 1-11Första söndagen i fastan (Invocavit)
1. årg. Evangeliet
 4: 12-16Nyårsdagen
3. årg. Evangeliet
 5: 1–12Alla helgons dag
1. årg. Evangeliet
 5: 12Alla helgons dag
Hallelujavers
 5: 13-16Reformationsdagen
3. årg. Evangeliet
 5: 20-30Sjunde söndagen efter pingst
1. årg. Evangeliet
 5: 43-48Fjortonde söndagen efter pingst
2. årg. Evangeliet
 6: 5-13Femte söndagen efter påsk (Bönsöndagen, Rogate)
2. årg. Evangeliet
 6: 14-15Tjugotredje söndagen efter pingst
3. årg. Evangeliet
 6: 16-21Askonsdagen
Evangeliet
 6: 19-24Sextonde söndagen efter pingst
3. årg. Evangeliet
 6: 25-34Sextonde söndagen efter pingst
1. årg. Evangeliet
 7: 12Fjortonde söndagen efter pingst
Hallelujavers
 7: 13-14Nionde söndagen efter pingst
2. årg. Evangeliet
 7: 15-23Nionde söndagen efter pingst
1. årg. Evangeliet
 7: 24-29Nionde söndagen efter pingst
3. årg. Evangeliet
 8: 5–13Tredje söndagen efter trettondagen
1. årg. Evangeliet
 8: 23–27Fjärde söndagen efter trettondagen
1. årg. Evangeliet
 9: 9-13Fjärde söndagen efter pingst
3. årg. Evangeliet
 9: 18-26Tjugofemte söndagen efter pingst
1. årg. Evangeliet
 10: 16-22Stefanidagen (Annandag jul)
1. årg. Evangeliet
 11: 2-10Tredje söndagen i advent
1. årg. Evangeliet
 11: 11-19Tredje söndagen i advent
2. årg. Evangeliet
 11: 20-24Elfte söndagen efter pingst
3. årg. Evangeliet
 11: 25-30Femtonde söndagen efter pingst
3. årg. Evangeliet
 12: 33-37Trettonde söndagen efter pingst
2. årg. Evangeliet
 12: 46-50Familjens söndag
2. årg. Evangeliet
 13: 24–30Femte söndagen efter trettondagen
1. årg. Evangeliet
 13: 31–33Andra söndagen före fastetiden (Sexagesima)
3. årg. Evangeliet
 13: 44-46Andra söndagen efter pingst
2. årg. Evangeliet
 13: 47-50Domsöndagen
Alternativ predikotext
 14: 22–33Fjärde söndagen efter trettondagen
2. årg. Evangeliet
 15: 21-28Andra söndagen i fastan (Reminiscere)
1. årg. Evangeliet
 16: 1-4Nyårsaftonen
Evangeliet
 16: 1-4Reformationsdagen
2. årg. Evangeliet
 16: 13-19Apostladagen
2. årg. Evangeliet
 16: 21-23Första söndagen i fastan (Invocavit)
2. årg. Evangeliet
 16: 24-27Andra söndagen efter pingst
3. årg. Evangeliet
 17: 1-8Kristi förklarings dag
1. årg. Evangeliet
 17: 24-27Tjugofjärde söndagen efter pingst
3. årg. Evangeliet
 18: 1-6 (7-9) 10Mikaelidagen
1. årg. Evangeliet
 18: 15-22Tjugotredje söndagen efter pingst
2. årg. Evangeliet
 18: 23-35Tjugotredje söndagen efter pingst
1. årg. Evangeliet
 19: 27-30 Tredje söndagen före fastetiden (Septuagesima)
2. årg. Evangeliet
 20: 1-16 Tredje söndagen före fastetiden (Septuagesima)
1. årg. Evangeliet
 20: 25-28Självständighetsdagen
Evangeliet
 21: 1-9Första söndagen i advent
1. årg. Evangeliet
 21: 12-17 (18-22)Palmsöndagen
3. årg. Evangeliet
 21: 16Familjens söndag
Hallelujavers
 21: 28-32Tolfte söndagen efter pingst
2. årg. Evangeliet
 22: 1-14Tjugoförsta söndagen efter pingst
1. årg. Evangeliet
 22: 15-22Tjugofjärde söndagen efter pingst
1. årg. Evangeliet
 22: 34-40Nittonde söndagen efter pingst
1. årg. Evangeliet
 23: 1-12Tolfte söndagen efter pingst
3. årg. Evangeliet
 23: 34-39Stefanidagen (Annandag jul)
3. årg. Evangeliet
 24: 1-14Tjugosjätte söndagen efter pingst
Evangeliet
 24: 13Tjugosjätte söndagen efter pingst
Hallelujavers
 24: 15-27Tjugosjätte söndagen efter pingst
Evangeliet
 24: 36-44Uppbrottets söndag
3. årg. Evangeliet
 25: 1-13Uppbrottets söndag
1. årg. Evangeliet
 25: 14-30Tionde söndagen efter pingst
2. årg. Evangeliet
 25: 31-46Domsöndagen
1. årg. Evangeliet
 26: 17-30Skärtorsdagen
3. årg. Evangeliet
 26: 30-56Måndagen i stilla veckan
3. årg. Evangeliet
 26: 57-27: 10Tisdagen i stilla veckan
3. årg. Evangeliet
 27: 11-32Onsdagen i stilla veckan
3. årg. Evangeliet
 27: 33-54Långfredagen
3. årg. Evangeliet
 27: 45-56Vid Jesu dödsstund
Evangeliet
 27: 46Långfredagen
Psalmantifon
 27: 55-61Långfredagens kväll
Evangeliet
 27: 62-66Den stilla lördagen
Evangeliet
 28: 1-8Påskdagen
3. årg. Evangeliet
 28: 8-15Annandag påsk
3. årg. Evangeliet
 28: 8-15Fredagen efter påsk
Evangeliet
 28: 16-20Lördagen efter påsk
Evangeliet
 28: 16-20Treenighetssöndagen
3. årg. Evangeliet
Evangelium enligt Markus (Mark)
Evangelium enligt Lukas (Luk)
Evangelium enligt Johannes (Joh)
Apostlagärningarna (Apg)
Paulus’ brev till romarna (Rom)
Paulus’ första brev till korintierna (1 Kor)
Paulus’ andra brev till korintierna (2 Kor)
Paulus’ brev till galaterna (Gal)
Paulus’ brev till efesierna (Ef)
Paulus’ brev till filipperna (Fil)
Paulus’ brev till kolosserna (Kol)
Paulus’ första brev till tessalonikerna (1 Thess)
Paulus’ andra brev till tessalonikerna (2 Thess)
Paulus’ första brev till Timoteus (1 Tim)
Paulus’ andra brev till Timoteus (2 Tim)
Paulus’ brev till Titus (Tit)
Brevet till hebréerna (Heb)
Jakobs’ brev (Jak)
Petrus’ första brev (1 Pet)
Petrus’ andra brev (2 Pet)
Johannes’ första brev (1 Joh)
Johannes’ uppenbarelse (Upp)

Övrigt material

Apokryferna från A till Ö
Psalmboken
Gudstjänstliv och musik i Borgå stift

Dagens bibelord

evl.fi/dagensord

Beställ dagens bibelord som RSS-flöde eller använd på din webbtjänst.

Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken