Evangelieboken och kyrkoåret

Kyrkoårets texter i Bibelns ordningsföljd

Dölj | Utvidga

Första Mosebok (1 Mos)
Andra Mosebok (2 Mos)
Tredje Mosebok (3 Mos)
Fjärde Mosebok (4 Mos)
Femte Mosebok (5 Mos)
Josua (Jos)
Rut
Första Samuelsboken (1 Sam)
Andra Samuelsboken (2 Sam)
Första Konungaboken (1 Kung)
Andra Konungaboken (2 Kung)
Första Krönikeboken (1 Krön)
Andra Krönikeboken (2 Krön)
Nehemja (Neh)
Job
Psaltaren (Ps)
Ordspråksboken (Ords)
Predikaren (Pred)
Höga Visan (Högav)
Jesaja (Jes)
Jeremia (Jer)
Klagovisorna (Klag)
Hesekiel (Hes)
Daniel (Dan)
Hosea (Hos)
Joel
Amos
Jona
Mika
Habackuk (Hab)
Sefanja (Sef)
Sakarja (Sak)
Malaki (Mal)
Evangelium enligt Matteus (Matt)
Evangelium enligt Markus (Mark)
 1: 12-13Första söndagen i fastan (Invocavit)
3. årg. Evangeliet
 1: 14–15Andra söndagen efter trettondagen
3. årg. Evangeliet
 1: 29–39Tredje söndagen efter trettondagen
3. årg. Evangeliet
 2: 1–12Tjugonde söndagen efter pingst
1. årg. Evangeliet
 2: 18-22Adertonde söndagen efter pingst
2. årg. Evangeliet
 2: 23-28Adertonde söndagen efter pingst
3. årg. Evangeliet
 3: 13-19Apostladagen
3. årg. Evangeliet
 4: 26–29Femte söndagen efter trettondagen
3. årg. Evangeliet
 6: 14-29Midsommardagen (Johannes döparens dag)
Alternativ predikotext
 7: 5-13Adertonde söndagen efter pingst
3. årg. Evangeliet
 7: 31-37Trettonde söndagen efter pingst
1. årg. Evangeliet
 7: 37Trettonde söndagen efter pingst
Hallelujavers
 9: 2-8Kristi förklarings dag
2. årg. Evangeliet
 9: 17-29Andra söndagen i fastan (Reminiscere)
2. årg. Evangeliet
 9: 38–41Femte söndagen efter trettondagen
2. årg. Evangeliet
 10: 2-9Familjens söndag
3. årg. Evangeliet
 10: 13-16Familjens söndag
1. årg. Evangeliet
 10: 17-27Sjunde söndagen efter pingst
2. årg. Evangeliet
 10: 32-45Fastlagssöndagen (Esto mihi)
3. årg. Evangeliet
 11: 1-10Första söndagen i advent
2. årg. Evangeliet
 12: 1–12Femte söndagen i fastan (Judica)
3. årg. Evangeliet
 12: 28-34Nittonde söndagen efter pingst
2. årg. Evangeliet
 12: 41-44Fjortonde söndagen efter pingst
3. årg. Evangeliet
 13: 33-37Uppbrottets söndag
2. årg. Evangeliet
 15: 33-41Vid Jesu dödsstund
Evangeliet
 16: 1-8Påsknatten
Evangeliet
 16: 9-16Torsdagen efter påsk
Evangeliet
 16: 14-20Kristi himmelsfärdsdag
1. årg. Evangeliet
Evangelium enligt Lukas (Luk)
Evangelium enligt Johannes (Joh)
Apostlagärningarna (Apg)
Paulus’ brev till romarna (Rom)
Paulus’ första brev till korintierna (1 Kor)
Paulus’ andra brev till korintierna (2 Kor)
Paulus’ brev till galaterna (Gal)
Paulus’ brev till efesierna (Ef)
Paulus’ brev till filipperna (Fil)
Paulus’ brev till kolosserna (Kol)
Paulus’ första brev till tessalonikerna (1 Thess)
Paulus’ andra brev till tessalonikerna (2 Thess)
Paulus’ första brev till Timoteus (1 Tim)
Paulus’ andra brev till Timoteus (2 Tim)
Paulus’ brev till Titus (Tit)
Brevet till hebréerna (Heb)
Jakobs’ brev (Jak)
Petrus’ första brev (1 Pet)
Petrus’ andra brev (2 Pet)
Johannes’ första brev (1 Joh)
Johannes’ uppenbarelse (Upp)

Övrigt material

Apokryferna från A till Ö
Psalmboken
Gudstjänstliv och musik i Borgå stift

Dagens bibelord

evl.fi/dagensord

Beställ dagens bibelord som RSS-flöde eller använd på din webbtjänst.

Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken