Evangelieboken och kyrkoåret

Kyrkoårets texter i Bibelns ordningsföljd

Dölj | Utvidga

Första Mosebok (1 Mos)
Andra Mosebok (2 Mos)
Tredje Mosebok (3 Mos)
Fjärde Mosebok (4 Mos)
Femte Mosebok (5 Mos)
Josua (Jos)
Rut
Första Samuelsboken (1 Sam)
Andra Samuelsboken (2 Sam)
Första Konungaboken (1 Kung)
Andra Konungaboken (2 Kung)
Första Krönikeboken (1 Krön)
Andra Krönikeboken (2 Krön)
Nehemja (Neh)
Job
Psaltaren (Ps)
Ordspråksboken (Ords)
Predikaren (Pred)
Höga Visan (Högav)
Jesaja (Jes)
Jeremia (Jer)
Klagovisorna (Klag)
Hesekiel (Hes)
Daniel (Dan)
Hosea (Hos)
Joel
Amos
Jona
Mika
Habackuk (Hab)
Sefanja (Sef)
Sakarja (Sak)
Malaki (Mal)
Evangelium enligt Matteus (Matt)
Evangelium enligt Markus (Mark)
Evangelium enligt Lukas (Luk)
 1: 26-38Marie bebådelsedag
1. årg. Evangeliet
 1: 28, 42Marie bebådelsedag
Hallelujavers
 1: 39-45Marie bebådelsedag
2. årg. Evangeliet
 1: 46-55Marie bebådelsedag
3. årg. Evangeliet
 1: 57-66Midsommardagen (Johannes döparens dag)
1. årg. Evangeliet
 1: 67-79Midsommardagen (Johannes döparens dag)
Alternativ predikotext
 1: 76Midsommardagen (Johannes döparens dag)
Hallelujavers
 2: 1-14Julaftonen
Evangeliet
 2: 1-14Julnatten
Evangeliet
 2: 1-20Julmorgonen
Evangeliet
 2: 21Nyårsdagen
1. årg. Evangeliet
 2: 22-33Kyndelsmässodagen
1. årg. Evangeliet
 2: 33–40Första söndagen efter jul
Evangeliet
 2: 41-52Andra söndagen efter jul
1. årg. Evangeliet
 3: 7-14Veckan efter första söndagen i advent
Evangeliet
 3: 15–18, 21–22Första söndagen efter trettondagen
3. årg. Evangeliet
 4: 16–21Andra söndagen efter trettondagen
3. årg. Evangeliet
 4: 23-30Elfte söndagen efter pingst
2. årg. Evangeliet
 5: 1-11Apostladagen
1. årg. Evangeliet
 6: 27-31Sjunde söndagen efter pingst
3. årg. Evangeliet
 6: 36-42Femte söndagen efter pingst
1. årg. Evangeliet
 7: 11-16Sjuttonde söndagen efter pingst
1. årg. Evangeliet
 7: 36-50Andra söndagen i fastan (Reminiscere)
3. årg. Evangeliet
 8: 4–15Andra söndagen före fastetiden (Sexagesima)
1. årg. Evangeliet
 9: 28-36Kristi förklarings dag
3. årg. Evangeliet
 9: 57-62Tredje söndagen efter pingst
3. årg. Evangeliet
 10: 1-12Tjugoförsta söndagen efter pingst
2. årg. Evangeliet
 10: 25-37Fjortonde söndagen efter pingst
1. årg. Evangeliet
 10: 38-42Sextonde söndagen efter pingst
2. årg. Evangeliet
 11: 5-13Femte söndagen efter påsk (Bönsöndagen, Rogate)
3. årg. Evangeliet
 11: 14-23 (24-26)Tredje söndagen i fastan (Oculi)
1. årg. Evangeliet
 11: 29-32Trettondagen (Epifania)
Alternativ predikotext
 12: 4-7Tjugofjärde söndagen efter pingst
2. årg. Evangeliet
 12: 8-12Stefanidagen (Annandag jul)
2. årg. Evangeliet
 12: 13-21Andra söndagen efter pingst
2. årg. Evangeliet
 12: 35-40Andra söndagen i advent
2. årg. Evangeliet
 12: 42-48Tionde söndagen efter pingst
3. årg. Evangeliet
 13: 1-5Femte söndagen efter pingst
3. årg. Evangeliet
 13: 6-9Nyårsaftonen
Evangeliet
 13: 22-30Askonsdagen
Evangeliet
 13: 31–35Femte söndagen i fastan (Judica)
2. årg. Evangeliet
 14: 1-6Adertonde söndagen efter pingst
1. årg. Evangeliet
 14: 16-24Tredje söndagen efter pingst
1. årg. Evangeliet
 15: 1-10Fjärde söndagen efter pingst
1. årg. Evangeliet
 15: 11-32Fjärde söndagen efter pingst
2. årg. Evangeliet
 16: 1-9Tionde söndagen efter pingst
1. årg. Evangeliet
 16: 19-31Andra söndagen efter pingst
1. årg. Evangeliet
 17: 7-10 Tredje söndagen före fastetiden (Septuagesima)
3. årg. Evangeliet
 17: 11-19Femtonde söndagen efter pingst
1. årg. Evangeliet
 17: 20-24Andra söndagen i advent
3. årg. Evangeliet
 18: 9-14Tolfte söndagen efter pingst
1. årg. Evangeliet
 18: 16Familjens söndag
Psalmantifon
 18: 31-43Fastlagssöndagen (Esto mihi)
1. årg. Evangeliet
 19: 1-10Tredje söndagen efter pingst
2. årg. Evangeliet
 19: 28-40Första söndagen i advent
3. årg. Evangeliet
 19: 41-48Elfte söndagen efter pingst
1. årg. Evangeliet
 20: 27-40Tjugofemte söndagen efter pingst
3. årg. Evangeliet
 21: 25-33 (34-36)Andra söndagen i advent
1. årg. Evangeliet
 22: 14-22Skärtorsdagen
1. årg. Evangeliet
 22: 39-62Måndagen i stilla veckan
1. årg. Evangeliet
 22: 63-23: 12Tisdagen i stilla veckan
1. årg. Evangeliet
 23: 13-31Onsdagen i stilla veckan
1. årg. Evangeliet
 23: 32-46Långfredagen
1. årg. Evangeliet
 23: 44-49Vid Jesu dödsstund
Evangeliet
 23: 47-56Långfredagens kväll
Evangeliet
 24: 1-12Påskdagen
1. årg. Evangeliet
 24: 13-35Annandag påsk
1. årg. Evangeliet
 24: 32Annandag påsk
Hallelujavers
 24: 34Annandag påsk
Psalmantifon
 24: 36-49Tisdagen efter påsk
Evangeliet
 24: 36-49Första söndagen efter påsk (Quasimodogeniti)
3. årg. Evangeliet
 24: 46-53Kristi himmelsfärdsdag
3. årg. Evangeliet
Evangelium enligt Johannes (Joh)
Apostlagärningarna (Apg)
Paulus’ brev till romarna (Rom)
Paulus’ första brev till korintierna (1 Kor)
Paulus’ andra brev till korintierna (2 Kor)
Paulus’ brev till galaterna (Gal)
Paulus’ brev till efesierna (Ef)
Paulus’ brev till filipperna (Fil)
Paulus’ brev till kolosserna (Kol)
Paulus’ första brev till tessalonikerna (1 Thess)
Paulus’ andra brev till tessalonikerna (2 Thess)
Paulus’ första brev till Timoteus (1 Tim)
Paulus’ andra brev till Timoteus (2 Tim)
Paulus’ brev till Titus (Tit)
Brevet till hebréerna (Heb)
Jakobs’ brev (Jak)
Petrus’ första brev (1 Pet)
Petrus’ andra brev (2 Pet)
Johannes’ första brev (1 Joh)
Johannes’ uppenbarelse (Upp)

Övrigt material

Apokryferna från A till Ö
Psalmboken
Gudstjänstliv och musik i Borgå stift

Dagens bibelord

evl.fi/dagensord

Beställ dagens bibelord som RSS-flöde eller använd på din webbtjänst.

Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken