Evangelieboken och kyrkoåret

Kyrkoårets texter i Bibelns ordningsföljd

Dölj | Utvidga

Första Mosebok (1 Mos)
Andra Mosebok (2 Mos)
Tredje Mosebok (3 Mos)
Fjärde Mosebok (4 Mos)
Femte Mosebok (5 Mos)
Josua (Jos)
Rut
Första Samuelsboken (1 Sam)
Andra Samuelsboken (2 Sam)
Första Konungaboken (1 Kung)
Andra Konungaboken (2 Kung)
Första Krönikeboken (1 Krön)
Andra Krönikeboken (2 Krön)
Nehemja (Neh)
Job
Psaltaren (Ps)
Ordspråksboken (Ords)
Predikaren (Pred)
Höga Visan (Högav)
Jesaja (Jes)
Jeremia (Jer)
Klagovisorna (Klag)
Hesekiel (Hes)
Daniel (Dan)
Hosea (Hos)
Joel
Amos
Jona
Mika
Habackuk (Hab)
Sefanja (Sef)
Sakarja (Sak)
Malaki (Mal)
Evangelium enligt Matteus (Matt)
Evangelium enligt Markus (Mark)
Evangelium enligt Lukas (Luk)
Evangelium enligt Johannes (Joh)
 1: 1-4Skapelsens söndag
1. årg. Evangeliet
 1: 1-14Juldagen
Evangeliet
 1: 14Juldagen
Psalmantifon
 1: 14Andra söndagen efter trettondagen
Hallelujavers
 1: 14-18Kyndelsmässodagen
Alternativ predikotext
 1: 19-27Tredje söndagen i advent
3. årg. Evangeliet
 1: 29Första söndagen efter trettondagen
Hallelujavers
 1: 29–34Första söndagen efter trettondagen
2. årg. Evangeliet
 1: 35–37Tredje söndagen i advent
2. årg. Evangeliet
 2: 1–11Andra söndagen efter trettondagen
1. årg. Evangeliet
 3: 1-15Treenighetssöndagen
1. årg. Evangeliet
 3: 16-21Pingstdagen
3. årg. Evangeliet
 3: 26–30Tredje söndagen i advent
3. årg. Evangeliet
 4: 5–26Andra söndagen efter trettondagen
2. årg. Evangeliet
 4: 31–38Andra söndagen före fastetiden (Sexagesima)
2. årg. Evangeliet
 4: 34-38Biskop Henriks minnesdag
Evangeliet
 4: 39–42Tredje söndagen efter trettondagen
2. årg. Evangeliet
 4: 46-53Reformationsdagen
1. årg. Evangeliet
 5: 1-15Femtonde söndagen efter pingst
2. årg. Evangeliet
 5: 19-21Sjuttonde söndagen efter pingst
3. årg. Evangeliet
 5: 22-29Domsöndagen
Alternativ predikotext
 6: 1-15Fjärde söndagen i fastan (Midfastosöndagen, Laetare)
1. årg. Evangeliet
 6: 16–21Fjärde söndagen efter trettondagen
3. årg. Evangeliet
 6: 24-35Fjärde söndagen i fastan (Midfastosöndagen, Laetare)
2. årg. Evangeliet
 6: 33Skärtorsdagen
Psalmantifon
 6: 37-40Tjugofemte söndagen efter pingst
2. årg. Evangeliet
 6: 44-47Veckan efter pingst
Evangeliet
 6: 48-58Fjärde söndagen i fastan (Midfastosöndagen, Laetare)
3. årg. Evangeliet
 6: 63Andra söndagen före fastetiden (Sexagesima)
Hallelujavers
 7: 14-18Andra söndagen efter jul
3. årg. Evangeliet
 7: 37-39Sjätte söndagen efter påsk (Exaudi)
2. årg. Evangeliet
 7: 40–52Tjugonde söndagen efter pingst
3. årg. Evangeliet
 8: 2-11Femte söndagen efter pingst
2. årg. Evangeliet
 8: 12Trettondagen (Epifania)
Alternativ predikotext
 8: 31-36Självständighetsdagen
Evangeliet
 8: 46-59Tredje söndagen i fastan (Oculi)
3. årg. Evangeliet
 9: 1-7, 39-41Trettonde söndagen efter pingst
3. årg. Evangeliet
 9: 24–38Tjugonde söndagen efter pingst
2. årg. Evangeliet
 10: 1-10Andra söndagen efter påsk (Misericordia Domini)
3. årg. Evangeliet
 10: 11-16Andra söndagen efter påsk (Misericordia Domini)
1. årg. Evangeliet
 10: 14Andra söndagen efter påsk (Misericordia Domini)
Hallelujavers
 10: 22-30Andra söndagen efter jul
2. årg. Evangeliet
 11: 21-29 (30-31) 32-45Sjuttonde söndagen efter pingst
2. årg. Evangeliet
 11: 47–53Femte söndagen i fastan (Judica)
1. årg. Evangeliet
 12: 1-8Palmsöndagen
2. årg. Evangeliet
 12: 12-24Palmsöndagen
1. årg. Evangeliet
 12: 25-33Fastlagssöndagen (Esto mihi)
2. årg. Evangeliet
 12: 35-36Kyndelsmässodagen
Alternativ predikotext
 12: 37-43Tredje söndagen i fastan (Oculi)
2. årg. Evangeliet
 12: 44-47Trettondagen (Epifania)
Alternativ predikotext
 13: 1-15Skärtorsdagen
2. årg. Evangeliet
 13: 16-20Tjugoförsta söndagen efter pingst
3. årg. Evangeliet
 13: 31-35Nittonde söndagen efter pingst
3. årg. Evangeliet
 13: 34Fjärde söndagen efter påsk (Cantate)
Hallelujavers
 14: 1-7Tredje söndage efter påsk (Jubilate)
3. årg. Evangeliet
 14: 8-17Pingstaftonen
Evangeliet
 14: 12-14Nyårsdagen
2. årg. Evangeliet
 14: 15-21Pingstdagen
2. årg. Evangeliet
 14: 23-29Pingstdagen
1. årg. Evangeliet
 15: 1-10Treenighetssöndagen
2. årg. Evangeliet
 15: 10-17Fjärde söndagen efter påsk (Cantate)
3. årg. Evangeliet
 15: 26-16: 4Sjätte söndagen efter påsk (Exaudi)
1. årg. Evangeliet
 16: 5-15Fjärde söndagen efter påsk (Cantate)
1. årg. Evangeliet
 16: 12-15Veckan efter pingst
Evangeliet
 16: 13Sjätte söndagen efter påsk (Exaudi)
Hallelujavers
 16: 16-23Tredje söndage efter påsk (Jubilate)
1. årg. Evangeliet
 16: 22Tredje söndage efter påsk (Jubilate)
Hallelujavers
 16: 23-33Femte söndagen efter påsk (Bönsöndagen, Rogate)
1. årg. Evangeliet
 16: 33Femte söndagen efter påsk (Bönsöndagen, Rogate)
Hallelujavers
 17: 6-10Fjärde söndagen efter påsk (Cantate)
2. årg. Evangeliet
 17: 11-17Tredje söndage efter påsk (Jubilate)
2. årg. Evangeliet
 17: 18-23Sjätte söndagen efter påsk (Exaudi)
3. årg. Evangeliet
 17: 24-26Kristi himmelsfärdsdag
2. årg. Evangeliet
 18: 1-27Måndagen i stilla veckan
2. årg. Evangeliet
 18: 28-40Tisdagen i stilla veckan
2. årg. Evangeliet
 19: 1-16Onsdagen i stilla veckan
2. årg. Evangeliet
 19: 16-30Långfredagen
2. årg. Evangeliet
 19: 31-42Långfredagens kväll
Evangeliet
 20: 1-10Påskdagen
2. årg. Evangeliet
 20: 11-18Annandag påsk
2. årg. Evangeliet
 20: 19-31Första söndagen efter påsk (Quasimodogeniti)
1. årg. Evangeliet
 20: 26Första söndagen efter påsk (Quasimodogeniti)
Hallelujavers
 21: 1-14Onsdagen efter påsk
Evangeliet
 21: 1-14Första söndagen efter påsk (Quasimodogeniti)
2. årg. Evangeliet
 21: 15-19Andra söndagen efter påsk (Misericordia Domini)
2. årg. Evangeliet
 21: 19-24Aposteln Johannes dag (Tredje dag jul)
Evangeliet
Apostlagärningarna (Apg)
Paulus’ brev till romarna (Rom)
Paulus’ första brev till korintierna (1 Kor)
Paulus’ andra brev till korintierna (2 Kor)
Paulus’ brev till galaterna (Gal)
Paulus’ brev till efesierna (Ef)
Paulus’ brev till filipperna (Fil)
Paulus’ brev till kolosserna (Kol)
Paulus’ första brev till tessalonikerna (1 Thess)
Paulus’ andra brev till tessalonikerna (2 Thess)
Paulus’ första brev till Timoteus (1 Tim)
Paulus’ andra brev till Timoteus (2 Tim)
Paulus’ brev till Titus (Tit)
Brevet till hebréerna (Heb)
Jakobs’ brev (Jak)
Petrus’ första brev (1 Pet)
Petrus’ andra brev (2 Pet)
Johannes’ första brev (1 Joh)
Johannes’ uppenbarelse (Upp)

Övrigt material

Apokryferna från A till Ö
Psalmboken
Gudstjänstliv och musik i Borgå stift

Dagens bibelord

evl.fi/dagensord

Beställ dagens bibelord som RSS-flöde eller använd på din webbtjänst.

Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken