Evangelieboken och kyrkoåret

Kyrkoårets texter i Bibelns ordningsföljd

Dölj | Utvidga

Första Mosebok (1 Mos)
Andra Mosebok (2 Mos)
Tredje Mosebok (3 Mos)
Fjärde Mosebok (4 Mos)
Femte Mosebok (5 Mos)
Josua (Jos)
Rut
Första Samuelsboken (1 Sam)
Andra Samuelsboken (2 Sam)
Första Konungaboken (1 Kung)
Andra Konungaboken (2 Kung)
Första Krönikeboken (1 Krön)
Andra Krönikeboken (2 Krön)
Nehemja (Neh)
Job
Psaltaren (Ps)
Ordspråksboken (Ords)
Predikaren (Pred)
Höga Visan (Högav)
Jesaja (Jes)
Jeremia (Jer)
Klagovisorna (Klag)
Hesekiel (Hes)
Daniel (Dan)
Hosea (Hos)
Joel
Amos
Jona
Mika
Habackuk (Hab)
Sefanja (Sef)
Sakarja (Sak)
Malaki (Mal)
Evangelium enligt Matteus (Matt)
Evangelium enligt Markus (Mark)
Evangelium enligt Lukas (Luk)
Evangelium enligt Johannes (Joh)
Apostlagärningarna (Apg)
 1: 1-11Kristi himmelsfärdsdag
1. årg. 2. läsningen
 1: 11Kristi himmelsfärdsdag
Psalmantifon
 1: 12-14Sjätte söndagen efter påsk (Exaudi)
2. årg. 2. läsningen
 2: 1-13Pingstdagen
1. årg. 2. läsningen
 2: 22-32Onsdagen efter påsk
Läsningen
 2: 36-41Veckan efter pingst
Läsningen
 2: 42-47Skärtorsdagen
1. årg. 2. läsningen
 3: 1-10Trettonde söndagen efter pingst
3. årg. 2. läsningen
 3: 12-20Första söndagen efter påsk (Quasimodogeniti)
2. årg. 2. läsningen
 4: 8-12Nyårsdagen
1. årg. 2. läsningen
 4: 18-21Tjugofjärde söndagen efter pingst
1. årg. 2. läsningen
 4: 24-30Nyårsdagen
3. årg. 2. läsningen
 6: 8, 11-15, 7: 51-60Stefanidagen (Annandag jul)
1. årg. 2. läsningen
 8: 26–40Första söndagen efter trettondagen
2. årg. 2. läsningen
 8: 26-40Torsdagen efter påsk
Läsningen
 10: 34-43Annandag påsk
1. årg. 2. läsningen
 10: 44-48Veckan efter pingst
Läsningen
 12: 5-11Mikaelidagen
3. årg. 2. läsningen
 13: 16-26Julaftonen
Läsningen
 13: 23-26Midsommardagen (Johannes döparens dag)
1. årg. 2. läsningen
 13: 23-33Tisdagen efter påsk
Läsningen
 13: 23-33Första söndagen efter påsk (Quasimodogeniti)
3. årg. 2. läsningen
 14: 15-17Midsommardagen (Johannes döparens dag)
2. årg. 2. läsningen
 16: 9–15Andra söndagen före fastetiden (Sexagesima)
1. årg. 2. läsningen
 17: 24-30Självständighetsdagen
Läsningen
 19: 1-6Pingstaftonen
Läsningen
 19: 1-6Midsommardagen (Johannes döparens dag)
3. årg. 2. läsningen
 20: 17-24Tionde söndagen efter pingst
3. årg. 2. läsningen
 20: 32-35Sextonde söndagen efter pingst
3. årg. 2. läsningen
 23: 1, 6-11Fredagen efter påsk
Läsningen
 26: 12-23Apostladagen
3. årg. 2. läsningen
Paulus’ brev till romarna (Rom)
Paulus’ första brev till korintierna (1 Kor)
Paulus’ andra brev till korintierna (2 Kor)
Paulus’ brev till galaterna (Gal)
Paulus’ brev till efesierna (Ef)
Paulus’ brev till filipperna (Fil)
Paulus’ brev till kolosserna (Kol)
Paulus’ första brev till tessalonikerna (1 Thess)
Paulus’ andra brev till tessalonikerna (2 Thess)
Paulus’ första brev till Timoteus (1 Tim)
Paulus’ andra brev till Timoteus (2 Tim)
Paulus’ brev till Titus (Tit)
Brevet till hebréerna (Heb)
Jakobs’ brev (Jak)
Petrus’ första brev (1 Pet)
Petrus’ andra brev (2 Pet)
Johannes’ första brev (1 Joh)
Johannes’ uppenbarelse (Upp)

Övrigt material

Apokryferna från A till Ö
Psalmboken
Gudstjänstliv och musik i Borgå stift

Dagens bibelord

evl.fi/dagensord

Beställ dagens bibelord som RSS-flöde eller använd på din webbtjänst.

Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken