Evangelieboken och kyrkoåret

Kyrkoårets texter i Bibelns ordningsföljd

Dölj | Utvidga

Första Mosebok (1 Mos)
Andra Mosebok (2 Mos)
Tredje Mosebok (3 Mos)
Fjärde Mosebok (4 Mos)
Femte Mosebok (5 Mos)
Josua (Jos)
Rut
Första Samuelsboken (1 Sam)
Andra Samuelsboken (2 Sam)
Första Konungaboken (1 Kung)
Andra Konungaboken (2 Kung)
Första Krönikeboken (1 Krön)
Andra Krönikeboken (2 Krön)
Nehemja (Neh)
Job
Psaltaren (Ps)
Ordspråksboken (Ords)
Predikaren (Pred)
Höga Visan (Högav)
Jesaja (Jes)
Jeremia (Jer)
Klagovisorna (Klag)
Hesekiel (Hes)
Daniel (Dan)
Hosea (Hos)
Joel
Amos
Jona
Mika
Habackuk (Hab)
Sefanja (Sef)
Sakarja (Sak)
Malaki (Mal)
Evangelium enligt Matteus (Matt)
Evangelium enligt Markus (Mark)
Evangelium enligt Lukas (Luk)
Evangelium enligt Johannes (Joh)
Apostlagärningarna (Apg)
Paulus’ brev till romarna (Rom)
 1: 1-7Apostladagen
1. årg. 2. läsningen
 1: 2-4Julmorgonen
Läsningen
 1: 16–17Tredje söndagen efter trettondagen
1. årg. 2. läsningen
 1: 16-17Reformationsdagen
1. årg. 2. läsningen
 2: 1-11Femte söndagen efter pingst
2. årg. 2. läsningen
 3: 21-28 (29-31)Tolfte söndagen efter pingst
1. årg. 2. läsningen
 4: 1-8Fjärde söndagen efter pingst
2. årg. 2. läsningen
 4: 16–25Tjugonde söndagen efter pingst
1. årg. 2. läsningen
 5: 1-11Reformationsdagen
2. årg. 2. läsningen
 5: 6-11Onsdagen i stilla veckan
1. årg. 2. läsningen
 6: 3-11Påsknatten
Läsningen
 7: 14-25Tolfte söndagen efter pingst
2. årg. 2. läsningen
 8: 1-4Marie bebådelsedag
3. årg. 2. läsningen
 8: 9-11Fjärde söndagen efter påsk (Cantate)
2. årg. 2. läsningen
 8: 12-17Sjätte söndagen efter påsk (Exaudi)
1. årg. 2. läsningen
 8: 18-23Sjuttonde söndagen efter pingst
1. årg. 2. läsningen
 8: 24-28Femte söndagen efter påsk (Bönsöndagen, Rogate)
2. årg. 2. läsningen
 8: 31-39Kristi himmelsfärdsdag
3. årg. 2. läsningen
 9: 2-8Marie bebådelsedag
1. årg. 2. läsningen
 9: 11-23 Tredje söndagen före fastetiden (Septuagesima)
3. årg. 2. läsningen
 10: 1-13Nittonde söndagen efter pingst
3. årg. 2. läsningen
 10: 12-18Reformationsdagen
3. årg. 2. läsningen
 10: 18Apostladagen
Hallelujavers
 11: 17-24Elfte söndagen efter pingst
2. årg. 2. läsningen
 11: 33-36Treenighetssöndagen
1. årg. 2. läsningen
 12: 1-5Andra söndagen efter jul
2. årg. 2. läsningen
 12: 6–16Andra söndagen efter trettondagen
1. årg. 2. läsningen
 12: 16-21Sjunde söndagen efter pingst
1. årg. 2. läsningen
 13: 1-7Tjugofjärde söndagen efter pingst
3. årg. 2. läsningen
 13: 8-10Fjortonde söndagen efter pingst
3. årg. 2. läsningen
 13: 11-14Första söndagen i advent
1. årg. 2. läsningen
 14: 7-12Femte söndagen efter pingst
1. årg. 2. läsningen
 14: 11Femte söndagen efter pingst
Hallelujavers
 14: 13-19Femte söndagen efter pingst
3. årg. 2. läsningen
 15: 8-13Fjärde söndagen i advent
3. årg. 2. läsningen
 16: 25-27Tredje söndagen i advent
3. årg. 2. läsningen
Paulus’ första brev till korintierna (1 Kor)
Paulus’ andra brev till korintierna (2 Kor)
Paulus’ brev till galaterna (Gal)
Paulus’ brev till efesierna (Ef)
Paulus’ brev till filipperna (Fil)
Paulus’ brev till kolosserna (Kol)
Paulus’ första brev till tessalonikerna (1 Thess)
Paulus’ andra brev till tessalonikerna (2 Thess)
Paulus’ första brev till Timoteus (1 Tim)
Paulus’ andra brev till Timoteus (2 Tim)
Paulus’ brev till Titus (Tit)
Brevet till hebréerna (Heb)
Jakobs’ brev (Jak)
Petrus’ första brev (1 Pet)
Petrus’ andra brev (2 Pet)
Johannes’ första brev (1 Joh)
Johannes’ uppenbarelse (Upp)

Övrigt material

Apokryferna från A till Ö
Psalmboken
Gudstjänstliv och musik i Borgå stift

Dagens bibelord

evl.fi/dagensord

Beställ dagens bibelord som RSS-flöde eller använd på din webbtjänst.

Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken