Evangelieboken och kyrkoåret

Kyrkoårets texter i Bibelns ordningsföljd

Dölj | Utvidga

Första Mosebok (1 Mos)
Andra Mosebok (2 Mos)
Tredje Mosebok (3 Mos)
Fjärde Mosebok (4 Mos)
Femte Mosebok (5 Mos)
Josua (Jos)
Rut
Första Samuelsboken (1 Sam)
Andra Samuelsboken (2 Sam)
Första Konungaboken (1 Kung)
Andra Konungaboken (2 Kung)
Första Krönikeboken (1 Krön)
Andra Krönikeboken (2 Krön)
Nehemja (Neh)
Job
Psaltaren (Ps)
Ordspråksboken (Ords)
Predikaren (Pred)
Höga Visan (Högav)
Jesaja (Jes)
Jeremia (Jer)
Klagovisorna (Klag)
Hesekiel (Hes)
Daniel (Dan)
Hosea (Hos)
Joel
Amos
Jona
Mika
Habackuk (Hab)
Sefanja (Sef)
Sakarja (Sak)
Malaki (Mal)
Evangelium enligt Matteus (Matt)
Evangelium enligt Markus (Mark)
Evangelium enligt Lukas (Luk)
Evangelium enligt Johannes (Joh)
Apostlagärningarna (Apg)
Paulus’ brev till romarna (Rom)
Paulus’ första brev till korintierna (1 Kor)
 1: 4-9Nittonde söndagen efter pingst
1. årg. 2. läsningen
 1: 18-19 Tisdagen i stilla veckan
1. årg. 2. läsningen
 1: 20–25Andra söndagen före fastetiden (Sexagesima)
3. årg. 2. läsningen
 1: 26-31Tredje söndagen efter pingst
2. årg. 2. läsningen
 3: 4–9Femte söndagen efter trettondagen
3. årg. 2. läsningen
 3: 7–15Andra söndagen före fastetiden (Sexagesima)
2. årg. 2. läsningen
 3: 11Reformationsdagen
Hallelujavers
 4: 1-5Tredje söndagen i advent
1. årg. 2. läsningen
 4: 5Femte söndagen efter trettondagen
Psalmantifon
 5: 6-8Påskdagen
3. årg. 2. läsningen
 8: 6Skapelsens söndag
2. årg. 2. läsningen
 9: 24-27 Tredje söndagen före fastetiden (Septuagesima)
1. årg. 2. läsningen
 10: 1-6Fjärde söndagen i fastan (Midfastosöndagen, Laetare)
1. årg. 2. läsningen
 10: 12-13Andra söndagen i fastan (Reminiscere)
2. årg. 2. läsningen
 10: 16-17Skärtorsdagen
3. årg. 2. läsningen
 11: 23-29Skärtorsdagen
2. årg. 2. läsningen
 12: 1-11Veckan efter pingst
Läsningen
 12: 12-13, 20-31Veckan efter pingst
Läsningen
 13Fastlagssöndagen (Esto mihi)
1. årg. 2. läsningen
 15: 1-8 (9-10) 11Påskdagen
1. årg. 2. läsningen
 15: 12-22Påskdagen
2. årg. 2. läsningen
 15: 22-28Domsöndagen
2. årg. 2. läsningen
 15: 35-44Tjugofemte söndagen efter pingst
1. årg. 2. läsningen
 15: 51–57Alla helgons dag
Alternativ predikotext
 15: 54 (57)Påskdagen
Hallelujavers
Paulus’ andra brev till korintierna (2 Kor)
Paulus’ brev till galaterna (Gal)
Paulus’ brev till efesierna (Ef)
Paulus’ brev till filipperna (Fil)
Paulus’ brev till kolosserna (Kol)
Paulus’ första brev till tessalonikerna (1 Thess)
Paulus’ andra brev till tessalonikerna (2 Thess)
Paulus’ första brev till Timoteus (1 Tim)
Paulus’ andra brev till Timoteus (2 Tim)
Paulus’ brev till Titus (Tit)
Brevet till hebréerna (Heb)
Jakobs’ brev (Jak)
Petrus’ första brev (1 Pet)
Petrus’ andra brev (2 Pet)
Johannes’ första brev (1 Joh)
Johannes’ uppenbarelse (Upp)

Övrigt material

Apokryferna från A till Ö
Psalmboken
Gudstjänstliv och musik i Borgå stift

Dagens bibelord

evl.fi/dagensord

Beställ dagens bibelord som RSS-flöde eller använd på din webbtjänst.

Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken