Evangelieboken och kyrkoåret

Kyrkoårets texter i Bibelns ordningsföljd

Dölj | Utvidga

Första Mosebok (1 Mos)
Andra Mosebok (2 Mos)
Tredje Mosebok (3 Mos)
Fjärde Mosebok (4 Mos)
Femte Mosebok (5 Mos)
Josua (Jos)
Rut
Första Samuelsboken (1 Sam)
Andra Samuelsboken (2 Sam)
Första Konungaboken (1 Kung)
Andra Konungaboken (2 Kung)
Första Krönikeboken (1 Krön)
Andra Krönikeboken (2 Krön)
Nehemja (Neh)
Job
Psaltaren (Ps)
Ordspråksboken (Ords)
Predikaren (Pred)
Höga Visan (Högav)
Jesaja (Jes)
Jeremia (Jer)
Klagovisorna (Klag)
Hesekiel (Hes)
Daniel (Dan)
Hosea (Hos)
Joel
Amos
Jona
Mika
Habackuk (Hab)
Sefanja (Sef)
Sakarja (Sak)
Malaki (Mal)
Evangelium enligt Matteus (Matt)
Evangelium enligt Markus (Mark)
Evangelium enligt Lukas (Luk)
Evangelium enligt Johannes (Joh)
Apostlagärningarna (Apg)
Paulus’ brev till romarna (Rom)
Paulus’ första brev till korintierna (1 Kor)
Paulus’ andra brev till korintierna (2 Kor)
 1: 3–7Tredje söndagen efter trettondagen
3. årg. 2. läsningen
 1: 8–11Fjärde söndagen efter trettondagen
1. årg. 2. läsningen
 1: 18–22Tjugonde söndagen efter pingst
2. årg. 2. läsningen
 2: 14-17Palmsöndagen
2. årg. 2. läsningen
 3: 4-6Trettonde söndagen efter pingst
1. årg. 2. läsningen
 3: 7-18Kristi förklarings dag
3. årg. 2. läsningen
 3: 18-4: 6Kyndelsmässodagen
1. årg. 2. läsningen
 4: 7-14Sjuttonde söndagen efter pingst
2. årg. 2. läsningen
 4: 16-18Tredje söndage efter påsk (Jubilate)
2. årg. 2. läsningen
 5: 1-10Tjugofemte söndagen efter pingst
2. årg. 2. läsningen
 5: 15-21Annandag påsk
2. årg. 2. läsningen
 8: 1-9Andra söndagen efter pingst
2. årg. 2. läsningen
 8: 9-15Tionde söndagen efter pingst
2. årg. 2. läsningen
 9: 6-15Femtonde söndagen efter pingst
2. årg. 2. läsningen
Paulus’ brev till galaterna (Gal)
Paulus’ brev till efesierna (Ef)
Paulus’ brev till filipperna (Fil)
Paulus’ brev till kolosserna (Kol)
Paulus’ första brev till tessalonikerna (1 Thess)
Paulus’ andra brev till tessalonikerna (2 Thess)
Paulus’ första brev till Timoteus (1 Tim)
Paulus’ andra brev till Timoteus (2 Tim)
Paulus’ brev till Titus (Tit)
Brevet till hebréerna (Heb)
Jakobs’ brev (Jak)
Petrus’ första brev (1 Pet)
Petrus’ andra brev (2 Pet)
Johannes’ första brev (1 Joh)
Johannes’ uppenbarelse (Upp)

Övrigt material

Apokryferna från A till Ö
Psalmboken
Gudstjänstliv och musik i Borgå stift

Dagens bibelord

evl.fi/dagensord

Beställ dagens bibelord som RSS-flöde eller använd på din webbtjänst.

Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken