Evangelieboken och kyrkoåret

Kyrkoårets texter i Bibelns ordningsföljd

Dölj | Utvidga

Första Mosebok (1 Mos)
Andra Mosebok (2 Mos)
Tredje Mosebok (3 Mos)
Fjärde Mosebok (4 Mos)
Femte Mosebok (5 Mos)
 4: 32-35Självständighetsdagen
Alternativ predikotext
 6: 4-9Nittonde söndagen efter pingst
1. årg. 1. läsningen
 7: 6-8 Tredje söndagen före fastetiden (Septuagesima)
2. årg. 1. läsningen
 8: 2-3Fjärde söndagen i fastan (Midfastosöndagen, Laetare)
1. årg. 1. läsningen
 8: 3Första söndagen i fastan (Invocavit)
Psalmstrof
 8: 10-17Självständighetsdagen
Läsningen
 9: 1-6Tolfte söndagen efter pingst
1. årg. 1. läsningen
 10: 12-13Nittonde söndagen efter pingst
2. årg. 1. läsningen
 10: 17–21Tredje söndagen efter trettondagen
1. årg. 1. läsningen
 13: 1-5Nionde söndagen efter pingst
1. årg. 1. läsningen
 18: 15-19Tredje söndagen i advent
3. årg. 1. läsningen
 30: 19-20Tredje söndage efter påsk (Jubilate)
3. årg. 1. läsningen
 31: 6-8Tjugoförsta söndagen efter pingst
2. årg. 1. läsningen
 32: 36–39Tredje söndagen efter trettondagen
3. årg. 1. läsningen
Josua (Jos)
Rut
Första Samuelsboken (1 Sam)
Andra Samuelsboken (2 Sam)
Första Konungaboken (1 Kung)
Andra Konungaboken (2 Kung)
Första Krönikeboken (1 Krön)
Andra Krönikeboken (2 Krön)
Nehemja (Neh)
Job
Psaltaren (Ps)
Ordspråksboken (Ords)
Predikaren (Pred)
Höga Visan (Högav)
Jesaja (Jes)
Jeremia (Jer)
Klagovisorna (Klag)
Hesekiel (Hes)
Daniel (Dan)
Hosea (Hos)
Joel
Amos
Jona
Mika
Habackuk (Hab)
Sefanja (Sef)
Sakarja (Sak)
Malaki (Mal)
Evangelium enligt Matteus (Matt)
Evangelium enligt Markus (Mark)
Evangelium enligt Lukas (Luk)
Evangelium enligt Johannes (Joh)
Apostlagärningarna (Apg)
Paulus’ brev till romarna (Rom)
Paulus’ första brev till korintierna (1 Kor)
Paulus’ andra brev till korintierna (2 Kor)
Paulus’ brev till galaterna (Gal)
Paulus’ brev till efesierna (Ef)
Paulus’ brev till filipperna (Fil)
Paulus’ brev till kolosserna (Kol)
Paulus’ första brev till tessalonikerna (1 Thess)
Paulus’ andra brev till tessalonikerna (2 Thess)
Paulus’ första brev till Timoteus (1 Tim)
Paulus’ andra brev till Timoteus (2 Tim)
Paulus’ brev till Titus (Tit)
Brevet till hebréerna (Heb)
Jakobs’ brev (Jak)
Petrus’ första brev (1 Pet)
Petrus’ andra brev (2 Pet)
Johannes’ första brev (1 Joh)
Johannes’ uppenbarelse (Upp)

Övrigt material

Apokryferna från A till Ö
Psalmboken
Gudstjänstliv och musik i Borgå stift

Dagens bibelord

evl.fi/dagensord

Beställ dagens bibelord som RSS-flöde eller använd på din webbtjänst.

Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken