Evangelieboken och kyrkoåret

Kyrkoårets texter i Bibelns ordningsföljd

Dölj | Utvidga

Första Mosebok (1 Mos)
Andra Mosebok (2 Mos)
Tredje Mosebok (3 Mos)
Fjärde Mosebok (4 Mos)
Femte Mosebok (5 Mos)
Josua (Jos)
Rut
Första Samuelsboken (1 Sam)
Andra Samuelsboken (2 Sam)
Första Konungaboken (1 Kung)
Andra Konungaboken (2 Kung)
Första Krönikeboken (1 Krön)
Andra Krönikeboken (2 Krön)
Nehemja (Neh)
Job
Psaltaren (Ps)
Ordspråksboken (Ords)
Predikaren (Pred)
Höga Visan (Högav)
Jesaja (Jes)
Jeremia (Jer)
Klagovisorna (Klag)
Hesekiel (Hes)
Daniel (Dan)
Hosea (Hos)
Joel
Amos
Jona
Mika
Habackuk (Hab)
Sefanja (Sef)
Sakarja (Sak)
Malaki (Mal)
Evangelium enligt Matteus (Matt)
Evangelium enligt Markus (Mark)
Evangelium enligt Lukas (Luk)
Evangelium enligt Johannes (Joh)
Apostlagärningarna (Apg)
Paulus’ brev till romarna (Rom)
Paulus’ första brev till korintierna (1 Kor)
Paulus’ andra brev till korintierna (2 Kor)
Paulus’ brev till galaterna (Gal)
Paulus’ brev till efesierna (Ef)
Paulus’ brev till filipperna (Fil)
Paulus’ brev till kolosserna (Kol)
Paulus’ första brev till tessalonikerna (1 Thess)
Paulus’ andra brev till tessalonikerna (2 Thess)
Paulus’ första brev till Timoteus (1 Tim)
Paulus’ andra brev till Timoteus (2 Tim)
Paulus’ brev till Titus (Tit)
Brevet till hebréerna (Heb)
 1: 1-6Julmorgonen
Läsningen
 1: 14 - 2: 4Mikaelidagen
2. årg. 2. läsningen
 2: 9, 17-18Första söndagen i fastan (Invocavit)
3. årg. 2. läsningen
 2: 11-15Andra söndagen efter jul
3. årg. 2. läsningen
 3: 1-6Andra söndagen efter jul
1. årg. 2. läsningen
 3: 12-15Uppbrottets söndag
2. årg. 2. läsningen
 3: 15-19Elfte söndagen efter pingst
3. årg. 2. läsningen
 4: 1-2, 9-13Nionde söndagen efter pingst
2. årg. 2. läsningen
 4: 14-16Första söndagen i fastan (Invocavit)
1. årg. 2. läsningen
 5: 7-10Långfredagen
1. årg. 2. läsningen
 6: 13-19Fjärde söndagen i advent
2. årg. 2. läsningen
 7: 24-27Palmsöndagen
3. årg. 2. läsningen
 9: 11–15Femte söndagen i fastan (Judica)
1. årg. 2. läsningen
 10: 12-20Långfredagen
3. årg. 2. läsningen
 10: 19-25Tionde söndagen efter pingst
3. årg. 2. läsningen
 10: 35-39Andra söndagen i advent
2. årg. 2. läsningen
 11: 1–10Tredje söndagen efter trettondagen
2. årg. 2. läsningen
 11: 2, 13-19Tredje söndage efter påsk (Jubilate)
3. årg. 2. läsningen
 11: 13–16Alla helgons dag
Alternativ predikotext
 11: 23–27Fjärde söndagen efter trettondagen
3. årg. 2. läsningen
 12: 1-6Tredje söndagen efter pingst
3. årg. 2. läsningen
 12: 14-17Nionde söndagen efter pingst
3. årg. 2. läsningen
 12: 18-25Domsöndagen
2. årg. 2. läsningen
 12: 25-29Sjunde söndagen efter pingst
3. årg. 2. läsningen
 13: 7-8Biskop Henriks minnesdag
Läsningen
 13: 8Nyårsdagen
Hallelujavers
 13: 12-16Tredje söndage efter påsk (Jubilate)
1. årg. 2. läsningen
 13: 20-21Andra söndagen efter påsk (Misericordia Domini)
3. årg. 2. läsningen
Jakobs’ brev (Jak)
Petrus’ första brev (1 Pet)
Petrus’ andra brev (2 Pet)
Johannes’ första brev (1 Joh)
Johannes’ uppenbarelse (Upp)

Övrigt material

Apokryferna från A till Ö
Psalmboken
Gudstjänstliv och musik i Borgå stift

Dagens bibelord

evl.fi/dagensord

Beställ dagens bibelord som RSS-flöde eller använd på din webbtjänst.

Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken