Evangelieboken och kyrkoåret

Kyrkoårets texter i Bibelns ordningsföljd

Dölj | Utvidga

Första Mosebok (1 Mos)
Andra Mosebok (2 Mos)
Tredje Mosebok (3 Mos)
Fjärde Mosebok (4 Mos)
Femte Mosebok (5 Mos)
Josua (Jos)
Rut
Första Samuelsboken (1 Sam)
Andra Samuelsboken (2 Sam)
Första Konungaboken (1 Kung)
Andra Konungaboken (2 Kung)
Första Krönikeboken (1 Krön)
Andra Krönikeboken (2 Krön)
Nehemja (Neh)
Job
Psaltaren (Ps)
Ordspråksboken (Ords)
Predikaren (Pred)
Höga Visan (Högav)
Jesaja (Jes)
Jeremia (Jer)
Klagovisorna (Klag)
Hesekiel (Hes)
Daniel (Dan)
Hosea (Hos)
Joel
Amos
Jona
Mika
Habackuk (Hab)
Sefanja (Sef)
Sakarja (Sak)
Malaki (Mal)
Evangelium enligt Matteus (Matt)
Evangelium enligt Markus (Mark)
Evangelium enligt Lukas (Luk)
Evangelium enligt Johannes (Joh)
Apostlagärningarna (Apg)
Paulus’ brev till romarna (Rom)
Paulus’ första brev till korintierna (1 Kor)
Paulus’ andra brev till korintierna (2 Kor)
Paulus’ brev till galaterna (Gal)
Paulus’ brev till efesierna (Ef)
Paulus’ brev till filipperna (Fil)
Paulus’ brev till kolosserna (Kol)
Paulus’ första brev till tessalonikerna (1 Thess)
Paulus’ andra brev till tessalonikerna (2 Thess)
Paulus’ första brev till Timoteus (1 Tim)
Paulus’ andra brev till Timoteus (2 Tim)
Paulus’ brev till Titus (Tit)
Brevet till hebréerna (Heb)
Jakobs’ brev (Jak)
Petrus’ första brev (1 Pet)
 1: 3-9Tredje söndage efter påsk (Jubilate)
2. årg. 2. läsningen
 1: 7-12Första söndagen i advent
2. årg. 2. läsningen
 1: 13-17Andra söndagen i advent
1. årg. 2. läsningen
 1: 18-23Annandag påsk
3. årg. 2. läsningen
 1: 22-25Nyårsaftonen
Läsningen
 2: 1-3Fjärde söndagen i fastan (Midfastosöndagen, Laetare)
2. årg. 2. läsningen
 2: 2Första söndagen efter påsk (Quasimodogeniti)
Psalmantifon
 2: 4–10Femte söndagen i fastan (Judica)
3. årg. 2. läsningen
 2: 21-24Måndagen i stilla veckan
1. årg. 2. läsningen
 2: 21-25Andra söndagen efter påsk (Misericordia Domini)
1. årg. 2. läsningen
 3: 8-12Tjugotredje söndagen efter pingst
2. årg. 2. läsningen
 3: 18-22Den stilla lördagen
Läsningen
 4: 1-5Askonsdagen
Läsningen
 4: 7-11Tionde söndagen efter pingst
1. årg. 2. läsningen
 4: 12-16Menlösa barns dag (Fjärde dag jul)
Läsningen
 5: 1-4Andra söndagen efter påsk (Misericordia Domini)
2. årg. 2. läsningen
 5: 5-11Fjärde söndagen efter pingst
1. årg. 2. läsningen
Petrus’ andra brev (2 Pet)
Johannes’ första brev (1 Joh)
Johannes’ uppenbarelse (Upp)

Övrigt material

Apokryferna från A till Ö
Psalmboken
Gudstjänstliv och musik i Borgå stift

Dagens bibelord

evl.fi/dagensord

Beställ dagens bibelord som RSS-flöde eller använd på din webbtjänst.

Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken