Evangelieboken och kyrkoåret

Kyrkoårets texter i Bibelns ordningsföljd

Dölj | Utvidga

Första Mosebok (1 Mos)
Andra Mosebok (2 Mos)
Tredje Mosebok (3 Mos)
Fjärde Mosebok (4 Mos)
Femte Mosebok (5 Mos)
Josua (Jos)
Rut
Första Samuelsboken (1 Sam)
Andra Samuelsboken (2 Sam)
Första Konungaboken (1 Kung)
Andra Konungaboken (2 Kung)
Första Krönikeboken (1 Krön)
Andra Krönikeboken (2 Krön)
Nehemja (Neh)
Job
Psaltaren (Ps)
Ordspråksboken (Ords)
Predikaren (Pred)
Höga Visan (Högav)
Jesaja (Jes)
Jeremia (Jer)
Klagovisorna (Klag)
Hesekiel (Hes)
Daniel (Dan)
Hosea (Hos)
Joel
Amos
Jona
Mika
Habackuk (Hab)
Sefanja (Sef)
Sakarja (Sak)
Malaki (Mal)
Evangelium enligt Matteus (Matt)
Evangelium enligt Markus (Mark)
Evangelium enligt Lukas (Luk)
Evangelium enligt Johannes (Joh)
Apostlagärningarna (Apg)
Paulus’ brev till romarna (Rom)
Paulus’ första brev till korintierna (1 Kor)
Paulus’ andra brev till korintierna (2 Kor)
Paulus’ brev till galaterna (Gal)
Paulus’ brev till efesierna (Ef)
Paulus’ brev till filipperna (Fil)
Paulus’ brev till kolosserna (Kol)
Paulus’ första brev till tessalonikerna (1 Thess)
Paulus’ andra brev till tessalonikerna (2 Thess)
Paulus’ första brev till Timoteus (1 Tim)
Paulus’ andra brev till Timoteus (2 Tim)
Paulus’ brev till Titus (Tit)
Brevet till hebréerna (Heb)
Jakobs’ brev (Jak)
Petrus’ första brev (1 Pet)
Petrus’ andra brev (2 Pet)
Johannes’ första brev (1 Joh)
 1: 1-4Juldagen
Läsningen
 1: 2Aposteln Johannes dag (Tredje dag jul)
Hallelujavers
 1: 5-7Kyndelsmässodagen
3. årg. 2. läsningen
 1: 8-2: 2Tolfte söndagen efter pingst
3. årg. 2. läsningen
 2: 12-14Familjens söndag
2. årg. 2. läsningen
 2: 15-17Nittonde söndagen efter pingst
2. årg. 2. läsningen
 2: 28-3: 3Aposteln Johannes dag (Tredje dag jul)
Läsningen
 3: 11-18Fjortonde söndagen efter pingst
2. årg. 2. läsningen
 3: 18-24Fjärde söndagen efter påsk (Cantate)
3. årg. 2. läsningen
 4: 1-6Nionde söndagen efter pingst
1. årg. 2. läsningen
 4: 7-12Fjortonde söndagen efter pingst
1. årg. 2. läsningen
 4: 9-16Juldagen
Läsningen
 4: 16-21Andra söndagen efter pingst
1. årg. 2. läsningen
 5: 1-5Nyårsdagen
2. årg. 2. läsningen
 5: 4-12Första söndagen efter påsk (Quasimodogeniti)
1. årg. 2. läsningen
 5: 18-20Tredje söndagen i fastan (Oculi)
3. årg. 2. läsningen
Johannes’ uppenbarelse (Upp)

Övrigt material

Apokryferna från A till Ö
Psalmboken
Gudstjänstliv och musik i Borgå stift

Dagens bibelord

evl.fi/dagensord

Beställ dagens bibelord som RSS-flöde eller använd på din webbtjänst.

Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken