Evangelieboken och kyrkoåret

Kyrkoårets texter i Bibelns ordningsföljd

Dölj | Utvidga

Första Mosebok (1 Mos)
Andra Mosebok (2 Mos)
Tredje Mosebok (3 Mos)
Fjärde Mosebok (4 Mos)
Femte Mosebok (5 Mos)
Josua (Jos)
Rut
Första Samuelsboken (1 Sam)
Andra Samuelsboken (2 Sam)
Första Konungaboken (1 Kung)
Andra Konungaboken (2 Kung)
Första Krönikeboken (1 Krön)
Andra Krönikeboken (2 Krön)
Nehemja (Neh)
Job
Psaltaren (Ps)
Ordspråksboken (Ords)
Predikaren (Pred)
Höga Visan (Högav)
Jesaja (Jes)
Jeremia (Jer)
Klagovisorna (Klag)
Hesekiel (Hes)
Daniel (Dan)
Hosea (Hos)
Joel
Amos
Jona
Mika
Habackuk (Hab)
Sefanja (Sef)
Sakarja (Sak)
Malaki (Mal)
Evangelium enligt Matteus (Matt)
Evangelium enligt Markus (Mark)
Evangelium enligt Lukas (Luk)
Evangelium enligt Johannes (Joh)
Apostlagärningarna (Apg)
Paulus’ brev till romarna (Rom)
Paulus’ första brev till korintierna (1 Kor)
Paulus’ andra brev till korintierna (2 Kor)
Paulus’ brev till galaterna (Gal)
Paulus’ brev till efesierna (Ef)
Paulus’ brev till filipperna (Fil)
Paulus’ brev till kolosserna (Kol)
Paulus’ första brev till tessalonikerna (1 Thess)
Paulus’ andra brev till tessalonikerna (2 Thess)
Paulus’ första brev till Timoteus (1 Tim)
Paulus’ andra brev till Timoteus (2 Tim)
Paulus’ brev till Titus (Tit)
Brevet till hebréerna (Heb)
Jakobs’ brev (Jak)
Petrus’ första brev (1 Pet)
Petrus’ andra brev (2 Pet)
Johannes’ första brev (1 Joh)
Johannes’ uppenbarelse (Upp)
 1: 9-18Kristi förklarings dag
2. årg. 2. läsningen
 1: 18Påsknatten
Psalmantifon
 2: 1-5, 7Veckan efter första söndagen i advent
Läsningen
 3: 1-6Elfte söndagen efter pingst
1. årg. 2. läsningen
 3: 7-8Nyårsdagen
3. årg. 2. läsningen
 3: 14-19Tredje söndagen i fastan (Oculi)
2. årg. 2. läsningen
 3: 20-22Första söndagen i advent
3. årg. 2. läsningen
 4: 2-11Andra söndagen efter jul
1. årg. 2. läsningen
 4: 11Skapelsens söndag
3. årg. 2. läsningen
 5: 11-12Mikaelidagen
2. årg. 2. läsningen
 5: 12Långfredagen
Psalmstrof
 7: 2–3, 9–17Alla helgons dag
1. årg. 2. läsningen
 12: 7-12Mikaelidagen
1. årg. 2. läsningen
 19: 5Menlösa barns dag (Fjärde dag jul)
Hallelujavers
 20: 11-21: 1Domsöndagen
3. årg. 2. läsningen
 21: 1–4Alla helgons dag
2. årg. 2. läsningen
 21: 6-7Fjärde söndagen i fastan (Midfastosöndagen, Laetare)
3. årg. 2. läsningen
 22: 1–5Alla helgons dag
3. årg. 2. läsningen
 22: 4Alla helgons dag
Psalmantifon
 22: 10-17Uppbrottets söndag
2. årg. 2. läsningen
 22: 12-17Veckan efter första söndagen i advent
Läsningen
 22: 16–17Andra söndagen efter trettondagen
2. årg. 2. läsningen

Övrigt material

Apokryferna från A till Ö
Psalmboken
Gudstjänstliv och musik i Borgå stift

Dagens bibelord

evl.fi/dagensord

Beställ dagens bibelord som RSS-flöde eller använd på din webbtjänst.

Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken