Evangelieboken och kyrkoåret

Kyrkoårets texter i Bibelns ordningsföljd

Dölj | Utvidga

Första Mosebok (1 Mos)
 1: 1-5, 26-28 (29-30) 31 - 2: 1Påsknatten
Läsningen
 1: 1-11 (12-23) 24-28 (29-30) 31-2: 3Skapelsens söndag
1. årg. 1. läsningen
 2: 4-9, 15-17Skapelsens söndag
2. årg. 1. läsningen
 2: 18-24Familjens söndag
1. årg. 1. läsningen
 3: 1-7 (8-19)Första söndagen i fastan (Invocavit)
1. årg. 1. läsningen
 3: 8-15Marie bebådelsedag
2. årg. 1. läsningen
 3: 22-24Skapelsens söndag
Alternativ predikotext
 4: 3-10Första söndagen i fastan (Invocavit)
2. årg. 1. läsningen
 8: 1-12 (18-22)Påsknatten
Läsningen
 8: 13-22Nyårsdagen
3. årg. 1. läsningen
 9: 12–16Första söndagen efter trettondagen
3. årg. 1. läsningen
 11: 1-9Veckan efter pingst
Läsningen
 12: 1-4Apostladagen
1. årg. 1. läsningen
 13: 5-11, 14-16Tjugotredje söndagen efter pingst
2. årg. 1. läsningen
 15: 1–6Tjugonde söndagen efter pingst
1. årg. 1. läsningen
 18: 1-10 (11-15)Familjens söndag
3. årg. 1. läsningen
 18: 20-32Elfte söndagen efter pingst
3. årg. 1. läsningen
 21: 1-7Fjärde söndagen i advent
2. årg. 1. läsningen
 22: 1–13Femte söndagen i fastan (Judica)
1. årg. 1. läsningen
 28: 10-17Mikaelidagen
1. årg. 1. läsningen
 32: 23-32Andra söndagen i fastan (Reminiscere)
3. årg. 1. läsningen
 41: 46-49, 53-57Tionde söndagen efter pingst
3. årg. 1. läsningen
 50: 15-21Tjugotredje söndagen efter pingst
1. årg. 1. läsningen
Andra Mosebok (2 Mos)
 1: 22-2: 10Menlösa barns dag (Fjärde dag jul)
Läsningen
 2: 1-10Familjens söndag
2. årg. 1. läsningen
 3: 1-6Kristi förklarings dag
1. årg. 1. läsningen
 3: 9-15Kristi förklarings dag
2. årg. 1. läsningen
 4: 10-12Trettonde söndagen efter pingst
1. årg. 1. läsningen
 12: 1-8, 11-14Skärtorsdagen
3. årg. 1. läsningen
 14: 8, 10-16, 21-22Påsknatten
Läsningen
 15: 2Påsknatten
Hallelujavers
 16: 11-19, 31, 35Fjärde söndagen i fastan (Midfastosöndagen, Laetare)
2. årg. 1. läsningen
 16: 11-19, 31, 35Sextonde söndagen efter pingst
3. årg. 1. läsningen
 17: 1–6Andra söndagen efter trettondagen
2. årg. 1. läsningen
 17: 8-13Femte söndagen efter påsk (Bönsöndagen, Rogate)
3. årg. 1. läsningen
 20: 1-17Nittonde söndagen efter pingst
3. årg. 1. läsningen
 23: 1-9Självständighetsdagen
Alternativ predikotext
 23: 20-23Mikaelidagen
2. årg. 1. läsningen
 24: 4-11Skärtorsdagen
2. årg. 1. läsningen
 33: 18-23Kyndelsmässodagen
2. årg. 1. läsningen
 34: 29-35Kristi förklarings dag
3. årg. 1. läsningen
Tredje Mosebok (3 Mos)
 19: 1-4, 11-18Sjunde söndagen efter pingst
1. årg. 1. läsningen
 25: 8-12Skapelsens söndag
Alternativ predikotext
Fjärde Mosebok (4 Mos)
 6: 22-27Nyårsdagen
1. årg. 1. läsningen
 6: 22-27Treenighetssöndagen
3. årg. 1. läsningen
 11: 11-12, 14-17, 24-25Veckan efter pingst
Läsningen
 11: 24–30Femte söndagen efter trettondagen
2. årg. 1. läsningen
 21: 4–9Tjugonde söndagen efter pingst
3. årg. 1. läsningen
Femte Mosebok (5 Mos)
 4: 32-35Självständighetsdagen
Alternativ predikotext
 6: 4-9Nittonde söndagen efter pingst
1. årg. 1. läsningen
 7: 6-8 Tredje söndagen före fastetiden (Septuagesima)
2. årg. 1. läsningen
 8: 2-3Fjärde söndagen i fastan (Midfastosöndagen, Laetare)
1. årg. 1. läsningen
 8: 3Första söndagen i fastan (Invocavit)
Psalmstrof
 8: 10-17Självständighetsdagen
Läsningen
 9: 1-6Tolfte söndagen efter pingst
1. årg. 1. läsningen
 10: 12-13Nittonde söndagen efter pingst
2. årg. 1. läsningen
 10: 17–21Tredje söndagen efter trettondagen
1. årg. 1. läsningen
 13: 1-5Nionde söndagen efter pingst
1. årg. 1. läsningen
 18: 15-19Tredje söndagen i advent
3. årg. 1. läsningen
 30: 19-20Tredje söndage efter påsk (Jubilate)
3. årg. 1. läsningen
 31: 6-8Tjugoförsta söndagen efter pingst
2. årg. 1. läsningen
 32: 36–39Tredje söndagen efter trettondagen
3. årg. 1. läsningen
Josua (Jos)
 3: 5–11, 17Första söndagen efter trettondagen
3. årg. 1. läsningen
 5: 13-15Mikaelidagen
3. årg. 1. läsningen
 24: 21-27Sjunde söndagen efter pingst
3. årg. 1. läsningen
Rut
 1: 8-11, 14-18Fjortonde söndagen efter pingst
3. årg. 1. läsningen
Första Samuelsboken (1 Sam)
 2: 1Marie bebådelsedag
Psalmantifon
 2: 1-2, 6-9Marie bebådelsedag
3. årg. 1. läsningen
 2: 8Fjärde söndagen i advent
Hallelujavers
 3: 1-10Andra söndagen efter jul
2. årg. 1. läsningen
 7: 12Nyårsaftonen
Läsningen
 15: 22-26Sjunde söndagen efter pingst
2. årg. 1. läsningen
 16: 1-13 Tredje söndagen före fastetiden (Septuagesima)
3. årg. 1. läsningen
 17: 37-45, 48-50Tolfte söndagen efter pingst
2. årg. 1. läsningen
 24: 9-12, 17-21Fjortonde söndagen efter pingst
2. årg. 1. läsningen
Andra Samuelsboken (2 Sam)
 12: 1-10, 13Femte söndagen efter pingst
2. årg. 1. läsningen
Första Konungaboken (1 Kung)
 8: 20, 27-30Andra söndagen efter jul
1. årg. 1. läsningen
 8: 41–43Tredje söndagen efter trettondagen
1. årg. 1. läsningen
 17: 1–6Fjärde söndagen efter trettondagen
3. årg. 1. läsningen
 17: 1, 8-16Sextonde söndagen efter pingst
2. årg. 1. läsningen
 17: 17-24Sjuttonde söndagen efter pingst
3. årg. 1. läsningen
 18: 21-26, 36-39Nionde söndagen efter pingst
2. årg. 1. läsningen
 19: 8-13Sjätte söndagen efter påsk (Exaudi)
2. årg. 1. läsningen
Andra Konungaboken (2 Kung)
 4: 1–7Andra söndagen efter trettondagen
1. årg. 1. läsningen
 5: 1–15Tredje söndagen efter trettondagen
2. årg. 1. läsningen
 5: 1-15Trettonde söndagen efter pingst
3. årg. 1. läsningen
 6: 8-23Sjunde söndagen efter pingst
3. årg. 1. läsningen
 20: 1-7Andra söndagen i fastan (Reminiscere)
2. årg. 1. läsningen
Första Krönikeboken (1 Krön)
 29: 10-12Tjugofjärde söndagen efter pingst
1. årg. 1. läsningen
 29: 10-14Självständighetsdagen
Alternativ predikotext
 29: 11Trettondagen (Epifania)
Psalmantifon
Andra Krönikeboken (2 Krön)
 1: 7-12Tionde söndagen efter pingst
1. årg. 1. läsningen
 1: 7-12Självständighetsdagen
Alternativ predikotext
 20: 1-9Andra söndagen i fastan (Reminiscere)
1. årg. 1. läsningen
 24: 18-21Stefanidagen (Annandag jul)
2. årg. 1. läsningen
Nehemja (Neh)
 8: 5-10Femtonde söndagen efter pingst
3. årg. 1. läsningen
Job
 14: 1-6, 13-15Sjuttonde söndagen efter pingst
1. årg. 1. läsningen
 19: 25Tjugofemte söndagen efter pingst
Hallelujavers
 19: 25-27Den stilla lördagen
Läsningen
 19: 25-27Sjuttonde söndagen efter pingst
2. årg. 1. läsningen
 28: 7-15, 23-28Nionde söndagen efter pingst
1. årg. 1. läsningen
 35: 1-8Femte söndagen efter pingst
3. årg. 1. läsningen
 37: 21-24Treenighetssöndagen
2. årg. 1. läsningen
 38: 1–4, 8–11, 16–18Fjärde söndagen efter trettondagen
2. årg. 1. läsningen
 42: 1-6Tolfte söndagen efter pingst
2. årg. 1. läsningen
Psaltaren (Ps)
 2: 7Julnatten
Psalmantifon
 8: 2-10Nyårsdagen
Psalm
 9: 8-9Domsöndagen
Psalmantifon
 11: 4Femte söndagen efter trettondagen
Hallelujavers
 13: 2-6Femte söndagen efter pingst
Psalm
 13: 6 Tredje söndagen före fastetiden (Septuagesima)
Psalmantifon
 13: 6Femte söndagen efter pingst
Psalmantifon
 16: 6Självständighetsdagen
Psalmantifon
 16: 8-11Annandag påsk
Psalm
 17: 15Andra söndagen efter pingst
Hallelujavers
 18: 2-7 Tredje söndagen före fastetiden (Septuagesima)
Psalm
 18: 17-20, 26-29Tredje söndagen efter pingst
Psalm
 18: 20Tredje söndagen efter pingst
Psalmantifon
 19: 2-7Skapelsens söndag
Psalm
 22: 2-6Palmsöndagen
Psalm
 22: 7-20Långfredagen
Psalm
 22: 20Palmsöndagen
Psalmantifon
 22: 26Palmsöndagen
Psalmstrof
 23Andra söndagen efter påsk (Misericordia Domini)
Psalm
 24: 7-10Första söndagen i advent
Psalm
 25: 1-10Veckan efter första söndagen i advent
Psalm
 25: 1-10Andra söndagen i fastan (Reminiscere)
Psalm
 25: 6Andra söndagen i fastan (Reminiscere)
Psalmantifon
 25: 11-20Tredje söndagen i fastan (Oculi)
Psalm
 25: 15Tredje söndagen i fastan (Oculi)
Psalmantifon
 25: 16Fjärde söndagen efter pingst
Psalmantifon
 27: 1-3, 7-9Sjätte söndagen efter påsk (Exaudi)
Psalm
 27: 4Andra söndagen efter jul
Psalmantifon
 27: 7Sjätte söndagen efter påsk (Exaudi)
Psalmantifon
 28: 1-2, 6-9Sjunde söndagen efter pingst
Psalm
 28: 8Sjunde söndagen efter pingst
Psalmantifon
 30: 2-6Påsknatten
Psalm
 30: 3-6, 12-13Trettonde söndagen efter pingst
Psalm
 31: 2-6Fastlagssöndagen (Esto mihi)
Psalm
 31: 3Fastlagssöndagen (Esto mihi)
Psalmantifon
 31: 20 Tredje söndagen före fastetiden (Septuagesima)
Hallelujavers
 31: 20-23Annandag påsk
2. årg. 1. läsningen
 32: 1-2, 5-8Fjärde söndagen efter pingst
Psalm
 33: 5-6Andra söndagen efter påsk (Misericordia Domini)
Psalmantifon
 33: 12Elfte söndagen efter pingst
Psalmantifon
 34: 2-4, 9-11Pingstaftonen
Psalm
 34: 8Mikaelidagen
Psalmantifon
 36: 6-10Julaftonen
Psalm
 37: 1–9Femte söndagen efter trettondagen
Psalm
 40: 2-6Femte söndagen efter påsk (Bönsöndagen, Rogate)
Psalm
 40: 6-9Fredagen efter påsk
Psalm
 42: 6Fjärde söndagen i advent
Psalmantifon
 43: 1Femte söndagen i fastan (Judica)
Psalmantifon
 43: 2–5Femte söndagen i fastan (Judica)
Psalm
 44: 2–5Andra söndagen före fastetiden (Sexagesima)
Psalm
 44: 24, 27Andra söndagen före fastetiden (Sexagesima)
Psalmantifon
 46: 2-8Reformationsdagen
Psalm
 46: 11Sextonde söndagen efter pingst
Hallelujavers
 47: 6-9Kristi himmelsfärdsdag
Psalm
 48: 10Kyndelsmässodagen
Psalmantifon
 48: 11-15Kyndelsmässodagen
Psalm
 49: 6-10, 16-21Andra söndagen efter pingst
Psalm
 49: 16Andra söndagen efter pingst
Psalmantifon
 49: 16Tjugofemte söndagen efter pingst
Psalmantifon
 50: 14Sjunde söndagen efter pingst
Hallelujavers
 51: 6-14Tolfte söndagen efter pingst
Psalm
 51: 8Nionde söndagen efter pingst
Psalmantifon
 51:17Tolfte söndagen efter pingst
Hallelujavers
 51: 19Tolfte söndagen efter pingst
Psalmantifon
 55: 23Sextonde söndagen efter pingst
Psalmantifon
 56: 14Sjuttonde söndagen efter pingst
Psalmantifon
 57: 2-4, 11-12Askonsdagen
Psalm
 65: 2-6, 9Femtonde söndagen efter pingst
Psalm
 66: 1 (2)Tredje söndage efter påsk (Jubilate)
Psalmantifon
 66: 3-9Tredje söndage efter påsk (Jubilate)
Psalm
 66: 5Fjärde söndagen efter trettondagen
Psalmantifon
 67: 3Tjugoförsta söndagen efter pingst
Hallelujavers
 67: 8Tjugoförsta söndagen efter pingst
Psalmantifon
 68: 4Biskop Henriks minnesdag
Psalmantifon
 68: 5-11Pingstdagen
Psalm
 68: 20-21Torsdagen efter påsk
Psalm
 69: 2-5 (7-10)Tisdagen i stilla veckan
Psalm
 69: 17-23 (30-34)Onsdagen i stilla veckan
Psalm
 69: 30Onsdagen i stilla veckan
Psalmantifon
 71: 4Tisdagen i stilla veckan
Psalmantifon
 71: 14–19Första söndagen efter jul
Psalm
 71: 16Nionde söndagen efter pingst
Hallelujavers
 72: 1-3, 8-12Trettondagen (Epifania)
Psalm
 73: 23-28Annandag påsk
3. årg. 1. läsningen
 73: 24Palmsöndagen
Psalmstrof
 74: 21Fjortonde söndagen efter pingst
Psalmantifon
 75: 2-8, 10-11Tjugofjärde söndagen efter pingst
Psalm
 78: 1–8Tjugonde söndagen efter pingst
Psalm
 78: 25Skärtorsdagen
Psalmantifon
 79: 9Askonsdagen
Psalmstrof
 80: 2–3Andra söndagen i advent
Psalmantifon
 80: 4Tredje söndagen i advent
Hallelujavers
 80: 15-20Andra söndagen i advent
Psalm
 81: 9-17Elfte söndagen efter pingst
Psalm
 84: 2-5, 11-12Andra söndagen efter jul
Psalm
 84: 6-10, 13Fjärde söndagen i fastan (Midfastosöndagen, Laetare)
Psalm
 85: 2-8Tjugosjätte söndagen efter pingst
Psalm
 85: 8Första söndagen i advent
Hallelujavers
 85: 9-14Tredje söndagen i advent
Psalm
 86: 1, 3-7Sextonde söndagen efter pingst
Psalm
 86: 10-13Sjuttonde söndagen efter pingst
Psalm
 89: 3Nyårsaftonen
Psalmantifon
 89: 6–8, 16–19Alla helgons dag
Psalm
 89: 19–22, 27–30Första söndagen efter trettondagen
Psalm
 90: 1-6, 12-15Uppbrottets söndag
Psalm
 91: 1-4, 11-12Första söndagen i fastan (Invocavit)
Psalm
 91: 15Första söndagen i fastan (Invocavit)
Psalmantifon
 92: 2Femtonde söndagen efter pingst
Psalmantifon
 92: 2-6Midsommardagen (Johannes döparens dag)
Psalm
 92: 5-10, 13-16Nionde söndagen efter pingst
Psalm
 92: 13-16Aposteln Johannes dag (Tredje dag jul)
Psalm
 93: 4Fjärde söndagen efter trettondagen
Hallelujavers
 94: 8-15 Uppbrottets söndag
3. årg. 1. läsningen
 95: 1-2, 6-7Treenighetssöndagen
Psalm
 95: 7-8Tredje söndagen efter pingst
Hallelujavers
 96: 1-3, 6-10Julnatten
Psalm
 96: 1-6Onsdagen efter påsk
Psalm
 96: 1-9Självständighetsdagen
Psalm
 96: 11-12Självständighetsdagen
Psalmantifon
 97: 1-2, 5-6, 10-11Kristi förklarings dag
Psalm
 97: 6Tredje söndagen efter trettondagen
Psalmantifon
 97: 8-9Domsöndagen
Hallelujavers
 97: 9Tredje söndagen efter trettondagen
Hallelujavers
 97: 12Kristi förklarings dag
Hallelujavers
 98: 1Fjärde söndagen efter påsk (Cantate)
Psalmantifon
 98: 1-4Julmorgonen
Psalm
 98: 2-9Fjärde söndagen efter påsk (Cantate)
Psalm
 98: 3Juldagen
Psalmantifon
 100Juldagen
Psalm
 100Lördagen efter påsk
Psalm
 100: 4Andra söndagen efter jul
Hallelujavers
 102: 2-10Måndagen i stilla veckan
Psalm
 102: 13Tjugonde söndagen efter pingst
Psalmantifon
 102: 16–23Tredje söndagen efter trettondagen
Psalm
 102: 26-29Nyårsaftonen
Psalm
 103: 19-22Mikaelidagen
Psalm
 104: (1-5) 10-15, 27-30Skapelsens söndag
Psalm
 104: 24Skapelsens söndag
Hallelujavers
 104: 30Pingstdagen
Psalmantifon
 104: 31Skapelsens söndag
Psalmantifon
 105: 1Andra söndagen efter trettondagen
Psalmantifon
 105: 1-6 (7-10)Tisdagen efter påsk
Psalm
 105: 2–5, 39–42Andra söndagen efter trettondagen
Psalm
 106: 2Andra söndagen i fastan (Reminiscere)
Psalmstrof
 106: 2Trettonde söndagen efter pingst
Psalmantifon
 107: 1–2, 23–31Fjärde söndagen efter trettondagen
Psalm
 107: 1-2, 21-22Pingstaftonen
Psalm
 110: 1-4Kristi himmelsfärdsdag
1. årg. 1. läsningen
 111: 2Första söndagen efter jul
Psalmantifon
 111: 2-5Skärtorsdagen
Psalm
 111: 9-10Skärtorsdagen
Psalmstrof
 112: 5-9Fjortonde söndagen efter pingst
Psalm
 113: 1-8Marie bebådelsedag
Psalm
 115: 12-15Familjens söndag
Psalm
 116: 1-9Första söndagen efter påsk (Quasimodogeniti)
Psalm
 116: 12 (-13)Fastlagssöndagen (Esto mihi)
Hallelujavers
 116: 15Stefanidagen (Annandag jul)
Hallelujavers
 117: 1Trettondagen (Epifania)
Hallelujavers
 117: 1Pingstaftonen
Hallelujavers
 118: 15-23 (24)Påskdagen
Psalm
 118: 16Tjugonde söndagen efter pingst
Hallelujavers
 118: 23Julnatten
Hallelujavers
 118: 23Julmorgonen
Hallelujavers
 118: 24Juldagen
Hallelujavers
 118: 24Påskdagen
Psalmantifon
 118: 25Palmsöndagen
Psalmantifon
 118: 26-29Palmsöndagen
Psalm
 119: 1-8Nittonde söndagen efter pingst
Psalm
 119: 24Stefanidagen (Annandag jul)
Psalmantifon
 119: 34Nittonde söndagen efter pingst
Psalmantifon
 119: 41-48Stefanidagen (Annandag jul)
Psalm
 119: 46Reformationsdagen
Psalmantifon
 119: 97-104Adertonde söndagen efter pingst
Psalm
 119: 105Adertonde söndagen efter pingst
Psalmantifon
 119: 129-136Tionde söndagen efter pingst
Psalm
 119: 137Tionde söndagen efter pingst
Hallelujavers
 119: 162-168Tjugotredje söndagen efter pingst
Psalm
 119: 169Tionde söndagen efter pingst
Psalmantifon
 119: 176, 94Fjärde söndagen efter pingst
Hallelujavers
 121Nyårsaftonen
Psalm
 121Självständighetsdagen
Psalm
 122: 1Andra söndagen i advent
Hallelujavers
 123: 2Tredje söndagen i fastan (Oculi)
Psalmstrof
 124: 2-3, 6-8Menlösa barns dag (Fjärde dag jul)
Psalm
 126Tredje söndage efter påsk (Jubilate)
Psalm
 126Tjugofemte söndagen efter pingst
Psalm
 126: 3Andra söndagen i advent
Hallelujavers
 127: 1-2Sextonde söndagen efter pingst
1. årg. 1. läsningen
 128: 3Familjens söndag
Hallelujavers
 130: 1-2Askonsdagen
Psalmantifon
 130: 5-8Fjärde söndagen i advent
Psalm
 130: 6Uppbrottets söndag
Hallelujavers
 133: 1Tjugotredje söndagen efter pingst
Hallelujavers
 135: 13 (-14)Självständighetsdagen
Hallelujavers
 136: 1Adertonde söndagen efter pingst
Hallelujavers
 136: 1Nittonde söndagen efter pingst
Hallelujavers
 136: 1-9, 25-26Femtonde söndagen efter pingst
Psalm
 138: 2Kyndelsmässodagen
Hallelujavers
 139: 7-12Tjugofemte söndagen efter pingst
2. årg. 1. läsningen
 142Långfredagens kväll
Psalm
 143: 1-10Domsöndagen
Psalm
 143: 9Femte söndagen i fastan (Judica)
Psalmstrof
 145: 1-7Biskop Henriks minnesdag
Psalm
 145: 3-7Apostladagen
Psalm
 145: 6-7Aposteln Johannes dag (Tredje dag jul)
Psalmantifon
 145: 8-13Tjugoförsta söndagen efter pingst
Psalm
 145: 15-16Fjärde söndagen i fastan (Midfastosöndagen, Laetare)
Psalmstrof
 145: 21Nyårsdagen
Hallelujavers
 146: 5-10Trettonde söndagen efter pingst
Psalm
 147: 1Femtonde söndagen efter pingst
Hallelujavers
 147: 13Tjugofjärde söndagen efter pingst
Hallelujavers
 148: 2Mikaelidagen
Hallelujavers
Ordspråksboken (Ords)
 3: 3-8Tionde söndagen efter pingst
1. årg. 1. läsningen
 3: 27-32Tionde söndagen efter pingst
3. årg. 1. läsningen
 8: 1, 22-30Aposteln Johannes dag (Tredje dag jul)
Läsningen
 10: 12Tjugotredje söndagen efter pingst
Psalmantifon
 14: 21-22, 25, 31Tionde söndagen efter pingst
2. årg. 1. läsningen
 18: 4-8, 21Trettonde söndagen efter pingst
2. årg. 1. läsningen
 28: 13-14Tolfte söndagen efter pingst
1. årg. 1. läsningen
 30: 7-9Andra söndagen efter pingst
3. årg. 1. läsningen
Predikaren (Pred)
 3: 1-8Nyårsaftonen
Läsningen
 3: 1-11Tjugofemte söndagen efter pingst
1. årg. 1. läsningen
 5: 9-14Andra söndagen efter pingst
1. årg. 1. läsningen
 8: 16-17Treenighetssöndagen
2. årg. 1. läsningen
 9: 13-18Självständighetsdagen
Läsningen
 12: (1-5) 6-7Tjugofemte söndagen efter pingst
3. årg. 1. läsningen
Höga Visan (Högav)
 8: 6-7Familjens söndag
3. årg. 1. läsningen
Jesaja (Jes)
 1: 10-17Adertonde söndagen efter pingst
3. årg. 1. läsningen
 1: 16-20Första söndagen i fastan (Invocavit)
3. årg. 1. läsningen
 2: 12-18Tolfte söndagen efter pingst
3. årg. 1. läsningen
 4: 2-6Fjärde söndagen efter påsk (Cantate)
3. årg. 1. läsningen
 5: 1–7Andra söndagen före fastetiden (Sexagesima)
3. årg. 1. läsningen
 6: 1-8 (9-10)Treenighetssöndagen
1. årg. 1. läsningen
 7: 10-14Marie bebådelsedag
1. årg. 1. läsningen
 8: 11–15Tjugonde söndagen efter pingst
2. årg. 1. läsningen
 9: 1Julaftonen
Hallelujavers
 9: 1Julnatten
Psalmantifon
 9: 1Julmorgonen
Psalmantifon
 9: 1-6Julnatten
Läsningen
 9: 1-6Julmorgonen
Läsningen
 11: 1-5Julaftonen
Läsningen
 12: 1–6Andra söndagen efter trettondagen
1. årg. 1. läsningen
 12: 3Första söndagen efter trettondagen
Psalmantifon
 24: 14-16Femtonde söndagen efter pingst
2. årg. 1. läsningen
 25: 1, 4–5Första söndagen efter jul
Läsningen
 25: 6-10Skärtorsdagen
1. årg. 1. läsningen
 25: 8-9Påskdagen
3. årg. 1. läsningen
 26: 12-14, 19Sjuttonde söndagen efter pingst
3. årg. 1. läsningen
 29: 13–16Femte söndagen i fastan (Judica)
3. årg. 1. läsningen
 29: 17-19Fjärde söndagen i advent
3. årg. 1. läsningen
 30: 18–21Tredje söndagen efter trettondagen
2. årg. 1. läsningen
 32: 15-20Fjärde söndagen efter påsk (Cantate)
2. årg. 1. läsningen
 33: 5-6Kristi himmelsfärdsdag
3. årg. 1. läsningen
 33: 20-22Reformationsdagen
1. årg. 1. läsningen
 35: 3-6Andra söndagen i advent
2. årg. 1. läsningen
 38: 16-20Femtonde söndagen efter pingst
1. årg. 1. läsningen
 38: 17Tjugosjätte söndagen efter pingst
Psalmantifon
 40: 1-8Midsommardagen (Johannes döparens dag)
1. årg. 1. läsningen
 40: 3Tredje söndagen i advent
Psalmantifon
 40: 12-17Självständighetsdagen
Alternativ predikotext
 40: 26-31Tredje söndage efter påsk (Jubilate)
1. årg. 1. läsningen
 42: 1–4Första söndagen efter trettondagen
1. årg. 1. läsningen
 42: 5-8Nyårsdagen
3. årg. 1. läsningen
 43: 1-3Nyårsdagen
2. årg. 1. läsningen
 43: 10-12Första söndagen efter påsk (Quasimodogeniti)
1. årg. 1. läsningen
 43: 16-19, 21Självständighetsdagen
Alternativ predikotext
 44: 1-5Sjätte söndagen efter påsk (Exaudi)
1. årg. 1. läsningen
 44: 6-8Andra söndagen i advent
3. årg. 1. läsningen
 44: 21-23Adertonde söndagen efter pingst
1. årg. 1. läsningen
 45: 8-12Midsommardagen (Johannes döparens dag)
3. årg. 1. läsningen
 48: 20Femte söndagen efter påsk (Bönsöndagen, Rogate)
Psalmantifon
 49: 1, 3Midsommardagen (Johannes döparens dag)
Psalmantifon
 49: 1-6Onsdagen i stilla veckan
1. årg. 1. läsningen
 49: 5-7Trettondagen (Epifania)
2. årg. 1. läsningen
 49: 8-10Första söndagen i advent
3. årg. 1. läsningen
 49: 13–16Första söndagen efter jul
Läsningen
 50: 4-10Palmsöndagen
1. årg. 1. läsningen
 51: 3-6Midsommardagen (Johannes döparens dag)
2. årg. 1. läsningen
 51: 9–16Fjärde söndagen efter trettondagen
1. årg. 1. läsningen
 52: 7Apostladagen
Psalmantifon
 52: 7-10Juldagen
Läsningen
 52: 7-10Biskop Henriks minnesdag
Läsningen
 52: 8-10Kyndelsmässodagen
1. årg. 1. läsningen
 52: 13-15Tisdagen i stilla veckan
1. årg. 1. läsningen
 53Långfredagen
1. årg. 1. läsningen
 53: 9-11Långfredagens kväll
Läsningen
 54: 7-10Tredje söndage efter påsk (Jubilate)
2. årg. 1. läsningen
 55: 1-3Fjärde söndagen i fastan (Midfastosöndagen, Laetare)
3. årg. 1. läsningen
 55: 1-7Påsknatten
Läsningen
 55: 6Elfte söndagen efter pingst
Hallelujavers
 55: 6–11Andra söndagen före fastetiden (Sexagesima)
1. årg. 1. läsningen
 57: 15-19 (20-21)Fjärde söndagen efter pingst
1. årg. 1. läsningen
 58: 1-9Fastlagssöndagen (Esto mihi)
1. årg. 1. läsningen
 59: 20-21Pingstaftonen
Läsningen
 60: 1-6Trettondagen (Epifania)
1. årg. 1. läsningen
 60: 2Julaftonen
Psalmantifon
 60: 18–21Alla helgons dag
2. årg. 1. läsningen
 61: 1–3Första söndagen efter trettondagen
2. årg. 1. läsningen
 61: 10-11Fjärde söndagen efter pingst
2. årg. 1. läsningen
 62: 1–3Andra söndagen efter trettondagen
3. årg. 1. läsningen
 62: 10-12Första söndagen i advent
1. årg. 1. läsningen
 63: 7Första söndagen efter jul
Hallelujavers
 63: 7-9Fjärde söndagen efter påsk (Cantate)
1. årg. 1. läsningen
 63: 15-16Veckan efter första söndagen i advent
Läsningen
 64: 3-8Tjugotredje söndagen efter pingst
3. årg. 1. läsningen
 65: 1–3Femte söndagen i fastan (Judica)
2. årg. 1. läsningen
 65: 17–19Alla helgons dag
1. årg. 1. läsningen
 65: 23–25Alla helgons dag
3. årg. 1. läsningen
 66: 1-2Treenighetssöndagen
3. årg. 1. läsningen
 66: 10Fjärde söndagen i fastan (Midfastosöndagen, Laetare)
Psalmantifon
 66: 18-19Apostladagen
3. årg. 1. läsningen
Jeremia (Jer)
 1: 4-10Tjugoförsta söndagen efter pingst
1. årg. 1. läsningen
 3: 14-15Reformationsdagen
1. årg. 1. läsningen
 3: 21-25Tredje söndagen i advent
1. årg. 1. läsningen
 6: 16-19Elfte söndagen efter pingst
2. årg. 1. läsningen
 7: 1-7Nionde söndagen efter pingst
3. årg. 1. läsningen
 7: 23-26Tredje söndagen i fastan (Oculi)
3. årg. 1. läsningen
 8: 4-7Fastlagssöndagen (Esto mihi)
2. årg. 1. läsningen
 9: 22-23 Tredje söndagen före fastetiden (Septuagesima)
1. årg. 1. läsningen
 15: 15-20Stefanidagen (Annandag jul)
3. årg. 1. läsningen
 15: 19-21Reformationsdagen
2. årg. 1. läsningen
 17: 5-8Reformationsdagen
3. årg. 1. läsningen
 18: 1-10Elfte söndagen efter pingst
1. årg. 1. läsningen
 18: 19-20Måndagen i stilla veckan
1. årg. 1. läsningen
 20: 7-11, 13Stefanidagen (Annandag jul)
1. årg. 1. läsningen
 23: 1-4Andra söndagen efter påsk (Misericordia Domini)
2. årg. 1. läsningen
 23: 5-6Julaftonen
Läsningen
 26: 12-16Tredje söndagen i fastan (Oculi)
2. årg. 1. läsningen
 27: 4-7Tjugofjärde söndagen efter pingst
1. årg. 1. läsningen
 29: 4-7Tjugofjärde söndagen efter pingst
2. årg. 1. läsningen
 29: 11Tjugofjärde söndagen efter pingst
Psalmantifon
 29: 11-14Femte söndagen efter påsk (Bönsöndagen, Rogate)
1. årg. 1. läsningen
 31: 31-34Pingstdagen
2. årg. 1. läsningen
Klagovisorna (Klag)
 2: 19Menlösa barns dag (Fjärde dag jul)
Psalmantifon
 3: 22Nyårsaftonen
Hallelujavers
 3: 22-26Nyårsaftonen
Läsningen
Hesekiel (Hes)
 2: 1-8Apostladagen
2. årg. 1. läsningen
 18: 30-32Fastlagssöndagen (Esto mihi)
3. årg. 1. läsningen
 33: 10–16Femte söndagen efter trettondagen
1. årg. 1. läsningen
 33: 30-33Tredje söndagen efter pingst
3. årg. 1. läsningen
 34: 11-16Andra söndagen efter påsk (Misericordia Domini)
1. årg. 1. läsningen
 36: 24-28Påsknatten
Läsningen
 36: 24-28Pingstdagen
1. årg. 1. läsningen
 36: 26Pingstaftonen
Psalmantifon
 37: 1-14Påskdagen
2. årg. 1. läsningen
Daniel (Dan)
 2: 31-41, 44Tjugofjärde söndagen efter pingst
3. årg. 1. läsningen
 5: 1-9, 13-17, 25-30Andra söndagen efter pingst
1. årg. 1. läsningen
 7: 9-10, 13-14Domsöndagen
1. årg. 1. läsningen
 7: 13-14Kristi himmelsfärdsdag
2. årg. 1. läsningen
 9: 17-20Femte söndagen efter påsk (Bönsöndagen, Rogate)
2. årg. 1. läsningen
 12: 1-3Domsöndagen
3. årg. 1. läsningen
 12: 3Biskop Henriks minnesdag
Hallelujavers
Hosea (Hos)
 2: 20-22Andra söndagen i advent
1. årg. 1. läsningen
 4: 1-3Skapelsens söndag
3. årg. 1. läsningen
 6: 1-3Påskdagen
1. årg. 1. läsningen
 10: 12–13Andra söndagen före fastetiden (Sexagesima)
2. årg. 1. läsningen
 11: 1-4, 7Tredje söndagen efter pingst
1. årg. 1. läsningen
 12: 6-7Fjärde söndagen efter pingst
2. årg. 1. läsningen
 14: 2-9Fjärde söndagen efter pingst
3. årg. 1. läsningen
Joel
 2: 12-17Askonsdagen
Läsningen
 2: 21-24Skapelsens söndag
3. årg. 1. läsningen
 3: 1-5Pingstdagen
3. årg. 1. läsningen
 4: 12–16Femte söndagen efter trettondagen
3. årg. 1. läsningen
Amos
 4: 12-13Uppbrottets söndag
1. årg. 1. läsningen
 5: 16-20Tjugosjätte söndagen efter pingst
1. årg. 1. läsningen
 5: 21-24Adertonde söndagen efter pingst
2. årg. 1. läsningen
 7: 10-15Tjugoförsta söndagen efter pingst
3. årg. 1. läsningen
 8: 4-8Andra söndagen efter pingst
2. årg. 1. läsningen
 8: 11-12Fjärde söndagen i fastan (Midfastosöndagen, Laetare)
2. årg. 1. läsningen
Jona
 2Annandag påsk
1. årg. 1. läsningen
 2: 3Sjuttonde söndagen efter pingst
Hallelujavers
 3: 1-5, 10-4: 11Femte söndagen efter pingst
1. årg. 1. läsningen
Mika
 2: 12-13Veckan efter första söndagen i advent
Läsningen
 4: 1-4Trettondagen (Epifania)
3. årg. 1. läsningen
 5: 1-4Julaftonen
Läsningen
 6: 6-8Fjortonde söndagen efter pingst
1. årg. 1. läsningen
 7: 14-20Andra söndagen efter påsk (Misericordia Domini)
3. årg. 1. läsningen
Habackuk (Hab)
 2: 1-4Veckan efter första söndagen i advent
Läsningen
 3: 4Kristi förklarings dag
Psalmantifon
Sefanja (Sef)
 3: 14-17Fjärde söndagen i advent
1. årg. 1. läsningen
Sakarja (Sak)
 1: 3-6Tredje söndagen efter pingst
2. årg. 1. läsningen
 3: 1-5Tredje söndagen i fastan (Oculi)
1. årg. 1. läsningen
 3: 6-10Andra söndagen efter jul
3. årg. 1. läsningen
 8: 6-8Första söndagen efter påsk (Quasimodogeniti)
2. årg. 1. läsningen
 8: 12-13Första söndagen efter påsk (Quasimodogeniti)
3. årg. 1. läsningen
 8: 16-17Femte söndagen efter pingst
1. årg. 1. läsningen
 9:9Första söndagen i advent
Psalmantifon
 9: 9-10Första söndagen i advent
2. årg. 1. läsningen
 9: 9-10Palmsöndagen
1. årg. 1. läsningen
 14: 7-9Sjätte söndagen efter påsk (Exaudi)
3. årg. 1. läsningen
Malaki (Mal)
 3: 1-2Kyndelsmässodagen
3. årg. 1. läsningen
 3: 13-18Uppbrottets söndag
2. årg. 1. läsningen
 3: 19-20Domsöndagen
2. årg. 1. läsningen
 3: 23-24Tredje söndagen i advent
2. årg. 1. läsningen
Evangelium enligt Matteus (Matt)
 1: 18-24Fjärde söndagen i advent
1. årg. Evangeliet
 2: 1-12Trettondagen (Epifania)
1. årg. Evangeliet
 2: 13-21Menlösa barns dag (Fjärde dag jul)
Evangeliet
 3: 13–17Första söndagen efter trettondagen
1. årg. Evangeliet
 4: 1-11Första söndagen i fastan (Invocavit)
1. årg. Evangeliet
 4: 12-16Nyårsdagen
3. årg. Evangeliet
 5: 1–12Alla helgons dag
1. årg. Evangeliet
 5: 12Alla helgons dag
Hallelujavers
 5: 13-16Reformationsdagen
3. årg. Evangeliet
 5: 20-30Sjunde söndagen efter pingst
1. årg. Evangeliet
 5: 43-48Fjortonde söndagen efter pingst
2. årg. Evangeliet
 6: 5-13Femte söndagen efter påsk (Bönsöndagen, Rogate)
2. årg. Evangeliet
 6: 14-15Tjugotredje söndagen efter pingst
3. årg. Evangeliet
 6: 16-21Askonsdagen
Evangeliet
 6: 19-24Sextonde söndagen efter pingst
3. årg. Evangeliet
 6: 25-34Sextonde söndagen efter pingst
1. årg. Evangeliet
 7: 12Fjortonde söndagen efter pingst
Hallelujavers
 7: 13-14Nionde söndagen efter pingst
2. årg. Evangeliet
 7: 15-23Nionde söndagen efter pingst
1. årg. Evangeliet
 7: 24-29Nionde söndagen efter pingst
3. årg. Evangeliet
 8: 5–13Tredje söndagen efter trettondagen
1. årg. Evangeliet
 8: 23–27Fjärde söndagen efter trettondagen
1. årg. Evangeliet
 9: 9-13Fjärde söndagen efter pingst
3. årg. Evangeliet
 9: 18-26Tjugofemte söndagen efter pingst
1. årg. Evangeliet
 10: 16-22Stefanidagen (Annandag jul)
1. årg. Evangeliet
 11: 2-10Tredje söndagen i advent
1. årg. Evangeliet
 11: 11-19Tredje söndagen i advent
2. årg. Evangeliet
 11: 20-24Elfte söndagen efter pingst
3. årg. Evangeliet
 11: 25-30Femtonde söndagen efter pingst
3. årg. Evangeliet
 12: 33-37Trettonde söndagen efter pingst
2. årg. Evangeliet
 12: 46-50Familjens söndag
2. årg. Evangeliet
 13: 24–30Femte söndagen efter trettondagen
1. årg. Evangeliet
 13: 31–33Andra söndagen före fastetiden (Sexagesima)
3. årg. Evangeliet
 13: 44-46Andra söndagen efter pingst
2. årg. Evangeliet
 13: 47-50Domsöndagen
Alternativ predikotext
 14: 22–33Fjärde söndagen efter trettondagen
2. årg. Evangeliet
 15: 21-28Andra söndagen i fastan (Reminiscere)
1. årg. Evangeliet
 16: 1-4Nyårsaftonen
Evangeliet
 16: 1-4Reformationsdagen
2. årg. Evangeliet
 16: 13-19Apostladagen
2. årg. Evangeliet
 16: 21-23Första söndagen i fastan (Invocavit)
2. årg. Evangeliet
 16: 24-27Andra söndagen efter pingst
3. årg. Evangeliet
 17: 1-8Kristi förklarings dag
1. årg. Evangeliet
 17: 24-27Tjugofjärde söndagen efter pingst
3. årg. Evangeliet
 18: 1-6 (7-9) 10Mikaelidagen
1. årg. Evangeliet
 18: 15-22Tjugotredje söndagen efter pingst
2. årg. Evangeliet
 18: 23-35Tjugotredje söndagen efter pingst
1. årg. Evangeliet
 19: 27-30 Tredje söndagen före fastetiden (Septuagesima)
2. årg. Evangeliet
 20: 1-16 Tredje söndagen före fastetiden (Septuagesima)
1. årg. Evangeliet
 20: 25-28Självständighetsdagen
Evangeliet
 21: 1-9Första söndagen i advent
1. årg. Evangeliet
 21: 12-17 (18-22)Palmsöndagen
3. årg. Evangeliet
 21: 16Familjens söndag
Hallelujavers
 21: 28-32Tolfte söndagen efter pingst
2. årg. Evangeliet
 22: 1-14Tjugoförsta söndagen efter pingst
1. årg. Evangeliet
 22: 15-22Tjugofjärde söndagen efter pingst
1. årg. Evangeliet
 22: 34-40Nittonde söndagen efter pingst
1. årg. Evangeliet
 23: 1-12Tolfte söndagen efter pingst
3. årg. Evangeliet
 23: 34-39Stefanidagen (Annandag jul)
3. årg. Evangeliet
 24: 1-14Tjugosjätte söndagen efter pingst
Evangeliet
 24: 13Tjugosjätte söndagen efter pingst
Hallelujavers
 24: 15-27Tjugosjätte söndagen efter pingst
Evangeliet
 24: 36-44Uppbrottets söndag
3. årg. Evangeliet
 25: 1-13Uppbrottets söndag
1. årg. Evangeliet
 25: 14-30Tionde söndagen efter pingst
2. årg. Evangeliet
 25: 31-46Domsöndagen
1. årg. Evangeliet
 26: 17-30Skärtorsdagen
3. årg. Evangeliet
 26: 30-56Måndagen i stilla veckan
3. årg. Evangeliet
 26: 57-27: 10Tisdagen i stilla veckan
3. årg. Evangeliet
 27: 11-32Onsdagen i stilla veckan
3. årg. Evangeliet
 27: 33-54Långfredagen
3. årg. Evangeliet
 27: 45-56Vid Jesu dödsstund
Evangeliet
 27: 46Långfredagen
Psalmantifon
 27: 55-61Långfredagens kväll
Evangeliet
 27: 62-66Den stilla lördagen
Evangeliet
 28: 1-8Påskdagen
3. årg. Evangeliet
 28: 8-15Annandag påsk
3. årg. Evangeliet
 28: 8-15Fredagen efter påsk
Evangeliet
 28: 16-20Lördagen efter påsk
Evangeliet
 28: 16-20Treenighetssöndagen
3. årg. Evangeliet
Evangelium enligt Markus (Mark)
 1: 12-13Första söndagen i fastan (Invocavit)
3. årg. Evangeliet
 1: 14–15Andra söndagen efter trettondagen
3. årg. Evangeliet
 1: 29–39Tredje söndagen efter trettondagen
3. årg. Evangeliet
 2: 1–12Tjugonde söndagen efter pingst
1. årg. Evangeliet
 2: 18-22Adertonde söndagen efter pingst
2. årg. Evangeliet
 2: 23-28Adertonde söndagen efter pingst
3. årg. Evangeliet
 3: 13-19Apostladagen
3. årg. Evangeliet
 4: 26–29Femte söndagen efter trettondagen
3. årg. Evangeliet
 6: 14-29Midsommardagen (Johannes döparens dag)
Alternativ predikotext
 7: 5-13Adertonde söndagen efter pingst
3. årg. Evangeliet
 7: 31-37Trettonde söndagen efter pingst
1. årg. Evangeliet
 7: 37Trettonde söndagen efter pingst
Hallelujavers
 9: 2-8Kristi förklarings dag
2. årg. Evangeliet
 9: 17-29Andra söndagen i fastan (Reminiscere)
2. årg. Evangeliet
 9: 38–41Femte söndagen efter trettondagen
2. årg. Evangeliet
 10: 2-9Familjens söndag
3. årg. Evangeliet
 10: 13-16Familjens söndag
1. årg. Evangeliet
 10: 17-27Sjunde söndagen efter pingst
2. årg. Evangeliet
 10: 32-45Fastlagssöndagen (Esto mihi)
3. årg. Evangeliet
 11: 1-10Första söndagen i advent
2. årg. Evangeliet
 12: 1–12Femte söndagen i fastan (Judica)
3. årg. Evangeliet
 12: 28-34Nittonde söndagen efter pingst
2. årg. Evangeliet
 12: 41-44Fjortonde söndagen efter pingst
3. årg. Evangeliet
 13: 33-37Uppbrottets söndag
2. årg. Evangeliet
 15: 33-41Vid Jesu dödsstund
Evangeliet
 16: 1-8Påsknatten
Evangeliet
 16: 9-16Torsdagen efter påsk
Evangeliet
 16: 14-20Kristi himmelsfärdsdag
1. årg. Evangeliet
Evangelium enligt Lukas (Luk)
 1: 26-38Marie bebådelsedag
1. årg. Evangeliet
 1: 28, 42Marie bebådelsedag
Hallelujavers
 1: 39-45Marie bebådelsedag
2. årg. Evangeliet
 1: 46-55Marie bebådelsedag
3. årg. Evangeliet
 1: 57-66Midsommardagen (Johannes döparens dag)
1. årg. Evangeliet
 1: 67-79Midsommardagen (Johannes döparens dag)
Alternativ predikotext
 1: 76Midsommardagen (Johannes döparens dag)
Hallelujavers
 2: 1-14Julaftonen
Evangeliet
 2: 1-14Julnatten
Evangeliet
 2: 1-20Julmorgonen
Evangeliet
 2: 21Nyårsdagen
1. årg. Evangeliet
 2: 22-33Kyndelsmässodagen
1. årg. Evangeliet
 2: 33–40Första söndagen efter jul
Evangeliet
 2: 41-52Andra söndagen efter jul
1. årg. Evangeliet
 3: 7-14Veckan efter första söndagen i advent
Evangeliet
 3: 15–18, 21–22Första söndagen efter trettondagen
3. årg. Evangeliet
 4: 16–21Andra söndagen efter trettondagen
3. årg. Evangeliet
 4: 23-30Elfte söndagen efter pingst
2. årg. Evangeliet
 5: 1-11Apostladagen
1. årg. Evangeliet
 6: 27-31Sjunde söndagen efter pingst
3. årg. Evangeliet
 6: 36-42Femte söndagen efter pingst
1. årg. Evangeliet
 7: 11-16Sjuttonde söndagen efter pingst
1. årg. Evangeliet
 7: 36-50Andra söndagen i fastan (Reminiscere)
3. årg. Evangeliet
 8: 4–15Andra söndagen före fastetiden (Sexagesima)
1. årg. Evangeliet
 9: 28-36Kristi förklarings dag
3. årg. Evangeliet
 9: 57-62Tredje söndagen efter pingst
3. årg. Evangeliet
 10: 1-12Tjugoförsta söndagen efter pingst
2. årg. Evangeliet
 10: 25-37Fjortonde söndagen efter pingst
1. årg. Evangeliet
 10: 38-42Sextonde söndagen efter pingst
2. årg. Evangeliet
 11: 5-13Femte söndagen efter påsk (Bönsöndagen, Rogate)
3. årg. Evangeliet
 11: 14-23 (24-26)Tredje söndagen i fastan (Oculi)
1. årg. Evangeliet
 11: 29-32Trettondagen (Epifania)
Alternativ predikotext
 12: 4-7Tjugofjärde söndagen efter pingst
2. årg. Evangeliet
 12: 8-12Stefanidagen (Annandag jul)
2. årg. Evangeliet
 12: 13-21Andra söndagen efter pingst
2. årg. Evangeliet
 12: 35-40Andra söndagen i advent
2. årg. Evangeliet
 12: 42-48Tionde söndagen efter pingst
3. årg. Evangeliet
 13: 1-5Femte söndagen efter pingst
3. årg. Evangeliet
 13: 6-9Nyårsaftonen
Evangeliet
 13: 22-30Askonsdagen
Evangeliet
 13: 31–35Femte söndagen i fastan (Judica)
2. årg. Evangeliet
 14: 1-6Adertonde söndagen efter pingst
1. årg. Evangeliet
 14: 16-24Tredje söndagen efter pingst
1. årg. Evangeliet
 15: 1-10Fjärde söndagen efter pingst
1. årg. Evangeliet
 15: 11-32Fjärde söndagen efter pingst
2. årg. Evangeliet
 16: 1-9Tionde söndagen efter pingst
1. årg. Evangeliet
 16: 19-31Andra söndagen efter pingst
1. årg. Evangeliet
 17: 7-10 Tredje söndagen före fastetiden (Septuagesima)
3. årg. Evangeliet
 17: 11-19Femtonde söndagen efter pingst
1. årg. Evangeliet
 17: 20-24Andra söndagen i advent
3. årg. Evangeliet
 18: 9-14Tolfte söndagen efter pingst
1. årg. Evangeliet
 18: 16Familjens söndag
Psalmantifon
 18: 31-43Fastlagssöndagen (Esto mihi)
1. årg. Evangeliet
 19: 1-10Tredje söndagen efter pingst
2. årg. Evangeliet
 19: 28-40Första söndagen i advent
3. årg. Evangeliet
 19: 41-48Elfte söndagen efter pingst
1. årg. Evangeliet
 20: 27-40Tjugofemte söndagen efter pingst
3. årg. Evangeliet
 21: 25-33 (34-36)Andra söndagen i advent
1. årg. Evangeliet
 22: 14-22Skärtorsdagen
1. årg. Evangeliet
 22: 39-62Måndagen i stilla veckan
1. årg. Evangeliet
 22: 63-23: 12Tisdagen i stilla veckan
1. årg. Evangeliet
 23: 13-31Onsdagen i stilla veckan
1. årg. Evangeliet
 23: 32-46Långfredagen
1. årg. Evangeliet
 23: 44-49Vid Jesu dödsstund
Evangeliet
 23: 47-56Långfredagens kväll
Evangeliet
 24: 1-12Påskdagen
1. årg. Evangeliet
 24: 13-35Annandag påsk
1. årg. Evangeliet
 24: 32Annandag påsk
Hallelujavers
 24: 34Annandag påsk
Psalmantifon
 24: 36-49Tisdagen efter påsk
Evangeliet
 24: 36-49Första söndagen efter påsk (Quasimodogeniti)
3. årg. Evangeliet
 24: 46-53Kristi himmelsfärdsdag
3. årg. Evangeliet
Evangelium enligt Johannes (Joh)
 1: 1-4Skapelsens söndag
1. årg. Evangeliet
 1: 1-14Juldagen
Evangeliet
 1: 14Juldagen
Psalmantifon
 1: 14Andra söndagen efter trettondagen
Hallelujavers
 1: 14-18Kyndelsmässodagen
Alternativ predikotext
 1: 19-27Tredje söndagen i advent
3. årg. Evangeliet
 1: 29Första söndagen efter trettondagen
Hallelujavers
 1: 29–34Första söndagen efter trettondagen
2. årg. Evangeliet
 1: 35–37Tredje söndagen i advent
2. årg. Evangeliet
 2: 1–11Andra söndagen efter trettondagen
1. årg. Evangeliet
 3: 1-15Treenighetssöndagen
1. årg. Evangeliet
 3: 16-21Pingstdagen
3. årg. Evangeliet
 3: 26–30Tredje söndagen i advent
3. årg. Evangeliet
 4: 5–26Andra söndagen efter trettondagen
2. årg. Evangeliet
 4: 31–38Andra söndagen före fastetiden (Sexagesima)
2. årg. Evangeliet
 4: 34-38Biskop Henriks minnesdag
Evangeliet
 4: 39–42Tredje söndagen efter trettondagen
2. årg. Evangeliet
 4: 46-53Reformationsdagen
1. årg. Evangeliet
 5: 1-15Femtonde söndagen efter pingst
2. årg. Evangeliet
 5: 19-21Sjuttonde söndagen efter pingst
3. årg. Evangeliet
 5: 22-29Domsöndagen
Alternativ predikotext
 6: 1-15Fjärde söndagen i fastan (Midfastosöndagen, Laetare)
1. årg. Evangeliet
 6: 16–21Fjärde söndagen efter trettondagen
3. årg. Evangeliet
 6: 24-35Fjärde söndagen i fastan (Midfastosöndagen, Laetare)
2. årg. Evangeliet
 6: 33Skärtorsdagen
Psalmantifon
 6: 37-40Tjugofemte söndagen efter pingst
2. årg. Evangeliet
 6: 44-47Veckan efter pingst
Evangeliet
 6: 48-58Fjärde söndagen i fastan (Midfastosöndagen, Laetare)
3. årg. Evangeliet
 6: 63Andra söndagen före fastetiden (Sexagesima)
Hallelujavers
 7: 14-18Andra söndagen efter jul
3. årg. Evangeliet
 7: 37-39Sjätte söndagen efter påsk (Exaudi)
2. årg. Evangeliet
 7: 40–52Tjugonde söndagen efter pingst
3. årg. Evangeliet
 8: 2-11Femte söndagen efter pingst
2. årg. Evangeliet
 8: 12Trettondagen (Epifania)
Alternativ predikotext
 8: 31-36Självständighetsdagen
Evangeliet
 8: 46-59Tredje söndagen i fastan (Oculi)
3. årg. Evangeliet
 9: 1-7, 39-41Trettonde söndagen efter pingst
3. årg. Evangeliet
 9: 24–38Tjugonde söndagen efter pingst
2. årg. Evangeliet
 10: 1-10Andra söndagen efter påsk (Misericordia Domini)
3. årg. Evangeliet
 10: 11-16Andra söndagen efter påsk (Misericordia Domini)
1. årg. Evangeliet
 10: 14Andra söndagen efter påsk (Misericordia Domini)
Hallelujavers
 10: 22-30Andra söndagen efter jul
2. årg. Evangeliet
 11: 21-29 (30-31) 32-45Sjuttonde söndagen efter pingst
2. årg. Evangeliet
 11: 47–53Femte söndagen i fastan (Judica)
1. årg. Evangeliet
 12: 1-8Palmsöndagen
2. årg. Evangeliet
 12: 12-24Palmsöndagen
1. årg. Evangeliet
 12: 25-33Fastlagssöndagen (Esto mihi)
2. årg. Evangeliet
 12: 35-36Kyndelsmässodagen
Alternativ predikotext
 12: 37-43Tredje söndagen i fastan (Oculi)
2. årg. Evangeliet
 12: 44-47Trettondagen (Epifania)
Alternativ predikotext
 13: 1-15Skärtorsdagen
2. årg. Evangeliet
 13: 16-20Tjugoförsta söndagen efter pingst
3. årg. Evangeliet
 13: 31-35Nittonde söndagen efter pingst
3. årg. Evangeliet
 13: 34Fjärde söndagen efter påsk (Cantate)
Hallelujavers
 14: 1-7Tredje söndage efter påsk (Jubilate)
3. årg. Evangeliet
 14: 8-17Pingstaftonen
Evangeliet
 14: 12-14Nyårsdagen
2. årg. Evangeliet
 14: 15-21Pingstdagen
2. årg. Evangeliet
 14: 23-29Pingstdagen
1. årg. Evangeliet
 15: 1-10Treenighetssöndagen
2. årg. Evangeliet
 15: 10-17Fjärde söndagen efter påsk (Cantate)
3. årg. Evangeliet
 15: 26-16: 4Sjätte söndagen efter påsk (Exaudi)
1. årg. Evangeliet
 16: 5-15Fjärde söndagen efter påsk (Cantate)
1. årg. Evangeliet
 16: 12-15Veckan efter pingst
Evangeliet
 16: 13Sjätte söndagen efter påsk (Exaudi)
Hallelujavers
 16: 16-23Tredje söndage efter påsk (Jubilate)
1. årg. Evangeliet
 16: 22Tredje söndage efter påsk (Jubilate)
Hallelujavers
 16: 23-33Femte söndagen efter påsk (Bönsöndagen, Rogate)
1. årg. Evangeliet
 16: 33Femte söndagen efter påsk (Bönsöndagen, Rogate)
Hallelujavers
 17: 6-10Fjärde söndagen efter påsk (Cantate)
2. årg. Evangeliet
 17: 11-17Tredje söndage efter påsk (Jubilate)
2. årg. Evangeliet
 17: 18-23Sjätte söndagen efter påsk (Exaudi)
3. årg. Evangeliet
 17: 24-26Kristi himmelsfärdsdag
2. årg. Evangeliet
 18: 1-27Måndagen i stilla veckan
2. årg. Evangeliet
 18: 28-40Tisdagen i stilla veckan
2. årg. Evangeliet
 19: 1-16Onsdagen i stilla veckan
2. årg. Evangeliet
 19: 16-30Långfredagen
2. årg. Evangeliet
 19: 31-42Långfredagens kväll
Evangeliet
 20: 1-10Påskdagen
2. årg. Evangeliet
 20: 11-18Annandag påsk
2. årg. Evangeliet
 20: 19-31Första söndagen efter påsk (Quasimodogeniti)
1. årg. Evangeliet
 20: 26Första söndagen efter påsk (Quasimodogeniti)
Hallelujavers
 21: 1-14Onsdagen efter påsk
Evangeliet
 21: 1-14Första söndagen efter påsk (Quasimodogeniti)
2. årg. Evangeliet
 21: 15-19Andra söndagen efter påsk (Misericordia Domini)
2. årg. Evangeliet
 21: 19-24Aposteln Johannes dag (Tredje dag jul)
Evangeliet
Apostlagärningarna (Apg)
 1: 1-11Kristi himmelsfärdsdag
1. årg. 2. läsningen
 1: 11Kristi himmelsfärdsdag
Psalmantifon
 1: 12-14Sjätte söndagen efter påsk (Exaudi)
2. årg. 2. läsningen
 2: 1-13Pingstdagen
1. årg. 2. läsningen
 2: 22-32Onsdagen efter påsk
Läsningen
 2: 36-41Veckan efter pingst
Läsningen
 2: 42-47Skärtorsdagen
1. årg. 2. läsningen
 3: 1-10Trettonde söndagen efter pingst
3. årg. 2. läsningen
 3: 12-20Första söndagen efter påsk (Quasimodogeniti)
2. årg. 2. läsningen
 4: 8-12Nyårsdagen
1. årg. 2. läsningen
 4: 18-21Tjugofjärde söndagen efter pingst
1. årg. 2. läsningen
 4: 24-30Nyårsdagen
3. årg. 2. läsningen
 6: 8, 11-15, 7: 51-60Stefanidagen (Annandag jul)
1. årg. 2. läsningen
 8: 26–40Första söndagen efter trettondagen
2. årg. 2. läsningen
 8: 26-40Torsdagen efter påsk
Läsningen
 10: 34-43Annandag påsk
1. årg. 2. läsningen
 10: 44-48Veckan efter pingst
Läsningen
 12: 5-11Mikaelidagen
3. årg. 2. läsningen
 13: 16-26Julaftonen
Läsningen
 13: 23-26Midsommardagen (Johannes döparens dag)
1. årg. 2. läsningen
 13: 23-33Tisdagen efter påsk
Läsningen
 13: 23-33Första söndagen efter påsk (Quasimodogeniti)
3. årg. 2. läsningen
 14: 15-17Midsommardagen (Johannes döparens dag)
2. årg. 2. läsningen
 16: 9–15Andra söndagen före fastetiden (Sexagesima)
1. årg. 2. läsningen
 17: 24-30Självständighetsdagen
Läsningen
 19: 1-6Pingstaftonen
Läsningen
 19: 1-6Midsommardagen (Johannes döparens dag)
3. årg. 2. läsningen
 20: 17-24Tionde söndagen efter pingst
3. årg. 2. läsningen
 20: 32-35Sextonde söndagen efter pingst
3. årg. 2. läsningen
 23: 1, 6-11Fredagen efter påsk
Läsningen
 26: 12-23Apostladagen
3. årg. 2. läsningen
Paulus’ brev till romarna (Rom)
 1: 1-7Apostladagen
1. årg. 2. läsningen
 1: 2-4Julmorgonen
Läsningen
 1: 16–17Tredje söndagen efter trettondagen
1. årg. 2. läsningen
 1: 16-17Reformationsdagen
1. årg. 2. läsningen
 2: 1-11Femte söndagen efter pingst
2. årg. 2. läsningen
 3: 21-28 (29-31)Tolfte söndagen efter pingst
1. årg. 2. läsningen
 4: 1-8Fjärde söndagen efter pingst
2. årg. 2. läsningen
 4: 16–25Tjugonde söndagen efter pingst
1. årg. 2. läsningen
 5: 1-11Reformationsdagen
2. årg. 2. läsningen
 5: 6-11Onsdagen i stilla veckan
1. årg. 2. läsningen
 6: 3-11Påsknatten
Läsningen
 7: 14-25Tolfte söndagen efter pingst
2. årg. 2. läsningen
 8: 1-4Marie bebådelsedag
3. årg. 2. läsningen
 8: 9-11Fjärde söndagen efter påsk (Cantate)
2. årg. 2. läsningen
 8: 12-17Sjätte söndagen efter påsk (Exaudi)
1. årg. 2. läsningen
 8: 18-23Sjuttonde söndagen efter pingst
1. årg. 2. läsningen
 8: 24-28Femte söndagen efter påsk (Bönsöndagen, Rogate)
2. årg. 2. läsningen
 8: 31-39Kristi himmelsfärdsdag
3. årg. 2. läsningen
 9: 2-8Marie bebådelsedag
1. årg. 2. läsningen
 9: 11-23 Tredje söndagen före fastetiden (Septuagesima)
3. årg. 2. läsningen
 10: 1-13Nittonde söndagen efter pingst
3. årg. 2. läsningen
 10: 12-18Reformationsdagen
3. årg. 2. läsningen
 10: 18Apostladagen
Hallelujavers
 11: 17-24Elfte söndagen efter pingst
2. årg. 2. läsningen
 11: 33-36Treenighetssöndagen
1. årg. 2. läsningen
 12: 1-5Andra söndagen efter jul
2. årg. 2. läsningen
 12: 6–16Andra söndagen efter trettondagen
1. årg. 2. läsningen
 12: 16-21Sjunde söndagen efter pingst
1. årg. 2. läsningen
 13: 1-7Tjugofjärde söndagen efter pingst
3. årg. 2. läsningen
 13: 8-10Fjortonde söndagen efter pingst
3. årg. 2. läsningen
 13: 11-14Första söndagen i advent
1. årg. 2. läsningen
 14: 7-12Femte söndagen efter pingst
1. årg. 2. läsningen
 14: 11Femte söndagen efter pingst
Hallelujavers
 14: 13-19Femte söndagen efter pingst
3. årg. 2. läsningen
 15: 8-13Fjärde söndagen i advent
3. årg. 2. läsningen
 16: 25-27Tredje söndagen i advent
3. årg. 2. läsningen
Paulus’ första brev till korintierna (1 Kor)
 1: 4-9Nittonde söndagen efter pingst
1. årg. 2. läsningen
 1: 18-19 Tisdagen i stilla veckan
1. årg. 2. läsningen
 1: 20–25Andra söndagen före fastetiden (Sexagesima)
3. årg. 2. läsningen
 1: 26-31Tredje söndagen efter pingst
2. årg. 2. läsningen
 3: 4–9Femte söndagen efter trettondagen
3. årg. 2. läsningen
 3: 7–15Andra söndagen före fastetiden (Sexagesima)
2. årg. 2. läsningen
 3: 11Reformationsdagen
Hallelujavers
 4: 1-5Tredje söndagen i advent
1. årg. 2. läsningen
 4: 5Femte söndagen efter trettondagen
Psalmantifon
 5: 6-8Påskdagen
3. årg. 2. läsningen
 8: 6Skapelsens söndag
2. årg. 2. läsningen
 9: 24-27 Tredje söndagen före fastetiden (Septuagesima)
1. årg. 2. läsningen
 10: 1-6Fjärde söndagen i fastan (Midfastosöndagen, Laetare)
1. årg. 2. läsningen
 10: 12-13Andra söndagen i fastan (Reminiscere)
2. årg. 2. läsningen
 10: 16-17Skärtorsdagen
3. årg. 2. läsningen
 11: 23-29Skärtorsdagen
2. årg. 2. läsningen
 12: 1-11Veckan efter pingst
Läsningen
 12: 12-13, 20-31Veckan efter pingst
Läsningen
 13Fastlagssöndagen (Esto mihi)
1. årg. 2. läsningen
 15: 1-8 (9-10) 11Påskdagen
1. årg. 2. läsningen
 15: 12-22Påskdagen
2. årg. 2. läsningen
 15: 22-28Domsöndagen
2. årg. 2. läsningen
 15: 35-44Tjugofemte söndagen efter pingst
1. årg. 2. läsningen
 15: 51–57Alla helgons dag
Alternativ predikotext
 15: 54 (57)Påskdagen
Hallelujavers
Paulus’ andra brev till korintierna (2 Kor)
 1: 3–7Tredje söndagen efter trettondagen
3. årg. 2. läsningen
 1: 8–11Fjärde söndagen efter trettondagen
1. årg. 2. läsningen
 1: 18–22Tjugonde söndagen efter pingst
2. årg. 2. läsningen
 2: 14-17Palmsöndagen
2. årg. 2. läsningen
 3: 4-6Trettonde söndagen efter pingst
1. årg. 2. läsningen
 3: 7-18Kristi förklarings dag
3. årg. 2. läsningen
 3: 18-4: 6Kyndelsmässodagen
1. årg. 2. läsningen
 4: 7-14Sjuttonde söndagen efter pingst
2. årg. 2. läsningen
 4: 16-18Tredje söndage efter påsk (Jubilate)
2. årg. 2. läsningen
 5: 1-10Tjugofemte söndagen efter pingst
2. årg. 2. läsningen
 5: 15-21Annandag påsk
2. årg. 2. läsningen
 8: 1-9Andra söndagen efter pingst
2. årg. 2. läsningen
 8: 9-15Tionde söndagen efter pingst
2. årg. 2. läsningen
 9: 6-15Femtonde söndagen efter pingst
2. årg. 2. läsningen
Paulus’ brev till galaterna (Gal)
 2: 19-21Fastlagssöndagen (Esto mihi)
2. årg. 2. läsningen
 3: 23–29Första söndagen efter trettondagen
3. årg. 2. läsningen
 4: 3–7Första söndagen efter jul
Läsningen
 4: 3-7Marie bebådelsedag
2. årg. 2. läsningen
 4: 12-20Tjugoförsta söndagen efter pingst
3. årg. 2. läsningen
 5: 1-6Adertonde söndagen efter pingst
1. årg. 2. läsningen
 5: 22-26Adertonde söndagen efter pingst
3. årg. 2. läsningen
 6: 2-10Sextonde söndagen efter pingst
1. årg. 2. läsningen
 6: 14Långfredagen
2. årg. 2. läsningen
Paulus’ brev till efesierna (Ef)
 1: 3Treenighetssöndagen
Psalmantifon
 1: 3-6 (7-10) 11-14Treenighetssöndagen
3. årg. 2. läsningen
 1: 16-23Sjätte söndagen efter påsk (Exaudi)
3. årg. 2. läsningen
 2: 1-10Fjärde söndagen efter pingst
3. årg. 2. läsningen
 2: 12–16Femte söndagen i fastan (Judica)
2. årg. 2. läsningen
 2: 19-22Apostladagen
2. årg. 2. läsningen
 3: 2-9Trettondagen (Epifania)
1. årg. 2. läsningen
 3: 14-21Femte söndagen efter påsk (Bönsöndagen, Rogate)
1. årg. 2. läsningen
 4: 1-6Treenighetssöndagen
2. årg. 2. läsningen
 4: 7-15Kristi himmelsfärdsdag
2. årg. 2. läsningen
 4: 10Kristi himmelsfärdsdag
Hallelujavers
 4: 25-32Tjugotredje söndagen efter pingst
1. årg. 2. läsningen
 5: 1-11Tredje söndagen i fastan (Oculi)
1. årg. 2. läsningen
 5: 8-14Lördagen efter påsk
Läsningen
 5: 15-20Femtonde söndagen efter pingst
1. årg. 2. läsningen
 6: 1-4Familjens söndag
1. årg. 2. läsningen
 6: 10-18Reformationsdagen
1. årg. 2. läsningen
 6: 10-18Självständighetsdagen
Alternativ predikotext
Paulus’ brev till filipperna (Fil)
 1: 6-11Tjugotredje söndagen efter pingst
3. årg. 2. läsningen
 1: 12–18Femte söndagen efter trettondagen
2. årg. 2. läsningen
 1: 20-26Sjuttonde söndagen efter pingst
3. årg. 2. läsningen
 2: 5-11Palmsöndagen
1. årg. 2. läsningen
 2: 8Måndagen i stilla veckan
Psalmantifon
 2: 10-11Nyårsdagen
Psalmantifon
 2: 12-16Tredje söndagen efter pingst
1. årg. 2. läsningen
 3: 7-14 Tredje söndagen före fastetiden (Septuagesima)
2. årg. 2. läsningen
 3: 17-4: 1Tjugofjärde söndagen efter pingst
1. årg. 2. läsningen
 4: 4-7Fjärde söndagen i advent
1. årg. 2. läsningen
 4: 10-14Sextonde söndagen efter pingst
2. årg. 2. läsningen
Paulus’ brev till kolosserna (Kol)
 1: 9-11Tjugoförsta söndagen efter pingst
2. årg. 2. läsningen
 1: 12-20Skapelsens söndag
1. årg. 2. läsningen
 1: 19–23Tjugonde söndagen efter pingst
3. årg. 2. läsningen
 1: 24-27Trettondagen (Epifania)
2. årg. 2. läsningen
 2: 6–10Första söndagen efter jul
Läsningen
 2: 16-23Adertonde söndagen efter pingst
2. årg. 2. läsningen
 3: 1-4Påsknatten
Läsningen
 3: 12–17Femte söndagen efter trettondagen
1. årg. 2. läsningen
 3: 18-21Familjens söndag
3. årg. 2. läsningen
Paulus’ första brev till tessalonikerna (1 Thess)
 4: 1-8Andra söndagen i fastan (Reminiscere)
1. årg. 2. läsningen
 4: 13-18Tjugosjätte söndagen efter pingst
Läsningen
 5: 2-11Uppbrottets söndag
3. årg. 2. läsningen
 5: 16-24Femtonde söndagen efter pingst
3. årg. 2. läsningen
Paulus’ andra brev till tessalonikerna (2 Thess)
 1: 3-10Domsöndagen
1. årg. 2. läsningen
 2: 1-12Tjugosjätte söndagen efter pingst
Läsningen
Paulus’ första brev till Timoteus (1 Tim)
 1: 12-17Apostladagen
1. årg. 2. läsningen
 2: 1-4Tjugofjärde söndagen efter pingst
2. årg. 2. läsningen
 2: 4-6Fastlagssöndagen (Esto mihi)
3. årg. 2. läsningen
 3: 16Trettondagen (Epifania)
3. årg. 2. läsningen
 6: 6-12Andra söndagen efter pingst
3. årg. 2. läsningen
 6: 13-16Kyndelsmässodagen
2. årg. 2. läsningen
 6: 17-19Sextonde söndagen efter pingst
3. årg. 2. läsningen
Paulus’ andra brev till Timoteus (2 Tim)
 1: 7–10Fjärde söndagen efter trettondagen
2. årg. 2. läsningen
 2: 8-13Biskop Henriks minnesdag
Läsningen
 3: 14-17Apostladagen
3. årg. 2. läsningen
 4: 1-5Tjugoförsta söndagen efter pingst
1. årg. 2. läsningen
 4: 6-8Tjugofemte söndagen efter pingst
3. årg. 2. läsningen
Paulus’ brev till Titus (Tit)
 1: 1–3Andra söndagen efter trettondagen
3. årg. 2. läsningen
 2: 11-14Julnatten
Läsningen
 3: 4–7Första söndagen efter trettondagen
1. årg. 2. läsningen
Brevet till hebréerna (Heb)
 1: 1-6Julmorgonen
Läsningen
 1: 14 - 2: 4Mikaelidagen
2. årg. 2. läsningen
 2: 9, 17-18Första söndagen i fastan (Invocavit)
3. årg. 2. läsningen
 2: 11-15Andra söndagen efter jul
3. årg. 2. läsningen
 3: 1-6Andra söndagen efter jul
1. årg. 2. läsningen
 3: 12-15Uppbrottets söndag
2. årg. 2. läsningen
 3: 15-19Elfte söndagen efter pingst
3. årg. 2. läsningen
 4: 1-2, 9-13Nionde söndagen efter pingst
2. årg. 2. läsningen
 4: 14-16Första söndagen i fastan (Invocavit)
1. årg. 2. läsningen
 5: 7-10Långfredagen
1. årg. 2. läsningen
 6: 13-19Fjärde söndagen i advent
2. årg. 2. läsningen
 7: 24-27Palmsöndagen
3. årg. 2. läsningen
 9: 11–15Femte söndagen i fastan (Judica)
1. årg. 2. läsningen
 10: 12-20Långfredagen
3. årg. 2. läsningen
 10: 19-25Tionde söndagen efter pingst
3. årg. 2. läsningen
 10: 35-39Andra söndagen i advent
2. årg. 2. läsningen
 11: 1–10Tredje söndagen efter trettondagen
2. årg. 2. läsningen
 11: 2, 13-19Tredje söndage efter påsk (Jubilate)
3. årg. 2. läsningen
 11: 13–16Alla helgons dag
Alternativ predikotext
 11: 23–27Fjärde söndagen efter trettondagen
3. årg. 2. läsningen
 12: 1-6Tredje söndagen efter pingst
3. årg. 2. läsningen
 12: 14-17Nionde söndagen efter pingst
3. årg. 2. läsningen
 12: 18-25Domsöndagen
2. årg. 2. läsningen
 12: 25-29Sjunde söndagen efter pingst
3. årg. 2. läsningen
 13: 7-8Biskop Henriks minnesdag
Läsningen
 13: 8Nyårsdagen
Hallelujavers
 13: 12-16Tredje söndage efter påsk (Jubilate)
1. årg. 2. läsningen
 13: 20-21Andra söndagen efter påsk (Misericordia Domini)
3. årg. 2. läsningen
Jakobs’ brev (Jak)
 1: 2-6Andra söndagen i fastan (Reminiscere)
3. årg. 2. läsningen
 1: 12-15Första söndagen i fastan (Invocavit)
2. årg. 2. läsningen
 1: 17-21Fjärde söndagen efter påsk (Cantate)
1. årg. 2. läsningen
 2: 8-13Sjunde söndagen efter pingst
2. årg. 2. läsningen
 3: 2-12Trettonde söndagen efter pingst
2. årg. 2. läsningen
 3: 13-18Självständighetsdagen
Läsningen
 5: 7-11Andra söndagen i advent
3. årg. 2. läsningen
 5: 13-16Femte söndagen efter påsk (Bönsöndagen, Rogate)
3. årg. 2. läsningen
Petrus’ första brev (1 Pet)
 1: 3-9Tredje söndage efter påsk (Jubilate)
2. årg. 2. läsningen
 1: 7-12Första söndagen i advent
2. årg. 2. läsningen
 1: 13-17Andra söndagen i advent
1. årg. 2. läsningen
 1: 18-23Annandag påsk
3. årg. 2. läsningen
 1: 22-25Nyårsaftonen
Läsningen
 2: 1-3Fjärde söndagen i fastan (Midfastosöndagen, Laetare)
2. årg. 2. läsningen
 2: 2Första söndagen efter påsk (Quasimodogeniti)
Psalmantifon
 2: 4–10Femte söndagen i fastan (Judica)
3. årg. 2. läsningen
 2: 21-24Måndagen i stilla veckan
1. årg. 2. läsningen
 2: 21-25Andra söndagen efter påsk (Misericordia Domini)
1. årg. 2. läsningen
 3: 8-12Tjugotredje söndagen efter pingst
2. årg. 2. läsningen
 3: 18-22Den stilla lördagen
Läsningen
 4: 1-5Askonsdagen
Läsningen
 4: 7-11Tionde söndagen efter pingst
1. årg. 2. läsningen
 4: 12-16Menlösa barns dag (Fjärde dag jul)
Läsningen
 5: 1-4Andra söndagen efter påsk (Misericordia Domini)
2. årg. 2. läsningen
 5: 5-11Fjärde söndagen efter pingst
1. årg. 2. läsningen
Petrus’ andra brev (2 Pet)
 1: 1-11Askonsdagen
Läsningen
 1: 16-18Kristi förklarings dag
1. årg. 2. läsningen
 1: 19-21Tredje söndagen i advent
2. årg. 2. läsningen
 3: 8-14, 18Uppbrottets söndag
1. årg. 2. läsningen
 3: 13Uppbrottets söndag
Psalmantifon
Johannes’ första brev (1 Joh)
 1: 1-4Juldagen
Läsningen
 1: 2Aposteln Johannes dag (Tredje dag jul)
Hallelujavers
 1: 5-7Kyndelsmässodagen
3. årg. 2. läsningen
 1: 8-2: 2Tolfte söndagen efter pingst
3. årg. 2. läsningen
 2: 12-14Familjens söndag
2. årg. 2. läsningen
 2: 15-17Nittonde söndagen efter pingst
2. årg. 2. läsningen
 2: 28-3: 3Aposteln Johannes dag (Tredje dag jul)
Läsningen
 3: 11-18Fjortonde söndagen efter pingst
2. årg. 2. läsningen
 3: 18-24Fjärde söndagen efter påsk (Cantate)
3. årg. 2. läsningen
 4: 1-6Nionde söndagen efter pingst
1. årg. 2. läsningen
 4: 7-12Fjortonde söndagen efter pingst
1. årg. 2. läsningen
 4: 9-16Juldagen
Läsningen
 4: 16-21Andra söndagen efter pingst
1. årg. 2. läsningen
 5: 1-5Nyårsdagen
2. årg. 2. läsningen
 5: 4-12Första söndagen efter påsk (Quasimodogeniti)
1. årg. 2. läsningen
 5: 18-20Tredje söndagen i fastan (Oculi)
3. årg. 2. läsningen
Johannes’ uppenbarelse (Upp)
 1: 9-18Kristi förklarings dag
2. årg. 2. läsningen
 1: 18Påsknatten
Psalmantifon
 2: 1-5, 7Veckan efter första söndagen i advent
Läsningen
 3: 1-6Elfte söndagen efter pingst
1. årg. 2. läsningen
 3: 7-8Nyårsdagen
3. årg. 2. läsningen
 3: 14-19Tredje söndagen i fastan (Oculi)
2. årg. 2. läsningen
 3: 20-22Första söndagen i advent
3. årg. 2. läsningen
 4: 2-11Andra söndagen efter jul
1. årg. 2. läsningen
 4: 11Skapelsens söndag
3. årg. 2. läsningen
 5: 11-12Mikaelidagen
2. årg. 2. läsningen
 5: 12Långfredagen
Psalmstrof
 7: 2–3, 9–17Alla helgons dag
1. årg. 2. läsningen
 12: 7-12Mikaelidagen
1. årg. 2. läsningen
 19: 5Menlösa barns dag (Fjärde dag jul)
Hallelujavers
 20: 11-21: 1Domsöndagen
3. årg. 2. läsningen
 21: 1–4Alla helgons dag
2. årg. 2. läsningen
 21: 6-7Fjärde söndagen i fastan (Midfastosöndagen, Laetare)
3. årg. 2. läsningen
 22: 1–5Alla helgons dag
3. årg. 2. läsningen
 22: 4Alla helgons dag
Psalmantifon
 22: 10-17Uppbrottets söndag
2. årg. 2. läsningen
 22: 12-17Veckan efter första söndagen i advent
Läsningen
 22: 16–17Andra söndagen efter trettondagen
2. årg. 2. läsningen

Övrigt material

Apokryferna från A till Ö
Psalmboken
Gudstjänstliv och musik i Borgå stift

Dagens bibelord

evl.fi/dagensord

Beställ dagens bibelord som RSS-flöde eller använd på din webbtjänst.

Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken