Evangelieboken och kyrkoåret

Böndag för fred, mänskliga rättigheter och internationellt ansvar 24.10.2023

Bönedagens material kommer senare.

Övrigt material

Apokryferna från A till Ö
Psalmboken
Gudstjänstliv och musik i Borgå stift

Dagens bibelord

evl.fi/dagensordBeställ dagens bibelord som RSS-flöde eller använd på din webbtjänst.
Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken