Evangelieboken och kyrkoåret

Helgdagarna enligt kyrkoårets periodindelning

Dölj | Utvidga

Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]Julkretsen[</span>]Julkretsen
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]Adventstiden[</span>]Adventstiden
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]Jultiden[</span>]Jultiden
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]Trettondagstiden[</span>]Trettondagstiden
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]Påskkretsen[</span>]Påskkretsen
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]Pingstkretsen[</span>]Pingstkretsen
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]Helgdagar[</span>]Helgdagar

Övrigt material

Apokryferna från A till Ö
Psalmboken
Gudstjänstliv och musik i Borgå stift

Dagens bibelord

evl.fi/dagensord

Beställ dagens bibelord som RSS-flöde eller använd på din webbtjänst.

Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken