Evangelieboken och kyrkoåret

Helgdagarna enligt kyrkoårets periodindelning

Dölj | Utvidga

Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]Julkretsen[</span>]Julkretsen
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]Adventstiden[</span>]Adventstiden
Första söndagen i advent
Veckan efter första söndagen i advent
Andra söndagen i advent
Tredje söndagen i advent
Fjärde söndagen i advent
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]Jultiden[</span>]Jultiden
Julaftonen
Julnatten
Julmorgonen
Juldagen
Stefanidagen (Annandag jul)
Aposteln Johannes dag (Tredje dag jul)
Menlösa barns dag (Fjärde dag jul)
Första söndagen efter jul
Nyårsaftonen
Nyårsdagen
Andra söndagen efter jul
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]Trettondagstiden[</span>]Trettondagstiden
Trettondagen (Epifania)
Första söndagen efter trettondagen
Andra söndagen efter trettondagen
Tredje söndagen efter trettondagen
Fjärde söndagen efter trettondagen
Femte söndagen efter trettondagen
Sjätte söndagen efter trettondagen
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]Påskkretsen[</span>]Påskkretsen
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]Söndagarna före fastetiden[</span>]Söndagarna före fastetiden
Tredje söndagen före fastetiden (Septuagesima)
Andra söndagen före fastetiden (Sexagesima)
Fastlagssöndagen (Esto mihi)
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]Fastetiden[</span>]Fastetiden
Askonsdagen
Första söndagen i fastan (Invocavit)
Andra söndagen i fastan (Reminiscere)
Tredje söndagen i fastan (Oculi)
Fjärde söndagen i fastan (Midfastosöndagen, Laetare)
Femte söndagen i fastan (Judica)
Palmsöndagen
Måndagen i stilla veckan
Tisdagen i stilla veckan
Onsdagen i stilla veckan
Skärtorsdagen
Långfredagen
Vid Jesu dödsstund
Långfredagens kväll
Den stilla lördagen
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]Påsktiden[</span>]Påsktiden
Påsknatten
Påskdagen
Annandag påsk
Tisdagen efter påsk
Onsdagen efter påsk
Torsdagen efter påsk
Fredagen efter påsk
Lördagen efter påsk
Första söndagen efter påsk (Quasimodogeniti)
Andra söndagen efter påsk (Misericordia Domini)
Tredje söndagen efter påsk (Jubilate)
Fjärde söndagen efter påsk (Cantate)
Femte söndagen efter påsk (Bönsöndagen, Rogate)
Kristi himmelsfärdsdag
Sjätte söndagen efter påsk (Exaudi)
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]Pingstkretsen[</span>]Pingstkretsen
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]Pingsttiden[</span>]Pingsttiden
Pingstaftonen
Pingstdagen
Veckan efter pingst
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]Tiden efter pingst[</span>]Tiden efter pingst
Treenighetssöndagen
Andra söndagen efter pingst
Tredje söndagen efter pingst
Fjärde söndagen efter pingst
Femte söndagen efter pingst
Apostladagen
Sjunde söndagen efter pingst
Kristi förklarings dag
Nionde söndagen efter pingst
Tionde söndagen efter pingst
Elfte söndagen efter pingst
Tolfte söndagen efter pingst
Trettonde söndagen efter pingst
Fjortonde söndagen efter pingst
Femtonde söndagen efter pingst
Sextonde söndagen efter pingst
Sjuttonde söndagen efter pingst
Adertonde söndagen efter pingst
Nittonde söndagen efter pingst
Tjugonde söndagen efter pingst
Tjugoförsta söndagen efter pingst
Reformationsdagen
Tjugotredje söndagen efter pingst
Tjugofjärde söndagen efter pingst
Tjugofemte söndagen efter pingst
Tjugosjätte söndagen efter pingst
Uppbrottets söndag
Domsöndagen
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]Helgdagar[</span>]Helgdagar
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]Helgdagar med anknytning till julen[</span>]Helgdagar med anknytning till julen
Kyndelsmässodagen
Marie bebådelsedag
Midsommardagen (Johannes döparens dag)
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]Övriga helgdagar[</span>]Övriga helgdagar
Mikaelidagen
Alla helgons dag
Skapelsens söndag
Familjens söndag
Biskop Henriks minnesdag
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]Nationella helgdagar[</span>]Nationella helgdagar
Självständighetsdagen
Nationella böndagar

Övrigt material

Apokryferna från A till Ö
Psalmboken
Gudstjänstliv och musik i Borgå stift

Dagens bibelord

evl.fi/dagensord

Beställ dagens bibelord som RSS-flöde eller använd på din webbtjänst.

Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken