Evankeliumikirja ja kirkkovuosi

Takaisin

Joulujakso

Kirkkovuoden suurten juhlien vietossa on kolme vaihetta: valmistautuminen, juhla ja juhlan jälkivietto. Joulua edeltävä valmistautumisvaihe on adventtiaika. Joulun juhla-aika kestää jouluaatosta loppiaiseen. Joulun jälkivietto muodostuu loppiaisen jälkeisistä sunnuntaista.

Loppiaisaika

Loppiainen on kristikunnan vanhimpia juhlia, vanhempi kuin joulu. Juhlaan on kytkeytynyt useita eri aiheita. Se on alkuaan ollut Kristuksen syntymäjuhla, minkä vuoksi sitä vieläkin joskus sanotaan »vanhaksi jouluksi». Vanhalta ajalta periytyy myös loppiaisen toinen aihe, Jeesuksen kasteen juhla. Tässä merkityksessä loppiaista viettää edelleen itäinen kristikunta. Kolmas vanha aihe on Kaanan häät.

Kaikkiin näihin teemoihin viittaa loppiaisen perinteinen nimi epifania, Herran ilmestyminen (dies epiphaniae Domini), joka näkyy jossain muodossa edelleen miltei kaikissa kirkoissa.

Läntisessä kristikunnassa loppiaisen aiheeksi tuli keskiajalla kertomus Jeesusta kumartamaan tulleista tietäjistä, joiden ajateltiin olleen kuninkaita.

Loppiaisen vanhemmat aiheet siirrettiin kahteen loppiaista seuraavaan sunnuntaihin.

Pääsiäisen hallitseva asema jouluun nähden näkyy siinä, että loppiaisajan kesto vaihtelee eri vuosina pääsiäisen ajankohdan mukaan. Pääsiäinen on kirkkovuoden keskus.

Nykyinen Kirkolliskokouksen hyväksymä kirkkokäsikirja jakautuu kolmeen osaan: Jumalanpalvelusten kirja (2000), Evankeliumikirja (1999) ja Kirkollisten toimitusten kirja 1-3 (2003).

Tietoa kirkkokäsikirjasta