Evangelieboken och kyrkoåret

Tredje söndagen i advent

Utskriftsversion (pdf) | Julkretsen, adventstiden

Bered väg för konungen

Dagens bibliska huvudperson är Johannes döparen. Hans uppmaning till ånger och bättring gäller också oss. Johannes visar också på Guds Lamm som bär all världens synd. Vi får bekänna vår synd och lita på att frälsningen getts oss i Jesus Kristus. Detta är det viktigaste i julförberedelsen - julfastan.

Johannes framträdande var ett tecken på att profetiorna var på väg att uppfyllas: Frälsaren skulle snart komma. I Kristi verksamhet uppfylldes tecknen på frälsningens tid. På samma sätt kommer Kristus ständigt på nytt till sin församling i ordet och sakramenten. Till denna hans ”andliga ankomst” hänvisar söndagens latinska namn adventus spiritualis et sanctificationis.

Liturgisk färg:violett eller blå

Psalmförslag:

I

12

Jesus från Nasaret

 

10

Han kommer i sin kyrka

Dps

14

En man blev sänd

 

302

Välsignad Gud, som har sitt folk förlossat

Bibeltexterna

Psaltarpsalm

Antifon:

Bana väg för Herren genom öknen,
gör en jämn väg i ödemarken
för vår Gud!

Jes. 40:3

Psalm:

Jag vill höra vad Gud säger.
Herren förkunnar välgång
för sitt folk och sina trogna
och för de redbara.
De som fruktar honom har nära
till hans hjälp,
hans härlighet bor i vårt land.
Godhet och trofasthet möts,
fred och rättvisa omfamnar varandra.
Trofasthet spirar ur jorden,
rättvisa blickar ner från himlen.
Herren själv ger allt gott,
vårt land ger sin gröda.
Rättvisa går framför honom,
fred och välgång i hans spår.

Ps. 85:9-14

Ära vare Fadern och Sonen
och den heliga Anden,
nu och alltid och i evigheters evighet.
Amen.

Antifonen upprepas

Hallelujavers

Gud, upprätta oss,
låt ditt ansikte lysa så att vi räddas!

Ps. 80:4


Första årgången

Första läsningen

Jer. 3:21-25

Det hörs rop på de kala höjderna,
gråt och böner från Israels folk.
De har slagit in på villovägar
och glömt Herren, sin Gud.
Vänd tillbaka, ni trolösa barn,
jag skall bota er från er trolöshet.
”Nu kommer vi till dig,
ty du, Herre, är vår Gud.
Fåfäng var vår dyrkan på kullarna,
fåfängt vårt larm på bergen.
Endast hos Herren, vår Gud,
finns räddning för Israel.
Sedan vår ungdom har skamguden slukat
allt vad våra fäders arbete gav,
deras fårflockar och boskapshjordar,
deras söner och döttrar.
Låt skammen bli vår bädd
och vanäran vårt täcke,
ty mot Herren, vår Gud, har vi syndat,
vi och våra fäder,
från vår ungdom till denna dag,
och vi har inte lyssnat till Herren,
vår Gud.”

Andra läsningen

1 Kor. 4:1-5

Vi bör alltså betraktas som Kristi tjänare och som förvaltare av Guds hemligheter. Nu krävs ju av en förvaltare att han skall visa sig pålitlig. Men mig är det likgiltigt om ni eller någon mänsklig domstol dömer mig. Inte heller dömer jag mig själv. Mitt samvete är rent, men det betyder inte att jag är frikänd. Den som dömer mig är Herren. Fäll därför ingen dom i förtid, innan Herren kommer. Han skall låta ljus falla över det som ligger dolt i mörkret och avslöja allt som människorna har i sinnet. Och då får var och en sitt beröm från Gud.

Evangelium

Matt. 11:2-10

Johannes fick i sitt fängelse höra om Kristi gärningar, och han skickade några av sina lärjungar för att fråga honom: ”Är du den som skall komma, eller skall vi vänta på någon annan?” Jesus svarade dem: ”Gå och berätta för Johannes vad ni hör och ser: att blinda ser och lama går, spetälska blir rena och döva hör, döda står upp och fattiga får ett glädjebud. Salig är den som inte kommer på fall för min skull.”
När de hade gått, började Jesus tala till folket om Johannes: ”Vad gick ni ut i öknen för att se? Ett strå som vajar för vinden? Nej. Vad gick ni då ut för att se? En man i fina kläder? Men de som bär fina kläder finns i kungapalatsen. Vad gick ni då ut för att se? En profet? Ja, och jag säger er: en som är mer än profet. Det är om honom det står skrivet: Se, jag sänder min budbärare före dig, han skall bereda vägen för dig.”

Andra årgången

Första läsningen

Mal. 4:5-6

Se, jag sänder profeten Elia till er innan Herrens stora och fruktansvärda dag kommer.
Han skall vända fädernas hjärtan till barnen och barnens hjärtan till fäderna, så att jag inte viger landet åt förintelse då jag kommer.

Andra läsningen

2 Petr. 1:19-21

Nu kan vi ännu mer lita på profetorden. Dem bör ni låta lysa för er som en lampa i ett mörkt rum, tills dagen gryr och morgonstjärnan går upp i era hjärtan. Och framför allt skall ni tänka på att man aldrig kan tyda en profetia i skriften på egen hand. Ingen profetia har förmedlats genom mänsklig vilja, utan drivna av helig ande har människor talat ord från Gud.

Evangelium

Matt. 11:11-19

Jesus talade till folket om Johannes:
”Sannerligen, ingen av kvinna född har trätt fram som är större än Johannes döparen, men den minste i himmelriket är större än han. Sedan Johannes döparens dagar tränger himmelriket fram, och somliga söker rycka till sig det med våld. Ty ända till Johannes har allt vad profeterna och lagen sagt varit förutsägelser. Ni må tro det eller inte, han är Elia som skulle komma. Hör, du som har öron.
Vad skall jag jämföra detta släkte med? De liknar barn som sitter på torget och ropar åt andra barn: ’Vi spelade för er, men ni ville inte dansa. Vi sjöng sorgesånger, men ni ville inte klaga.’ Johannes kom, och han varken äter eller dricker, och då säger man: ’Han är besatt.’ Människosonen kom, och han äter och dricker, och då säger man: ’Se vilken frossare och drinkare, en vän till tullindrivare och syndare.’ Men Vishetens gärningar har gett Visheten rätt.”

ELLER

Joh. 1:35–37

Nästa dag stod Johannes där igen med två av sina lärjungar. När Jesus kom gående, såg Johannes på honom och sade: ”Där är Guds lamm.” De båda lärjungarna hörde vad han sade och följde efter Jesus.

Tredje årgången

Första läsningen

5 Mos. 18:15-19

Herren, din Gud, skall låta en profet lik mig träda fram hos dig ur dina bröders led. Honom skall ni lyssna till. Det var om detta du bad Herren, din Gud, när ni var församlade vid Horeb. Du sade: ”Jag vill inte höra Herrens, min Guds, röst igen, och denna väldiga eld vill jag inte mera se, ty då kommer jag att dö.” Då sade Herren till mig: ”Vad de säger är riktigt. Jag skall låta en profet lik dig träda fram ur deras bröders led. Jag skall lägga mina ord i hans mun, och han skall förkunna för dem allt vad jag befaller honom. Men om någon inte lyssnar till mina ord, de ord han talar i mitt namn, skall jag utkräva vedergällning av den mannen.”

Andra läsningen

Rom. 16:25-27

Honom som förmår styrka er, enligt mitt evangelium och förkunnelsen om Jesus Kristus – där en hemlighet avslöjas som från tidens början varit outsagd men nu har uppenbarats och på den evige Gudens befallning gjorts känd med hjälp av profetiska skrifter för att alla folk skall föras till lydnad i tron – honom, den Gud som ensam är vis, tillhör härligheten, genom Jesus Kristus, i evighet, amen.

Evangelium

Joh. 1:19-27

Detta var Johannes vittnesbörd när judarna i Jerusalem sände präster och leviter för att fråga honom: ”Vem är du?” Han bekände och förnekade inte, han bekände: ”Jag är inte Messias.” De frågade: ”Vad är du då? Är du Elia?” Han svarade: ”Nej, det är jag inte.” – ”Är du Profeten?” – ”Nej”, svarade han. Då sade de: ”Vem är du? Vi måste ha ett svar åt dem som har skickat oss. Vad säger du om dig själv?” Han sade: ”Jag är en röst som ropar i öknen: Gör vägen rak för Herren, som profeten Jesaja har sagt.” Också några fariseer hade sänts ut, och de frågade honom: ”Varför döper du då, om du inte är Messias och inte heller Elia eller Profeten?” Johannes svarade: ”Jag döper med vatten. Mitt ibland er står en som ni inte känner, han som kommer efter mig. Jag är inte värdig att knyta upp remmen på hans sandaler.”

ELLER

Joh. 3:26–30

Ett par av Johannes lärjungar gick till Johannes och sade: ”Rabbi, han som var tillsammans med dig på andra sidan Jordan och som du vittnade om, han döper nu själv, och alla kommer till honom.” Johannes svarade: ”Ingen får något som inte ges honom från himlen. Ni kan själva vittna om att jag sade: ’Jag är inte Messias utan har blivit utsänd att gå framför honom.’ Brudgum är den som har bruden. Brudgummens vän, som står och hör på honom, gläder sig åt brudgummens röst. Den glädjen har nu blivit min helt och fullt. Han skall bli större och jag bli mindre.”

Dagens bön

1.

Herre Jesus Kristus,
när vi tvivlar frågar vi
om du är den som
kan befria oss.
Hjälp oss att vänta tills tvivlen
skingras som morgondimman
och vi får lyssna till ditt svar
i det ord som förnyar allt.

2.

Gud, vår Skapare och Far.
Ge oss din nåd,
så att vi i vårt eget liv
ser de hinder
som måste röjas ur vägen
för din Sons ankomst.
Ge oss kraft till bättring,
ge oss tillit till evangeliets löften.
I Jesu Kristi namn.

3.

Gud, vår Far,
ibland glömmer vi att du finns hos oss.
Då känner vi oss rädda och små.
Men du har låtit Jesus komma till oss.
Han är nära den som är liten och rädd.
Han bryr sig om den som är sjuk
och ledsen.
Ingen är för liten eller för stor
för att vara hans bror och syster.
Det tackar vi dig för,
vår Gud och Fader
och vår broder Jesus Kristus.

4.

Gud, i dig finns liv och ljus.
Som ett barn föddes ditt Ord
till oss människor, och som barn
får vi ta emot ditt rike.
Nu i adventljusens tid,
när vi väntar på att ditt Ord skall födas,
vill vi låta vår förväntan lysa
som ett ljus på din väg till oss.
Gud, du som är full av nåd,
håll vår förtröstan levande.

Övrigt material

Apokryferna från A till Ö
Psalmboken
Gudstjänstliv och musik i Borgå stift

Dagens bibelord

evl.fi/dagensord

Beställ dagens bibelord som RSS-flöde eller använd på din webbtjänst.

Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken