Evangelieboken och kyrkoåret

Tredje söndagen efter pingst

Utskriftsversion (pdf) | Pingstkretsen, tiden efter pingst

Kallelsen till Guds rike

Texternas centrala tema är kallelsen till Guds rike och vårt svar på denna kallelse. Uppgifterna och lockelserna i det jordiska livet kan hindra oss att ta emot den kallelse som Jesus ger oss. Om man tvekar och dröjer kan tillfället gå förbi.

Liturgisk färg:grön

Psalmförslag:

I

128

Det dukas i himlarnas rike ett bord

 

228

Till måltid Herren kallar

Dps

409

Ack, hur sig mången utesluter

 

422

Med Jesus fram i de bästa åren

 

419

Var är den skatt som bliver

 

557

O syndare, som säker är och trygger

Bibeltexterna

Psaltarpsalm

Antifon:

Han förde mig ut i frihet
han räddade mig, ty han älskar mig.

Ps. 18:20

Psalm:

Från höjden fattade han min hand
och drog mig upp ur djupa vatten.
Han räddade mig
från mäktiga fiender,
från motståndare som var starkare
än jag.
De anföll mig på min olyckas dag,
men Herren kom till min hjälp.
Han förde mig ut i frihet,
han räddade mig, ty han älskar mig.
Mot den trogne är du trofast,
du är redlig mot den redlige.
Den rene möter du med renhet,
den svekfulle med list.
Du upprättar det förnedrade folket,
men de högmodiga kuvar du.
Du låter min lampa lysa,
Herren, min Gud, gör mitt mörker
till ljus.

Ps. 18:17-20, 26-29

Ära vare Fadern och Sonen
och den heliga Anden,
nu och alltid och i evigheters evighet.
Amen.

Antifonen upprepas

Hallelujavers

Om ni ändå ville lyssna
till honom i dag!
Förhärda er inte.

Ps. 95:7-8


Första årgången

Första läsningen

Hos. 11:1-4

När Israel var ung fick jag honom kär,
och från Egypten kallade jag min son.
Men ju mer jag kallar på dem,
desto mer går de bort från mig.
De offrar åt baalsgudarna
och tänder offereld åt belätena.
Ändå var det jag som lärde Efraim gå
och jag som tog dem i mina armar,
men de förstod inte att jag botade dem.
Med trofasthetens band drog jag dem,
med kärlekens rep.
Jag var som den
som lyfter upp ett barn till kinden.
Jag böjde mig ner och gav dem att äta.

Andra läsningen

Fil. 2:12-16

Mina kära, ni som alltid har varit lydiga: arbeta med fruktan och bävan på er frälsning, inte bara så som när jag var hos er utan ännu mer nu när jag är långt borta. Ty det är Gud som verkar i er så att ni både i vilja och gärning förverkligar hans syfte. Gör allting utan knot och utan förbehåll, så att ni blir oförvitliga och rena, Guds fläckfria barn mitt i ett ont och fördärvat släkte, där ni lyser som stjärnor på himlen när ni håller er till livets ord. Då kan jag vara stolt på Kristi dag: mitt lopp har inte varit förgäves, min möda inte förspilld.

Evangelium

Luk. 14:16-24

Jesus sade: ”En man skulle ha en fest och bjöd många gäster. När festen skulle börja skickade han sin tjänare att säga till de inbjudna: ’Välkomna, allt är färdigt.’ Men alla hade de någon ursäkt att komma med. En lät hälsa: ’Jag har köpt en åker och är tvungen att gå och se på den, förlåt att jag inte kan komma.’ En annan sade: ’Jag har köpt fem par oxar och måste ut och se vad de går för, förlåt att jag inte kan komma.’ En tredje sade: ’Jag har just gift mig, så jag kan inte komma.’ När tjänaren kom tillbaka och berättade detta greps hans herre av vrede och sade: ’Gå genast ut på gator och gränder i staden och hämta hit alla fattiga och krymplingar och blinda och lytta.’ Och tjänaren sade: ’Herre, jag har gjort som du befallde, men ännu finns det plats.’ Då sade mannen till sin tjänare: ’Gå ut på vägarna och stigarna och se till att folk kommer hit, så att mitt hus blir fullt. Jag säger er att ingen av alla dem som först blev bjudna skall få vara med på min fest.’”

Andra årgången

Första läsningen

Sak. 1:3-6

Tala till folket: Så säger Herren Sebaot: Vänd om till mig – så lyder hans ord – då skall jag vända om till er, säger Herren Sebaot. Gör inte som era fäder. De hörde de tidigare profeterna förkunna: ”Så säger Herren Sebaot: Vänd om från era onda vägar och onda gärningar.” Men de lyssnade inte och brydde sig inte om mig, säger Herren. Var är nu era fäder? Och profeterna, levde de i evighet? Mina ord och mina beslut, som jag befallde mina tjänare profeterna att förkunna, de drabbade ju era fäder. Då vände de om och sade: ”Herren Sebaot hade beslutat att handla så med oss som vårt liv och våra gärningar förtjänade, och det har han också gjort.”

Andra läsningen

1 Kor. 1:26-31

Bröder, tänk på när ni blev kallade: inte många var visa i världslig mening, inte många var mäktiga, inte många förnäma. Men det som är dåraktigt för världen utvalde Gud för att låta de visa stå där med skam, och det som är svagt i världen utvalde Gud för att låta det starka stå där med skam, och det som världen ser ner på, det som ringaktas, ja, som inte finns till, just det utvalde Gud för att göra slut på det som finns till, så att ingen människa skulle kunna vara stolt inför Gud. Genom honom finns ni i Kristus Jesus, som har blivit vår vishet från Gud, vår rättfärdighet, vår helighet och vår frihet. Som det står skrivet: Den stolte skall ha sin stolthet i Herren.

Evangelium

Luk. 19:1-10

Jesus kom in i Jeriko och gick genom staden. Där fanns en man som hette Sackaios, och han hade hand om tullen och han var rik. Han ville gärna se vem denne Jesus var men kunde inte för folkmassan, för han var liten till växten. Han sprang i förväg och klättrade upp i en sykomor för att kunna se honom, eftersom han skulle gå förbi där. När Jesus kom dit såg han upp mot honom och sade: ”Skynda dig ner, Sackaios, i dag skall jag gästa ditt hem.”
Sackaios skyndade sig ner och tog emot honom med glädje. Alla som såg det mumlade förargat: ”Han har tagit in hos en syndare.” Men Sackaios ställde sig upp och sade till Herren: ”Hälften av vad jag äger, herre, skall jag ge åt de fattiga. Och har jag pressat ut pengar av någon skall jag betala igen det fyrdubbelt.” Jesus sade till honom: ”I dag har räddningen nått detta hus – han är också en son till Abraham, och Människosonen har kommit för att söka efter det som var förlorat och rädda det.”

Tredje årgången

Första läsningen

Hes. 33:30-33

Herrens ord kom till profeten:
Människa! Dina landsmän sitter utmed husväggarna och i dörröppningarna och talar om dig. Alla säger de till varandra: ”Låt oss gå och höra ordet som utgår från Herren.” I stora skaror skall mitt folk komma till dig och sätta sig framför dig. De kommer att höra vad du säger men inte rätta sig efter det. De bär lögn på sina läppar och tänker bara på egen vinning. För dem är du bara som en som sjunger visor om kärlek, med vacker röst och skickligt strängaspel. De hör vad du säger men rättar sig inte efter det. Men det kommer. Ja, det kommer. Då skall de inse att en profet har varit hos dem.

Andra läsningen

Hebr. 12:1-6

När vi nu är omgivna av en sådan sky av vittnen, låt oss då, även vi, befria oss från allt som tynger, all synd som ansätter oss, och hålla ut i det lopp vi har framför oss. Låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. För att vinna den glädje som väntade honom uthärdade han korset utan att bry sig om skammen och sitter nu till höger om Guds tron. Tänk på honom som har uthärdat sådan fiendskap från syndare, så att ni inte tröttnar och förlorar modet.
Ännu har ni inte behövt sätta livet på spel i er kamp mot synden. Och ni har glömt den uppmaning som riktas till er som till söner:
Min son, var tacksam för
Herrens tuktan
och förlora inte modet när han
straffar dig.
Ty den Herren älskar, den tuktar han,
och han agar var son som han har kär.

Evangelium

Luk. 9:57-62

När Jesus och lärjungarna kom vandrande på vägen sade en man till honom: ”Jag skall följa dig vart du än går.” Jesus svarade: ”Rävarna har lyor och himlens fåglar har bon, men Människosonen har inget ställe där han kan vila sitt huvud.” Till en annan sade han: ”Följ mig!” Men mannen svarade: ”Herre, låt mig först gå och begrava min far.” Då sade Jesus: ”Låt de döda begrava sina döda, men gå själv och förkunna Guds rike.” En annan man sade: ”Jag skall följa dig, herre, men låt mig först ta farväl av dem där hemma.” Jesus svarade: ”Den som ser sig om när han har satt sin hand till plogen, han passar inte för Guds rike.”

Dagens bön

1.

Gud,
du vill att alla skall komma till dig.
Bevara oss från att bli likgiltiga
och från att förlora viljan att växa
och komma närmare dig.
Ta hand om vårt liv.
Låt inte vår inre människa förkvävas.
Gör oss beredda att alltid gå
när du sänder oss.
Hör oss för Jesu Kristi skull.

2.

Gud,
du ser att vi helst vill stanna kvar
i vår egen värme.
Du ser hur vi stöter bort andra
för att själva få vara i fred.
Men du kallar alla in i din gemenskap.
Hjälp oss att dela med oss av dina gåvor.
Låt oss frimodigt gå ut med din inbjudan
när vi går från ditt bord.
Hjälp oss att inte vara tveksamma
eller rädda.
Vi ber i Jesu Kristi namn.

3.

Evige Gud, vår himmelske Fader.
Din Son sökte de förlorade
och räddade dem.
Så många röster talar till oss.
Låt oss aldrig förväxla dem med din röst.
Tala, Herre, rör vid våra hjärtan.
För Jesu Kristi skull.

Övrigt material

Apokryferna från A till Ö
Psalmboken
Gudstjänstliv och musik i Borgå stift

Dagens bibelord

evl.fi/dagensord

Beställ dagens bibelord som RSS-flöde eller använd på din webbtjänst.

Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken