Evangelieboken och kyrkoåret

Nationella böndagar

Utskriftsversion (pdf)

I Sverige och Finland har man sedan 1500-talet årligen firat böndagar som statsmakten har påbjudit. I Sverige avstod man från dem år 1983, men i Finland har de bevarats.

Böndagarnas karaktär förändrades dock i början av 1990-talet när undervisningsministeriet tillsatte ett ekumeniskt organ för att årligen framställa materialet för böndagarna.

Det finns fyra böndagar. Det ekumeniska beredningsorganet ger varje år förslag till böndagarnas ämnen, bibeltexter och placering i kalendern och kyrkoåret. Därefter utges ett böndagsplakat. Böndagen skall inte skymma den underliggande söndagen. De av regeringen bestämda böndagstexterna används som predikotexter. Böndagarnas konkreta ämnen kan växla från år till år. Därför ges inget fast gudstjänstmaterial för dessa dagar i evangelieboken. Biskopsmötet ger vid behov närmare anvisningar om sådant material.


Övrigt material

Apokryferna från A till Ö
Psalmboken
Gudstjänstliv och musik i Borgå stift

Dagens bibelord

evl.fi/dagensord

Beställ dagens bibelord som RSS-flöde eller använd på din webbtjänst.

Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken