Evangelieboken och kyrkoåret

kuvasarja kirkkovuodesta

Kyrkoårskalendern ( 3. årgången )

Hela kyrkoåret

Kyrkans gudstjänstliv får sin rytm och sitt innehåll från kyrkoåret, vars centrum är påsken. Varje helgdag har egna texter och böner som i regel används under den följande veckan.

Aktuell dag är markerad med gult och kyrkoårets helgdag med dess liturgiska färg. Länken för till materialet för ifrågavarande dag.

Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]Oktober[</span>]Oktober
21.10.2018
Reformationsdagen
22.10.2018
måndag
23.10.2018
tisdag
24.10.2018
Böndag för fred, mänskliga rättigheter och
internationellt ansvar
25.10.2018
torsdag
26.10.2018
fredag
27.10.2018
lördag
28.10.2018
Tjugotredje söndagen efter pingst
29.10.2018
måndag
30.10.2018
tisdag
31.10.2018
onsdag
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]November[</span>]November
01.11.2018
torsdag
02.11.2018
fredag
03.11.2018
Alla helgons dag
04.11.2018
Tjugofjärde söndagen efter pingst
05.11.2018
måndag
06.11.2018
tisdag
07.11.2018
onsdag

Tre månader framåt

Tolv månader framåt

Övrigt material

Apokryferna från A till Ö
Psalmboken
Gudstjänstliv och musik i Borgå stift

Dagens bibelord

evl.fi/dagensord
Anvisningar

Beställ dagens bibelord som RSS-flöde eller använd på din webbtjänst.

Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken