Evangelieboken och kyrkoåret

kuvasarja kirkkovuodesta

Kyrkoårskalendern ( 3. årgången )

Hela kyrkoåret

Kyrkans gudstjänstliv får sin rytm och sitt innehåll från kyrkoåret, vars centrum är påsken. Varje helgdag har egna texter och böner som i regel används under den följande veckan.

Aktuell dag är markerad med gult och kyrkoårets helgdag med dess liturgiska färg. Länken för till materialet för ifrågavarande dag.

Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]April[</span>]April
22.04.2018
Tredje söndagen efter påsk (Jubilate)
23.04.2018
måndag
24.04.2018
tisdag
25.04.2018
onsdag
26.04.2018
torsdag
27.04.2018
fredag
28.04.2018
lördag
29.04.2018
Fjärde söndagen efter påsk (Cantate)
30.04.2018
måndag
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]Maj[</span>]Maj
01.05.2018
tisdag
02.05.2018
onsdag
03.05.2018
torsdag
04.05.2018
fredag
05.05.2018
lördag
06.05.2018
Femte söndagen efter påsk
(Bönsöndagen, Rogate)
07.05.2018
måndag
08.05.2018
tisdag
09.05.2018
onsdag

Tre månader framåt

Tolv månader framåt

Övrigt material

Apokryferna från A till Ö
Psalmboken
Gudstjänstliv och musik i Borgå stift

Dagens bibelord

evl.fi/dagensord
Anvisningar

Beställ dagens bibelord som RSS-flöde eller använd på din webbtjänst.

Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken