Evangelieboken och kyrkoåret

kuvasarja kirkkovuodesta

Vi förnyar Kyrkoårskalendern. Vänligen svara på frågorna kring tjänsten och hjälp oss planera. Att svara på frågorna tar ett par minuter.
Svara på frågorna

Kyrkoårskalendern ( 1. årgången )

Hela kyrkoåret

Kyrkans gudstjänstliv får sin rytm och sitt innehåll från kyrkoåret, vars centrum är påsken. Varje helgdag har egna texter och böner som i regel används under den följande veckan.

Aktuell dag är markerad med gult och kyrkoårets helgdag med dess liturgiska färg. Länken för till materialet för ifrågavarande dag.

Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]Juni[</span>]Juni
16.06.2019
Treenighetssöndagen
17.06.2019
måndag
18.06.2019
tisdag
19.06.2019
onsdag
20.06.2019
torsdag
21.06.2019
fredag
22.06.2019
Midsommardagen
(Johannes döparens dag)
23.06.2019
Andra söndagen efter pingst
24.06.2019
måndag
25.06.2019
tisdag
26.06.2019
onsdag
27.06.2019
torsdag
28.06.2019
fredag
29.06.2019
lördag
30.06.2019
Tredje söndagen efter pingst
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]Juli[</span>]Juli
01.07.2019
måndag
02.07.2019
tisdag
03.07.2019
onsdag

Tre månader framåt

Tolv månader framåt

Övrigt material

Apokryferna från A till Ö
Psalmboken
Gudstjänstliv och musik i Borgå stift

Dagens bibelord

evl.fi/dagensord

Beställ dagens bibelord som RSS-flöde eller använd på din webbtjänst.

Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken