Evangelieboken och kyrkoåret

kuvasarja kirkkovuodesta

Vi förnyar Kyrkoårskalendern. Vänligen svara på frågorna kring tjänsten och hjälp oss planera. Att svara på frågorna tar ett par minuter.
Svara på frågorna

Kyrkoårskalendern ( 1. årgången )

Hela kyrkoåret

Kyrkans gudstjänstliv får sin rytm och sitt innehåll från kyrkoåret, vars centrum är påsken. Varje helgdag har egna texter och böner som i regel används under den följande veckan.

Aktuell dag är markerad med gult och kyrkoårets helgdag med dess liturgiska färg. Länken för till materialet för ifrågavarande dag.

Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]April[</span>]April
14.04.2019
Palmsöndagen
15.04.2019
Måndagen i stilla veckan
16.04.2019
Tisdagen i stilla veckan
17.04.2019
Onsdagen i stilla veckan
18.04.2019
Skärtorsdagen
19.04.2019
Långfredagen
19.04.2019
Vid Jesu dödsstund
19.04.2019
Långfredagens kväll
20.04.2019
Den stilla lördagen
Påsknatten
21.04.2019
Påskdagen
22.04.2019
Annandag påsk
23.04.2019
Tisdagen efter påsk
24.04.2019
Onsdagen efter påsk
25.04.2019
Torsdagen efter påsk
26.04.2019
Fredagen efter påsk
27.04.2019
Lördagen efter påsk
28.04.2019
Första söndagen efter påsk
(Quasimodogeniti)
29.04.2019
måndag

Tre månader framåt

Tolv månader framåt

Övrigt material

Apokryferna från A till Ö
Psalmboken
Gudstjänstliv och musik i Borgå stift

Dagens bibelord

evl.fi/dagensord

Beställ dagens bibelord som RSS-flöde eller använd på din webbtjänst.

Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken