Evangelieboken och kyrkoåret

kuvasarja kirkkovuodesta

Kyrkoårskalendern ( 3. årgången )

Hela kyrkoåret

Kyrkans gudstjänstliv får sin rytm och sitt innehåll från kyrkoåret, vars centrum är påsken. Varje helgdag har egna texter och böner som i regel används under den följande veckan.

Aktuell dag är markerad med gult och kyrkoårets helgdag med dess liturgiska färg. Länken för till materialet för ifrågavarande dag.

Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]Augusti[</span>]Augusti
19.08.2018
Trettonde söndagen efter pingst
20.08.2018
måndag
21.08.2018
tisdag
22.08.2018
onsdag
23.08.2018
torsdag
24.08.2018
fredag
25.08.2018
lördag
26.08.2018
Fjortonde söndagen efter pingst
27.08.2018
måndag
28.08.2018
tisdag
29.08.2018
onsdag
30.08.2018
torsdag
31.08.2018
fredag
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]September[</span>]September
01.09.2018
lördag
02.09.2018
Femtonde söndagen efter pingst
03.09.2018
måndag
04.09.2018
tisdag
05.09.2018
onsdag

Tre månader framåt

Tolv månader framåt

Övrigt material

Apokryferna från A till Ö
Psalmboken
Gudstjänstliv och musik i Borgå stift

Dagens bibelord

evl.fi/dagensord
Anvisningar

Beställ dagens bibelord som RSS-flöde eller använd på din webbtjänst.

Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken