Evangelieboken och kyrkoåret

kuvasarja kirkkovuodesta

Vi förnyar Kyrkoårskalendern. Vänligen svara på frågorna kring tjänsten och hjälp oss planera. Att svara på frågorna tar ett par minuter.
Svara på frågorna

Kyrkoårskalendern ( 1. årgången )

Hela kyrkoåret

Kyrkans gudstjänstliv får sin rytm och sitt innehåll från kyrkoåret, vars centrum är påsken. Varje helgdag har egna texter och böner som i regel används under den följande veckan.

Aktuell dag är markerad med gult och kyrkoårets helgdag med dess liturgiska färg. Länken för till materialet för ifrågavarande dag.

Show details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]Juni[</span>]Juni
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]Juli[</span>]Juli
01.07.2019
måndag
02.07.2019
tisdag
03.07.2019
onsdag
04.07.2019
torsdag
05.07.2019
fredag
06.07.2019
lördag
07.07.2019
Fjärde söndagen efter pingst
08.07.2019
måndag
09.07.2019
tisdag
10.07.2019
onsdag
11.07.2019
torsdag
12.07.2019
fredag
13.07.2019
lördag
14.07.2019
Femte söndagen efter pingst
15.07.2019
måndag
16.07.2019
tisdag
17.07.2019
onsdag
18.07.2019
torsdag

Tre månader framåt

Tolv månader framåt

Övrigt material

Apokryferna från A till Ö
Psalmboken
Gudstjänstliv och musik i Borgå stift

Dagens bibelord

evl.fi/dagensord

Beställ dagens bibelord som RSS-flöde eller använd på din webbtjänst.

Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken