Evangelieboken och kyrkoåret

kuvasarja kirkkovuodesta

Vi förnyar Kyrkoårskalendern. Vänligen svara på frågorna kring tjänsten och hjälp oss planera. Att svara på frågorna tar ett par minuter.
Svara på frågorna

Kyrkoårskalendern ( 1. årgången )

Hela kyrkoåret

Kyrkans gudstjänstliv får sin rytm och sitt innehåll från kyrkoåret, vars centrum är påsken. Varje helgdag har egna texter och böner som i regel används under den följande veckan.

Aktuell dag är markerad med gult och kyrkoårets helgdag med dess liturgiska färg. Länken för till materialet för ifrågavarande dag.

Show details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]Augusti[</span>]Augusti
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]September[</span>]September
01.09.2019
Tolfte söndagen efter pingst
02.09.2019
måndag
03.09.2019
tisdag
04.09.2019
onsdag
05.09.2019
torsdag
06.09.2019
fredag
07.09.2019
lördag
08.09.2019
Trettonde söndagen efter pingst
09.09.2019
måndag
10.09.2019
tisdag
11.09.2019
onsdag
12.09.2019
torsdag
13.09.2019
fredag
14.09.2019
lördag
15.09.2019
Fjortonde söndagen efter pingst
16.09.2019
måndag
17.09.2019
tisdag
18.09.2019
onsdag

Tre månader framåt

Tolv månader framåt

Övrigt material

Apokryferna från A till Ö
Psalmboken
Gudstjänstliv och musik i Borgå stift

Dagens bibelord

evl.fi/dagensord

Beställ dagens bibelord som RSS-flöde eller använd på din webbtjänst.

Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken