Evangelieboken och kyrkoåret

kuvasarja kirkkovuodesta

Vi förnyar Kyrkoårskalendern. Vänligen svara på frågorna kring tjänsten och hjälp oss planera. Att svara på frågorna tar ett par minuter.
Svara på frågorna

Kyrkoårskalendern ( 1. årgången )

Hela kyrkoåret

Kyrkans gudstjänstliv får sin rytm och sitt innehåll från kyrkoåret, vars centrum är påsken. Varje helgdag har egna texter och böner som i regel används under den följande veckan.

Aktuell dag är markerad med gult och kyrkoårets helgdag med dess liturgiska färg. Länken för till materialet för ifrågavarande dag.

Show details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]November[</span>]November
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]December[</span>]December
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]Januari[</span>]Januari
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]Februari[</span>]Februari
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]Mars[</span>]Mars
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]April[</span>]April
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]Maj[</span>]Maj
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]Juni[</span>]Juni
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]Juli[</span>]Juli
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]Augusti[</span>]Augusti
01.08.2020
lördag
02.08.2020
Nionde söndagen efter pingst
03.08.2020
måndag
04.08.2020
tisdag
05.08.2020
onsdag
06.08.2020
torsdag
07.08.2020
fredag
08.08.2020
lördag
09.08.2020
Tionde söndagen efter pingst
10.08.2020
måndag
11.08.2020
tisdag
12.08.2020
onsdag
13.08.2020
torsdag
14.08.2020
fredag
15.08.2020
lördag
16.08.2020
Elfte söndagen efter pingst
17.08.2020
måndag
18.08.2020
tisdag
19.08.2020
onsdag
20.08.2020
torsdag
21.08.2020
fredag
22.08.2020
lördag
23.08.2020
Tolfte söndagen efter pingst
24.08.2020
måndag
25.08.2020
tisdag
26.08.2020
onsdag
27.08.2020
torsdag
28.08.2020
fredag
29.08.2020
lördag
30.08.2020
Trettonde söndagen efter pingst
31.08.2020
måndag
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]September[</span>]September
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]Oktober[</span>]Oktober
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]November[</span>]November

Till början

Övrigt material

Apokryferna från A till Ö
Psalmboken
Gudstjänstliv och musik i Borgå stift

Dagens bibelord

evl.fi/dagensord

Beställ dagens bibelord som RSS-flöde eller använd på din webbtjänst.

Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken