Evangelieboken och kyrkoåret

kuvasarja kirkkovuodesta

Vi förnyar Kyrkoårskalendern. Vänligen svara på frågorna kring tjänsten och hjälp oss planera. Att svara på frågorna tar ett par minuter.
Svara på frågorna

Kyrkoårskalendern ( 1. årgången )

Hela kyrkoåret

Kyrkans gudstjänstliv får sin rytm och sitt innehåll från kyrkoåret, vars centrum är påsken. Varje helgdag har egna texter och böner som i regel används under den följande veckan.

Aktuell dag är markerad med gult och kyrkoårets helgdag med dess liturgiska färg. Länken för till materialet för ifrågavarande dag.

Show details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]November[</span>]November
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]December[</span>]December
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]Januari[</span>]Januari
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]Februari[</span>]Februari
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]Mars[</span>]Mars
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]April[</span>]April
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]Maj[</span>]Maj
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]Juni[</span>]Juni
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]Juli[</span>]Juli
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]Augusti[</span>]Augusti
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]September[</span>]September
01.09.2020
tisdag
02.09.2020
onsdag
03.09.2020
torsdag
04.09.2020
fredag
05.09.2020
lördag
06.09.2020
Fjortonde söndagen efter pingst
07.09.2020
måndag
08.09.2020
tisdag
09.09.2020
onsdag
10.09.2020
torsdag
11.09.2020
fredag
12.09.2020
lördag
13.09.2020
Femtonde söndagen efter pingst
14.09.2020
måndag
15.09.2020
tisdag
16.09.2020
onsdag
17.09.2020
torsdag
18.09.2020
fredag
19.09.2020
lördag
20.09.2020
Sextonde söndagen efter pingst
21.09.2020
måndag
22.09.2020
tisdag
23.09.2020
onsdag
24.09.2020
torsdag
25.09.2020
fredag
26.09.2020
lördag
27.09.2020
Sjuttonde söndagen efter pingst
28.09.2020
måndag
29.09.2020
tisdag
30.09.2020
onsdag
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]Oktober[</span>]Oktober
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]November[</span>]November

Till början

Övrigt material

Apokryferna från A till Ö
Psalmboken
Gudstjänstliv och musik i Borgå stift

Dagens bibelord

evl.fi/dagensord

Beställ dagens bibelord som RSS-flöde eller använd på din webbtjänst.

Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken