Evangelieboken och kyrkoåret

kuvasarja kirkkovuodesta

Vi förnyar Kyrkoårskalendern. Vänligen svara på frågorna kring tjänsten och hjälp oss planera. Att svara på frågorna tar ett par minuter.
Svara på frågorna

Kyrkoårskalendern ( 1. årgången )

Hela kyrkoåret

Kyrkans gudstjänstliv får sin rytm och sitt innehåll från kyrkoåret, vars centrum är påsken. Varje helgdag har egna texter och böner som i regel används under den följande veckan.

Aktuell dag är markerad med gult och kyrkoårets helgdag med dess liturgiska färg. Länken för till materialet för ifrågavarande dag.

Show details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]November[</span>]November
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]December[</span>]December
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]Januari[</span>]Januari
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]Februari[</span>]Februari
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]Mars[</span>]Mars
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]April[</span>]April
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]Maj[</span>]Maj
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]Juni[</span>]Juni
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]Juli[</span>]Juli
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]Augusti[</span>]Augusti
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]September[</span>]September
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]Oktober[</span>]Oktober
01.10.2020
torsdag
02.10.2020
fredag
03.10.2020
lördag
04.10.2020
Mikaelidagen (Änglarnas dag)
05.10.2020
måndag
06.10.2020
tisdag
07.10.2020
onsdag
08.10.2020
torsdag
09.10.2020
fredag
10.10.2020
lördag
11.10.2020
Nittonde söndagen efter pingst
12.10.2020
måndag
13.10.2020
tisdag
14.10.2020
onsdag
15.10.2020
torsdag
16.10.2020
fredag
17.10.2020
lördag
18.10.2020
Tjugonde söndagen efter pingst
19.10.2020
måndag
20.10.2020
tisdag
21.10.2020
onsdag
22.10.2020
torsdag
23.10.2020
fredag
24.10.2020
Böndag för fred, mänskliga rättigheter och
internationellt ansvar
25.10.2020
Tjugoförsta söndagen efter pingst
26.10.2020
måndag
27.10.2020
tisdag
28.10.2020
onsdag
29.10.2020
torsdag
30.10.2020
fredag
31.10.2020
Alla helgons dag
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]November[</span>]November

Till början

Övrigt material

Apokryferna från A till Ö
Psalmboken
Gudstjänstliv och musik i Borgå stift

Dagens bibelord

evl.fi/dagensord

Beställ dagens bibelord som RSS-flöde eller använd på din webbtjänst.

Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken