Evangelieboken och kyrkoåret

kuvasarja kirkkovuodesta

Vi förnyar Kyrkoårskalendern. Vänligen svara på frågorna kring tjänsten och hjälp oss planera. Att svara på frågorna tar ett par minuter.
Svara på frågorna

Kyrkoårskalendern ( 2. årgången )

Hela kyrkoåret

Kyrkans gudstjänstliv får sin rytm och sitt innehåll från kyrkoåret, vars centrum är påsken. Varje helgdag har egna texter och böner som i regel används under den följande veckan.

Aktuell dag är markerad med gult och kyrkoårets helgdag med dess liturgiska färg. Länken för till materialet för ifrågavarande dag.

Show details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]Januari[</span>]Januari
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]Februari[</span>]Februari
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]Mars[</span>]Mars
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]April[</span>]April
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]Maj[</span>]Maj
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]Juni[</span>]Juni
01.06.2020
måndag
02.06.2020
tisdag
03.06.2020
onsdag
04.06.2020
torsdag
05.06.2020
fredag
06.06.2020
lördag
07.06.2020
Treenighetssöndagen
08.06.2020
måndag
09.06.2020
tisdag
10.06.2020
onsdag
11.06.2020
torsdag
12.06.2020
fredag
13.06.2020
lördag
14.06.2020
Andra söndagen efter pingst
15.06.2020
måndag
16.06.2020
tisdag
17.06.2020
onsdag
18.06.2020
torsdag
19.06.2020
fredag
20.06.2020
Midsommardagen
(Johannes döparens dag)
21.06.2020
Tredje söndagen efter pingst
22.06.2020
måndag
23.06.2020
tisdag
24.06.2020
onsdag
25.06.2020
torsdag
26.06.2020
fredag
27.06.2020
lördag
28.06.2020
Fjärde söndagen efter pingst
29.06.2020
måndag
30.06.2020
tisdag
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]Juli[</span>]Juli
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]Augusti[</span>]Augusti
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]September[</span>]September
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]Oktober[</span>]Oktober
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]November[</span>]November
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]December[</span>]December
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]Januari[</span>]Januari

Till början

Övrigt material

Apokryferna från A till Ö
Psalmboken
Gudstjänstliv och musik i Borgå stift

Dagens bibelord

evl.fi/dagensord

Beställ dagens bibelord som RSS-flöde eller använd på din webbtjänst.

Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken