Evangelieboken och kyrkoåret

kuvasarja kirkkovuodesta

Kyrkoårskalendern ( 1. årgången )

Hela kyrkoåret

Kyrkans gudstjänstliv får sin rytm och sitt innehåll från kyrkoåret, vars centrum är påsken. Varje helgdag har egna texter och böner som i regel används under den följande veckan.

Aktuell dag är markerad med gult och kyrkoårets helgdag med dess liturgiska färg. Länken för till materialet för ifrågavarande dag.

Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]Mars[</span>]Mars
01.03.2019
fredag
02.03.2019
lördag
03.03.2019
Fastlagssöndagen (Esto mihi)
04.03.2019
måndag
05.03.2019
tisdag
06.03.2019
Askonsdagen
07.03.2019
torsdag
08.03.2019
fredag
09.03.2019
lördag
10.03.2019
Första söndagen i fastan (Invocavit)
11.03.2019
måndag
12.03.2019
tisdag
13.03.2019
onsdag
14.03.2019
torsdag
15.03.2019
fredag
16.03.2019
lördag
17.03.2019
Andra söndagen i fastan (Reminiscere)
18.03.2019
måndag
19.03.2019
tisdag

Tre månader framåt

Tolv månader framåt

Övrigt material

Apokryferna från A till Ö
Psalmboken
Gudstjänstliv och musik i Borgå stift

Dagens bibelord

evl.fi/dagensord
Anvisningar

Beställ dagens bibelord som RSS-flöde eller använd på din webbtjänst.

Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken