Evangelieboken och kyrkoåret

kuvasarja kirkkovuodesta

Vi förnyar Kyrkoårskalendern. Vänligen svara på frågorna kring tjänsten och hjälp oss planera. Att svara på frågorna tar ett par minuter.
Svara på frågorna

Kyrkoårskalendern ( 1. årgången )

Hela kyrkoåret

Kyrkans gudstjänstliv får sin rytm och sitt innehåll från kyrkoåret, vars centrum är påsken. Varje helgdag har egna texter och böner som i regel används under den följande veckan.

Aktuell dag är markerad med gult och kyrkoårets helgdag med dess liturgiska färg. Länken för till materialet för ifrågavarande dag.

Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]Oktober[</span>]Oktober
13.10.2019
Adertonde söndagen efter pingst
14.10.2019
måndag
15.10.2019
tisdag
16.10.2019
onsdag
17.10.2019
torsdag
18.10.2019
fredag
19.10.2019
lördag
20.10.2019
Nittonde söndagen efter pingst
21.10.2019
måndag
22.10.2019
tisdag
23.10.2019
onsdag
24.10.2019
Böndag för fred, mänskliga rättigheter och
internationellt ansvar
25.10.2019
fredag
26.10.2019
lördag
27.10.2019
Tjugonde söndagen efter pingst
28.10.2019
måndag
29.10.2019
tisdag
30.10.2019
onsdag
31.10.2019
torsdag
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]November[</span>]November
01.11.2019
fredag
02.11.2019
Alla helgons dag
03.11.2019
Tjugoförsta söndagen efter pingst
04.11.2019
måndag
05.11.2019
tisdag
06.11.2019
onsdag
07.11.2019
torsdag
08.11.2019
fredag
09.11.2019
lördag
10.11.2019
Reformationsdagen
11.11.2019
måndag
12.11.2019
tisdag
13.11.2019
onsdag
14.11.2019
torsdag
15.11.2019
fredag
16.11.2019
lördag
17.11.2019
Uppbrottets söndag
18.11.2019
måndag
19.11.2019
tisdag
20.11.2019
onsdag
21.11.2019
torsdag
22.11.2019
fredag
23.11.2019
lördag
24.11.2019
Domsöndagen
(Kristi konungaväldes söndag)
25.11.2019
måndag
26.11.2019
tisdag
27.11.2019
onsdag
28.11.2019
torsdag
29.11.2019
fredag
30.11.2019
lördag
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]December[</span>]December
01.12.2019
Första söndagen i advent
02.12.2019
måndag
03.12.2019
tisdag
04.12.2019
onsdag
05.12.2019
torsdag
06.12.2019
Självständighetsdagen
07.12.2019
lördag
08.12.2019
Andra söndagen i advent
09.12.2019
måndag
10.12.2019
tisdag
11.12.2019
onsdag
12.12.2019
torsdag
13.12.2019
fredag
14.12.2019
lördag
15.12.2019
Tredje söndagen i advent
16.12.2019
måndag
17.12.2019
tisdag
18.12.2019
onsdag
19.12.2019
torsdag
20.12.2019
fredag
21.12.2019
lördag
22.12.2019
Fjärde söndagen i advent
23.12.2019
måndag
24.12.2019
Julaftonen
Julnatten
25.12.2019
Julmorgonen
Juldagen
26.12.2019
Stefanidagen (Annandag jul)
27.12.2019
Aposteln Johannes dag (Tredje dag jul)
28.12.2019
Menlösa barns dag (Fjärde dag jul)
29.12.2019
Första söndagen efter jul
30.12.2019
måndag
31.12.2019
Nyårsaftonen
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]Januari[</span>]Januari
01.01.2020
Nyårsdagen
02.01.2020
torsdag
03.01.2020
fredag
04.01.2020
lördag
05.01.2020
Andra söndagen efter jul
06.01.2020
Trettondagen (Epifania)
07.01.2020
tisdag
08.01.2020
onsdag
09.01.2020
torsdag
10.01.2020
fredag
11.01.2020
lördag
12.01.2020
Första söndagen efter trettondagen
13.01.2020
måndag
14.01.2020
tisdag
15.01.2020
onsdag
16.01.2020
torsdag
17.01.2020
fredag
18.01.2020
Böndagen för kristen enhet
19.01.2020
Andra söndagen efter trettondagen
Biskop Henriks minnesdag
20.01.2020
måndag
21.01.2020
tisdag
22.01.2020
onsdag
23.01.2020
torsdag
24.01.2020
fredag
25.01.2020
lördag
26.01.2020
Tredje söndagen efter trettondagen
27.01.2020
måndag
28.01.2020
tisdag
29.01.2020
onsdag
30.01.2020
torsdag
31.01.2020
fredag
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]Februari[</span>]Februari
01.02.2020
lördag
02.02.2020
Kyndelsmässodagen
03.02.2020
måndag
04.02.2020
tisdag
05.02.2020
onsdag
06.02.2020
torsdag
07.02.2020
fredag
08.02.2020
lördag
09.02.2020
Tredje söndagen före fastetiden
(Septuagesima)
10.02.2020
måndag
11.02.2020
tisdag
12.02.2020
onsdag
13.02.2020
torsdag
14.02.2020
fredag
15.02.2020
lördag
16.02.2020
Andra söndagen före fastetiden
(Sexagesima)
17.02.2020
måndag
18.02.2020
tisdag
19.02.2020
onsdag
20.02.2020
torsdag
21.02.2020
fredag
22.02.2020
lördag
23.02.2020
Fastlagssöndagen (Esto mihi)
24.02.2020
måndag
25.02.2020
tisdag
26.02.2020
Askonsdagen
27.02.2020
torsdag
28.02.2020
fredag
29.02.2020
lördag
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]Mars[</span>]Mars
01.03.2020
Första söndagen i fastan (Invocavit)
02.03.2020
måndag
03.03.2020
tisdag
04.03.2020
onsdag
05.03.2020
torsdag
06.03.2020
fredag
07.03.2020
lördag
08.03.2020
Andra söndagen i fastan (Reminiscere)
09.03.2020
måndag
10.03.2020
tisdag
11.03.2020
onsdag
12.03.2020
torsdag
13.03.2020
fredag
14.03.2020
lördag
15.03.2020
Tredje söndagen i fastan (Oculi)
16.03.2020
måndag
17.03.2020
tisdag
18.03.2020
onsdag
19.03.2020
torsdag
20.03.2020
fredag
21.03.2020
lördag
22.03.2020
Marie bebådelsedag
23.03.2020
måndag
24.03.2020
tisdag
25.03.2020
onsdag
26.03.2020
torsdag
27.03.2020
fredag
28.03.2020
lördag
29.03.2020
Femte söndagen i fastan (Judica)
30.03.2020
måndag
31.03.2020
tisdag
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]April[</span>]April
01.04.2020
onsdag
02.04.2020
torsdag
03.04.2020
fredag
04.04.2020
lördag
05.04.2020
Palmsöndagen
06.04.2020
Måndagen i stilla veckan
07.04.2020
Tisdagen i stilla veckan
08.04.2020
Onsdagen i stilla veckan
09.04.2020
Skärtorsdagen
10.04.2020
Långfredagen
Vid Jesu dödsstund
Långfredagens kväll
11.04.2020
Den stilla lördagen
Påsknatten
12.04.2020
Påskdagen
13.04.2020
Annandag påsk
14.04.2020
Tisdagen efter påsk
15.04.2020
Onsdagen efter påsk
16.04.2020
Torsdagen efter påsk
17.04.2020
Fredagen efter påsk
18.04.2020
Lördagen efter påsk
19.04.2020
Första söndagen efter påsk
(Quasimodogeniti)
20.04.2020
måndag
21.04.2020
tisdag
22.04.2020
onsdag
23.04.2020
torsdag
24.04.2020
fredag
25.04.2020
lördag
26.04.2020
Andra söndagen efter påsk
(Misericordia Domini)
27.04.2020
måndag
28.04.2020
tisdag
29.04.2020
onsdag
30.04.2020
torsdag
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]Maj[</span>]Maj
01.05.2020
fredag
02.05.2020
lördag
03.05.2020
Tredje söndagen efter påsk (Jubilate)
04.05.2020
måndag
05.05.2020
tisdag
06.05.2020
onsdag
07.05.2020
torsdag
08.05.2020
fredag
09.05.2020
lördag
10.05.2020
Fjärde söndagen efter påsk (Cantate)
11.05.2020
måndag
12.05.2020
tisdag
13.05.2020
onsdag
14.05.2020
torsdag
15.05.2020
fredag
16.05.2020
lördag
17.05.2020
Femte söndagen efter påsk
(Bönsöndagen, Rogate)
18.05.2020
måndag
19.05.2020
tisdag
20.05.2020
onsdag
21.05.2020
Kristi himmelsfärdsdag
22.05.2020
fredag
23.05.2020
lördag
24.05.2020
Sjätte söndagen efter påsk (Exaudi)
25.05.2020
måndag
26.05.2020
tisdag
27.05.2020
onsdag
28.05.2020
torsdag
29.05.2020
fredag
30.05.2020
Pingstaftonen
31.05.2020
Pingstdagen
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]Juni[</span>]Juni
01.06.2020
måndag
02.06.2020
tisdag
03.06.2020
onsdag
04.06.2020
torsdag
05.06.2020
fredag
06.06.2020
lördag
07.06.2020
Treenighetssöndagen
08.06.2020
måndag
09.06.2020
tisdag
10.06.2020
onsdag
11.06.2020
torsdag
12.06.2020
fredag
13.06.2020
lördag
14.06.2020
Andra söndagen efter pingst
15.06.2020
måndag
16.06.2020
tisdag
17.06.2020
onsdag
18.06.2020
torsdag
19.06.2020
fredag
20.06.2020
Midsommardagen
(Johannes döparens dag)
21.06.2020
Tredje söndagen efter pingst
22.06.2020
måndag
23.06.2020
tisdag
24.06.2020
onsdag
25.06.2020
torsdag
26.06.2020
fredag
27.06.2020
lördag
28.06.2020
Fjärde söndagen efter pingst
29.06.2020
måndag
30.06.2020
tisdag
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]Juli[</span>]Juli
01.07.2020
onsdag
02.07.2020
torsdag
03.07.2020
fredag
04.07.2020
lördag
05.07.2020
Femte söndagen efter pingst
06.07.2020
måndag
07.07.2020
tisdag
08.07.2020
onsdag
09.07.2020
torsdag
10.07.2020
fredag
11.07.2020
lördag
12.07.2020
Apostladagen
13.07.2020
måndag
14.07.2020
tisdag
15.07.2020
onsdag
16.07.2020
torsdag
17.07.2020
fredag
18.07.2020
lördag
19.07.2020
Sjunde söndagen efter pingst
20.07.2020
måndag
21.07.2020
tisdag
22.07.2020
onsdag
23.07.2020
torsdag
24.07.2020
fredag
25.07.2020
lördag
26.07.2020
Kristi förklarings dag
27.07.2020
måndag
28.07.2020
tisdag
29.07.2020
onsdag
30.07.2020
torsdag
31.07.2020
fredag
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]Augusti[</span>]Augusti
01.08.2020
lördag
02.08.2020
Nionde söndagen efter pingst
03.08.2020
måndag
04.08.2020
tisdag
05.08.2020
onsdag
06.08.2020
torsdag
07.08.2020
fredag
08.08.2020
lördag
09.08.2020
Tionde söndagen efter pingst
10.08.2020
måndag
11.08.2020
tisdag
12.08.2020
onsdag
13.08.2020
torsdag
14.08.2020
fredag
15.08.2020
lördag
16.08.2020
Elfte söndagen efter pingst
17.08.2020
måndag
18.08.2020
tisdag
19.08.2020
onsdag
20.08.2020
torsdag
21.08.2020
fredag
22.08.2020
lördag
23.08.2020
Tolfte söndagen efter pingst
24.08.2020
måndag
25.08.2020
tisdag
26.08.2020
onsdag
27.08.2020
torsdag
28.08.2020
fredag
29.08.2020
lördag
30.08.2020
Trettonde söndagen efter pingst
31.08.2020
måndag
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]September[</span>]September
01.09.2020
tisdag
02.09.2020
onsdag
03.09.2020
torsdag
04.09.2020
fredag
05.09.2020
lördag
06.09.2020
Fjortonde söndagen efter pingst
07.09.2020
måndag
08.09.2020
tisdag
09.09.2020
onsdag
10.09.2020
torsdag
11.09.2020
fredag
12.09.2020
lördag
13.09.2020
Femtonde söndagen efter pingst
14.09.2020
måndag
15.09.2020
tisdag
16.09.2020
onsdag
17.09.2020
torsdag
18.09.2020
fredag
19.09.2020
lördag
20.09.2020
Sextonde söndagen efter pingst
21.09.2020
måndag
22.09.2020
tisdag
23.09.2020
onsdag
24.09.2020
torsdag
25.09.2020
fredag
26.09.2020
lördag
27.09.2020
Sjuttonde söndagen efter pingst
28.09.2020
måndag
29.09.2020
tisdag
30.09.2020
onsdag
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]Oktober[</span>]Oktober
01.10.2020
torsdag
02.10.2020
fredag
03.10.2020
lördag
04.10.2020
Mikaelidagen (Änglarnas dag)
05.10.2020
måndag
06.10.2020
tisdag
07.10.2020
onsdag
08.10.2020
torsdag
09.10.2020
fredag
10.10.2020
lördag
11.10.2020
Nittonde söndagen efter pingst
12.10.2020
måndag
13.10.2020
tisdag
14.10.2020
onsdag
15.10.2020
torsdag
16.10.2020
fredag

Övrigt material

Apokryferna från A till Ö
Psalmboken
Gudstjänstliv och musik i Borgå stift

Dagens bibelord

evl.fi/dagensord

Beställ dagens bibelord som RSS-flöde eller använd på din webbtjänst.

Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken