Evangelieboken och kyrkoåret

kuvasarja kirkkovuodesta

Kyrkoårskalendern ( 3. årgången )

Hela kyrkoåret

Kyrkans gudstjänstliv får sin rytm och sitt innehåll från kyrkoåret, vars centrum är påsken. Varje helgdag har egna texter och böner som i regel används under den följande veckan.

Aktuell dag är markerad med gult och kyrkoårets helgdag med dess liturgiska färg. Länken för till materialet för ifrågavarande dag.

Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]Juli[</span>]Juli
15.07.2018
Kristi förklarings dag
16.07.2018
måndag
17.07.2018
tisdag
18.07.2018
onsdag
19.07.2018
torsdag
20.07.2018
fredag
21.07.2018
lördag
22.07.2018
Nionde söndagen efter pingst
23.07.2018
måndag
24.07.2018
tisdag
25.07.2018
onsdag
26.07.2018
torsdag
27.07.2018
fredag
28.07.2018
lördag
29.07.2018
Tionde söndagen efter pingst
30.07.2018
måndag
31.07.2018
tisdag
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]Augusti[</span>]Augusti
01.08.2018
onsdag
02.08.2018
torsdag
03.08.2018
fredag
04.08.2018
lördag
05.08.2018
Elfte söndagen efter pingst
06.08.2018
måndag
07.08.2018
tisdag
08.08.2018
onsdag
09.08.2018
torsdag
10.08.2018
fredag
11.08.2018
lördag
12.08.2018
Tolfte söndagen efter pingst
13.08.2018
måndag
14.08.2018
tisdag
15.08.2018
onsdag
16.08.2018
torsdag
17.08.2018
fredag
18.08.2018
lördag
19.08.2018
Trettonde söndagen efter pingst
20.08.2018
måndag
21.08.2018
tisdag
22.08.2018
onsdag
23.08.2018
torsdag
24.08.2018
fredag
25.08.2018
lördag
26.08.2018
Fjortonde söndagen efter pingst
27.08.2018
måndag
28.08.2018
tisdag
29.08.2018
onsdag
30.08.2018
torsdag
31.08.2018
fredag
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]September[</span>]September
01.09.2018
lördag
02.09.2018
Femtonde söndagen efter pingst
03.09.2018
måndag
04.09.2018
tisdag
05.09.2018
onsdag
06.09.2018
torsdag
07.09.2018
fredag
08.09.2018
lördag
09.09.2018
Sextonde söndagen efter pingst
10.09.2018
måndag
11.09.2018
tisdag
12.09.2018
onsdag
13.09.2018
torsdag
14.09.2018
fredag
15.09.2018
lördag
16.09.2018
Sjuttonde söndagen efter pingst
17.09.2018
måndag
18.09.2018
tisdag
19.09.2018
onsdag
20.09.2018
torsdag
21.09.2018
fredag
22.09.2018
lördag
23.09.2018
Adertonde söndagen efter pingst
24.09.2018
måndag
25.09.2018
tisdag
26.09.2018
onsdag
27.09.2018
torsdag
28.09.2018
fredag
29.09.2018
lördag
30.09.2018
Mikaelidagen (Änglarnas dag)
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]Oktober[</span>]Oktober
01.10.2018
måndag
02.10.2018
tisdag
03.10.2018
onsdag
04.10.2018
torsdag
05.10.2018
fredag
06.10.2018
lördag
07.10.2018
Tjugonde söndagen efter pingst
08.10.2018
måndag
09.10.2018
tisdag
10.10.2018
onsdag
11.10.2018
torsdag
12.10.2018
fredag
13.10.2018
lördag
14.10.2018
Tjugoförsta söndagen efter pingst
15.10.2018
måndag
16.10.2018
tisdag
17.10.2018
onsdag
18.10.2018
torsdag
19.10.2018
fredag
20.10.2018
lördag
21.10.2018
Reformationsdagen

Till början

Övrigt material

Apokryferna från A till Ö
Psalmboken
Gudstjänstliv och musik i Borgå stift

Dagens bibelord

evl.fi/dagensord
Anvisningar

Beställ dagens bibelord som RSS-flöde eller använd på din webbtjänst.

Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken