Evangelieboken och kyrkoåret

kuvasarja kirkkovuodesta

Vi förnyar Kyrkoårskalendern. Vänligen svara på frågorna kring tjänsten och hjälp oss planera. Att svara på frågorna tar ett par minuter.
Svara på frågorna

Kyrkoårskalendern ( 1. årgången )

Hela kyrkoåret

Kyrkans gudstjänstliv får sin rytm och sitt innehåll från kyrkoåret, vars centrum är påsken. Varje helgdag har egna texter och böner som i regel används under den följande veckan.

Aktuell dag är markerad med gult och kyrkoårets helgdag med dess liturgiska färg. Länken för till materialet för ifrågavarande dag.

Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]Juli[</span>]Juli
21.07.2019
Apostladagen
22.07.2019
måndag
23.07.2019
tisdag
24.07.2019
onsdag
25.07.2019
torsdag
26.07.2019
fredag
27.07.2019
lördag
28.07.2019
Sjunde söndagen efter pingst
29.07.2019
måndag
30.07.2019
tisdag
31.07.2019
onsdag
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]Augusti[</span>]Augusti
01.08.2019
torsdag
02.08.2019
fredag
03.08.2019
lördag
04.08.2019
Kristi förklarings dag
05.08.2019
måndag
06.08.2019
tisdag
07.08.2019
onsdag
08.08.2019
torsdag
09.08.2019
fredag
10.08.2019
lördag
11.08.2019
Nionde söndagen efter pingst
12.08.2019
måndag
13.08.2019
tisdag
14.08.2019
onsdag
15.08.2019
torsdag
16.08.2019
fredag
17.08.2019
lördag
18.08.2019
Tionde söndagen efter pingst
19.08.2019
måndag
20.08.2019
tisdag
21.08.2019
onsdag
22.08.2019
torsdag
23.08.2019
fredag
24.08.2019
lördag
25.08.2019
Elfte söndagen efter pingst
26.08.2019
måndag
27.08.2019
tisdag
28.08.2019
onsdag
29.08.2019
torsdag
30.08.2019
fredag
31.08.2019
lördag
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]September[</span>]September
01.09.2019
Tolfte söndagen efter pingst
02.09.2019
måndag
03.09.2019
tisdag
04.09.2019
onsdag
05.09.2019
torsdag
06.09.2019
fredag
07.09.2019
lördag
08.09.2019
Trettonde söndagen efter pingst
09.09.2019
måndag
10.09.2019
tisdag
11.09.2019
onsdag
12.09.2019
torsdag
13.09.2019
fredag
14.09.2019
lördag
15.09.2019
Fjortonde söndagen efter pingst
16.09.2019
måndag
17.09.2019
tisdag
18.09.2019
onsdag
19.09.2019
torsdag
20.09.2019
fredag
21.09.2019
lördag
22.09.2019
Femtonde söndagen efter pingst
23.09.2019
måndag
24.09.2019
tisdag
25.09.2019
onsdag
26.09.2019
torsdag
27.09.2019
fredag
28.09.2019
lördag
29.09.2019
Mikaelidagen (Änglarnas dag)
30.09.2019
måndag
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]Oktober[</span>]Oktober
01.10.2019
tisdag
02.10.2019
onsdag
03.10.2019
torsdag
04.10.2019
fredag
05.10.2019
lördag
06.10.2019
Sjuttonde söndagen efter pingst
07.10.2019
måndag
08.10.2019
tisdag
09.10.2019
onsdag
10.10.2019
torsdag
11.10.2019
fredag
12.10.2019
lördag
13.10.2019
Adertonde söndagen efter pingst
14.10.2019
måndag
15.10.2019
tisdag
16.10.2019
onsdag
17.10.2019
torsdag
18.10.2019
fredag
19.10.2019
lördag
20.10.2019
Nittonde söndagen efter pingst
21.10.2019
måndag
22.10.2019
tisdag
23.10.2019
onsdag
24.10.2019
Böndag för fred, mänskliga rättigheter och
internationellt ansvar
25.10.2019
fredag
26.10.2019
lördag
27.10.2019
Tjugonde söndagen efter pingst

Till början

Övrigt material

Apokryferna från A till Ö
Psalmboken
Gudstjänstliv och musik i Borgå stift

Dagens bibelord

evl.fi/dagensord

Beställ dagens bibelord som RSS-flöde eller använd på din webbtjänst.

Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken