Evangelieboken och kyrkoåret

kuvasarja kirkkovuodesta

Kyrkoårskalendern ( 3. årgången )

Hela kyrkoåret

Kyrkans gudstjänstliv får sin rytm och sitt innehåll från kyrkoåret, vars centrum är påsken. Varje helgdag har egna texter och böner som i regel används under den följande veckan.

Aktuell dag är markerad med gult och kyrkoårets helgdag med dess liturgiska färg. Länken för till materialet för ifrågavarande dag.

Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]November[</span>]November
11.11.2018
Tjugofemte söndagen efter pingst
12.11.2018
måndag
13.11.2018
tisdag
14.11.2018
onsdag
15.11.2018
torsdag
16.11.2018
fredag
17.11.2018
lördag
18.11.2018
Uppbrottets söndag
19.11.2018
måndag
20.11.2018
tisdag
21.11.2018
onsdag
22.11.2018
torsdag
23.11.2018
fredag
24.11.2018
lördag
25.11.2018
Domsöndagen
(Kristi konungaväldes söndag)
26.11.2018
måndag
27.11.2018
tisdag
28.11.2018
onsdag
29.11.2018
torsdag
30.11.2018
fredag
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]December[</span>]December
01.12.2018
lördag
02.12.2018
Första söndagen i advent
03.12.2018
måndag
04.12.2018
tisdag
05.12.2018
onsdag
06.12.2018
Självständighetsdagen
07.12.2018
fredag
08.12.2018
lördag
09.12.2018
Andra söndagen i advent
10.12.2018
måndag
11.12.2018
tisdag
12.12.2018
onsdag
13.12.2018
torsdag
14.12.2018
fredag
15.12.2018
lördag
16.12.2018
Tredje söndagen i advent
17.12.2018
måndag
18.12.2018
tisdag
19.12.2018
onsdag
20.12.2018
torsdag
21.12.2018
fredag
22.12.2018
lördag
23.12.2018
Fjärde söndagen i advent
24.12.2018
Julaftonen
Julnatten
25.12.2018
Julmorgonen
Juldagen
26.12.2018
Stefanidagen (Annandag jul)
27.12.2018
Aposteln Johannes dag (Tredje dag jul)
28.12.2018
Menlösa barns dag (Fjärde dag jul)
29.12.2018
lördag
30.12.2018
Första söndagen efter jul
31.12.2018
Nyårsaftonen
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]Januari[</span>]Januari
01.01.2019
Nyårsdagen
02.01.2019
onsdag
03.01.2019
torsdag
04.01.2019
fredag
05.01.2019
lördag
06.01.2019
Trettondagen (Epifania)
07.01.2019
måndag
08.01.2019
tisdag
09.01.2019
onsdag
10.01.2019
torsdag
11.01.2019
fredag
12.01.2019
lördag
13.01.2019
Första söndagen efter trettondagen
14.01.2019
måndag
15.01.2019
tisdag
16.01.2019
onsdag
17.01.2019
torsdag
18.01.2019
Böndagen för kristen enhet
19.01.2019
Biskop Henriks minnesdag
20.01.2019
Andra söndagen efter trettondagen
21.01.2019
måndag
22.01.2019
tisdag
23.01.2019
onsdag
24.01.2019
torsdag
25.01.2019
fredag
26.01.2019
lördag
27.01.2019
Tredje söndagen efter trettondagen
28.01.2019
måndag
29.01.2019
tisdag
30.01.2019
onsdag
31.01.2019
torsdag
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]Februari[</span>]Februari
01.02.2019
fredag
02.02.2019
lördag
03.02.2019
Kyndelsmässodagen
04.02.2019
måndag
05.02.2019
tisdag
06.02.2019
onsdag
07.02.2019
torsdag
08.02.2019
fredag
09.02.2019
lördag
10.02.2019
Femte söndagen efter trettondagen
11.02.2019
måndag
12.02.2019
tisdag
13.02.2019
onsdag
14.02.2019
torsdag
15.02.2019
fredag

Till början

Övrigt material

Apokryferna från A till Ö
Psalmboken
Gudstjänstliv och musik i Borgå stift

Dagens bibelord

evl.fi/dagensord
Anvisningar

Beställ dagens bibelord som RSS-flöde eller använd på din webbtjänst.

Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken