Evangelieboken och kyrkoåret

kuvasarja kirkkovuodesta

Kyrkoårskalendern ( 3. årgången )

Hela kyrkoåret

Kyrkans gudstjänstliv får sin rytm och sitt innehåll från kyrkoåret, vars centrum är påsken. Varje helgdag har egna texter och böner som i regel används under den följande veckan.

Aktuell dag är markerad med gult och kyrkoårets helgdag med dess liturgiska färg. Länken för till materialet för ifrågavarande dag.

Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]April[</span>]April
22.04.2018
Tredje söndagen efter påsk (Jubilate)
23.04.2018
måndag
24.04.2018
tisdag
25.04.2018
onsdag
26.04.2018
torsdag
27.04.2018
fredag
28.04.2018
lördag
29.04.2018
Fjärde söndagen efter påsk (Cantate)
30.04.2018
måndag
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]Maj[</span>]Maj
01.05.2018
tisdag
02.05.2018
onsdag
03.05.2018
torsdag
04.05.2018
fredag
05.05.2018
lördag
06.05.2018
Femte söndagen efter påsk
(Bönsöndagen, Rogate)
07.05.2018
måndag
08.05.2018
tisdag
09.05.2018
onsdag
10.05.2018
Kristi himmelsfärdsdag
11.05.2018
fredag
12.05.2018
lördag
13.05.2018
Sjätte söndagen efter påsk (Exaudi)
14.05.2018
måndag
15.05.2018
tisdag
16.05.2018
onsdag
17.05.2018
torsdag
18.05.2018
fredag
19.05.2018
Pingstaftonen
20.05.2018
Pingstdagen
21.05.2018
måndag
22.05.2018
tisdag
23.05.2018
onsdag
24.05.2018
torsdag
25.05.2018
fredag
26.05.2018
lördag
27.05.2018
Treenighetssöndagen
28.05.2018
måndag
29.05.2018
tisdag
30.05.2018
onsdag
31.05.2018
torsdag
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]Juni[</span>]Juni
01.06.2018
fredag
02.06.2018
lördag
03.06.2018
Andra söndagen efter pingst
04.06.2018
måndag
05.06.2018
tisdag
06.06.2018
onsdag
07.06.2018
torsdag
08.06.2018
fredag
09.06.2018
lördag
10.06.2018
Tredje söndagen efter pingst
11.06.2018
måndag
12.06.2018
tisdag
13.06.2018
onsdag
14.06.2018
torsdag
15.06.2018
fredag
16.06.2018
lördag
17.06.2018
Fjärde söndagen efter pingst
18.06.2018
måndag
19.06.2018
tisdag
20.06.2018
onsdag
21.06.2018
torsdag
22.06.2018
fredag
23.06.2018
Midsommardagen
(Johannes döparens dag)
24.06.2018
Femte söndagen efter pingst
25.06.2018
måndag
26.06.2018
tisdag
27.06.2018
onsdag
28.06.2018
torsdag
29.06.2018
fredag
30.06.2018
lördag
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]Juli[</span>]Juli
01.07.2018
Apostladagen
02.07.2018
måndag
03.07.2018
tisdag
04.07.2018
onsdag
05.07.2018
torsdag
06.07.2018
fredag
07.07.2018
lördag
08.07.2018
Sjunde söndagen efter pingst
09.07.2018
måndag
10.07.2018
tisdag
11.07.2018
onsdag
12.07.2018
torsdag
13.07.2018
fredag
14.07.2018
lördag
15.07.2018
Kristi förklarings dag
16.07.2018
måndag
17.07.2018
tisdag
18.07.2018
onsdag
19.07.2018
torsdag
20.07.2018
fredag
21.07.2018
lördag
22.07.2018
Nionde söndagen efter pingst
23.07.2018
måndag
24.07.2018
tisdag
25.07.2018
onsdag
26.07.2018
torsdag
27.07.2018
fredag
28.07.2018
lördag
29.07.2018
Tionde söndagen efter pingst

Till början

Övrigt material

Apokryferna från A till Ö
Psalmboken
Gudstjänstliv och musik i Borgå stift

Dagens bibelord

evl.fi/dagensord
Anvisningar

Beställ dagens bibelord som RSS-flöde eller använd på din webbtjänst.

Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken