Evangelieboken och kyrkoåret

kuvasarja kirkkovuodesta

Kyrkoårskalendern ( 1. årgången )

Hela kyrkoåret

Kyrkans gudstjänstliv får sin rytm och sitt innehåll från kyrkoåret, vars centrum är påsken. Varje helgdag har egna texter och böner som i regel används under den följande veckan.

Aktuell dag är markerad med gult och kyrkoårets helgdag med dess liturgiska färg. Länken för till materialet för ifrågavarande dag.

Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]Mars[</span>]Mars
17.03.2019
Andra söndagen i fastan (Reminiscere)
18.03.2019
måndag
19.03.2019
tisdag
20.03.2019
onsdag
21.03.2019
torsdag
22.03.2019
fredag
23.03.2019
lördag
24.03.2019
Marie bebådelsedag
25.03.2019
måndag
26.03.2019
tisdag
27.03.2019
onsdag
28.03.2019
torsdag
29.03.2019
fredag
30.03.2019
lördag
31.03.2019
Fjärde söndagen i fastan
(Midfastosöndagen, Laetare)
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]April[</span>]April
01.04.2019
måndag
02.04.2019
tisdag
03.04.2019
onsdag
04.04.2019
torsdag
05.04.2019
fredag
06.04.2019
lördag
07.04.2019
Femte söndagen i fastan (Judica)
08.04.2019
måndag
09.04.2019
tisdag
10.04.2019
onsdag
11.04.2019
torsdag
12.04.2019
fredag
13.04.2019
lördag
14.04.2019
Palmsöndagen
15.04.2019
Måndagen i stilla veckan
16.04.2019
Tisdagen i stilla veckan
17.04.2019
Onsdagen i stilla veckan
18.04.2019
Skärtorsdagen
19.04.2019
Långfredagen
Vid Jesu dödsstund
Långfredagens kväll
20.04.2019
Den stilla lördagen
Påsknatten
21.04.2019
Påskdagen
22.04.2019
Annandag påsk
23.04.2019
Tisdagen efter påsk
24.04.2019
Onsdagen efter påsk
25.04.2019
Torsdagen efter påsk
26.04.2019
Fredagen efter påsk
27.04.2019
Lördagen efter påsk
28.04.2019
Första söndagen efter påsk
(Quasimodogeniti)
29.04.2019
måndag
30.04.2019
tisdag
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]Maj[</span>]Maj
01.05.2019
onsdag
02.05.2019
torsdag
03.05.2019
fredag
04.05.2019
lördag
05.05.2019
Andra söndagen efter påsk
(Misericordia Domini)
06.05.2019
måndag
07.05.2019
tisdag
08.05.2019
onsdag
09.05.2019
torsdag
10.05.2019
fredag
11.05.2019
lördag
12.05.2019
Tredje söndagen efter påsk (Jubilate)
13.05.2019
måndag
14.05.2019
tisdag
15.05.2019
onsdag
16.05.2019
torsdag
17.05.2019
fredag
18.05.2019
lördag
19.05.2019
Fjärde söndagen efter påsk (Cantate)
20.05.2019
måndag
21.05.2019
tisdag
22.05.2019
onsdag
23.05.2019
torsdag
24.05.2019
fredag
25.05.2019
lördag
26.05.2019
Femte söndagen efter påsk
(Bönsöndagen, Rogate)
27.05.2019
måndag
28.05.2019
tisdag
29.05.2019
onsdag
30.05.2019
Kristi himmelsfärdsdag
31.05.2019
fredag
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]Juni[</span>]Juni
01.06.2019
lördag
02.06.2019
Sjätte söndagen efter påsk (Exaudi)
03.06.2019
måndag
04.06.2019
tisdag
05.06.2019
onsdag
06.06.2019
torsdag
07.06.2019
fredag
08.06.2019
Pingstaftonen
09.06.2019
Pingstdagen
10.06.2019
måndag
11.06.2019
tisdag
12.06.2019
onsdag
13.06.2019
torsdag
14.06.2019
fredag
15.06.2019
lördag
16.06.2019
Treenighetssöndagen
17.06.2019
måndag
18.06.2019
tisdag
19.06.2019
onsdag
20.06.2019
torsdag

Till början

Övrigt material

Apokryferna från A till Ö
Psalmboken
Gudstjänstliv och musik i Borgå stift

Dagens bibelord

evl.fi/dagensord
Anvisningar

Beställ dagens bibelord som RSS-flöde eller använd på din webbtjänst.

Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken