Evangelieboken och kyrkoåret

kuvasarja kirkkovuodesta

Kyrkoårskalendern ( 3. årgången )

Hela kyrkoåret

Kyrkans gudstjänstliv får sin rytm och sitt innehåll från kyrkoåret, vars centrum är påsken. Varje helgdag har egna texter och böner som i regel används under den följande veckan.

Aktuell dag är markerad med gult och kyrkoårets helgdag med dess liturgiska färg. Länken för till materialet för ifrågavarande dag.

Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]September[</span>]September
23.09.2018
Adertonde söndagen efter pingst
24.09.2018
måndag
25.09.2018
tisdag
26.09.2018
onsdag
27.09.2018
torsdag
28.09.2018
fredag
29.09.2018
lördag
30.09.2018
Mikaelidagen (Änglarnas dag)
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]Oktober[</span>]Oktober
01.10.2018
måndag
02.10.2018
tisdag
03.10.2018
onsdag
04.10.2018
torsdag
05.10.2018
fredag
06.10.2018
lördag
07.10.2018
Tjugonde söndagen efter pingst
08.10.2018
måndag
09.10.2018
tisdag
10.10.2018
onsdag
11.10.2018
torsdag
12.10.2018
fredag
13.10.2018
lördag
14.10.2018
Tjugoförsta söndagen efter pingst
15.10.2018
måndag
16.10.2018
tisdag
17.10.2018
onsdag
18.10.2018
torsdag
19.10.2018
fredag
20.10.2018
lördag
21.10.2018
Reformationsdagen
22.10.2018
måndag
23.10.2018
tisdag
24.10.2018
Böndag för fred, mänskliga rättigheter och
internationellt ansvar
25.10.2018
torsdag
26.10.2018
fredag
27.10.2018
lördag
28.10.2018
Tjugotredje söndagen efter pingst
29.10.2018
måndag
30.10.2018
tisdag
31.10.2018
onsdag
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]November[</span>]November
01.11.2018
torsdag
02.11.2018
fredag
03.11.2018
Alla helgons dag
04.11.2018
Tjugofjärde söndagen efter pingst
05.11.2018
måndag
06.11.2018
tisdag
07.11.2018
onsdag
08.11.2018
torsdag
09.11.2018
fredag
10.11.2018
lördag
11.11.2018
Tjugofemte söndagen efter pingst
12.11.2018
måndag
13.11.2018
tisdag
14.11.2018
onsdag
15.11.2018
torsdag
16.11.2018
fredag
17.11.2018
lördag
18.11.2018
Uppbrottets söndag
19.11.2018
måndag
20.11.2018
tisdag
21.11.2018
onsdag
22.11.2018
torsdag
23.11.2018
fredag
24.11.2018
lördag
25.11.2018
Domsöndagen
(Kristi konungaväldes söndag)
26.11.2018
måndag
27.11.2018
tisdag
28.11.2018
onsdag
29.11.2018
torsdag
30.11.2018
fredag
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]December[</span>]December
01.12.2018
lördag
02.12.2018
Första söndagen i advent
03.12.2018
måndag
04.12.2018
tisdag
05.12.2018
onsdag
06.12.2018
Självständighetsdagen
07.12.2018
fredag
08.12.2018
lördag
09.12.2018
Andra söndagen i advent
10.12.2018
måndag
11.12.2018
tisdag
12.12.2018
onsdag
13.12.2018
torsdag
14.12.2018
fredag
15.12.2018
lördag
16.12.2018
Tredje söndagen i advent
17.12.2018
måndag
18.12.2018
tisdag
19.12.2018
onsdag
20.12.2018
torsdag
21.12.2018
fredag
22.12.2018
lördag
23.12.2018
Fjärde söndagen i advent
24.12.2018
Julaftonen
Julnatten
25.12.2018
Julmorgonen
Juldagen
26.12.2018
Stefanidagen (Annandag jul)
27.12.2018
Aposteln Johannes dag (Tredje dag jul)
28.12.2018
Menlösa barns dag (Fjärde dag jul)

Till början

Övrigt material

Apokryferna från A till Ö
Psalmboken
Gudstjänstliv och musik i Borgå stift

Dagens bibelord

evl.fi/dagensord
Anvisningar

Beställ dagens bibelord som RSS-flöde eller använd på din webbtjänst.

Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken