Evangelieboken och kyrkoåret

kuvasarja kirkkovuodesta

Kyrkoårskalendern ( 1. årgången )

Hela kyrkoåret

Kyrkans gudstjänstliv får sin rytm och sitt innehåll från kyrkoåret, vars centrum är påsken. Varje helgdag har egna texter och böner som i regel används under den följande veckan.

Aktuell dag är markerad med gult och kyrkoårets helgdag med dess liturgiska färg. Länken för till materialet för ifrågavarande dag.

Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]Januari[</span>]Januari
20.01.2019
Andra söndagen efter trettondagen
21.01.2019
måndag
22.01.2019
tisdag
23.01.2019
onsdag
24.01.2019
torsdag
25.01.2019
fredag
26.01.2019
lördag
27.01.2019
Tredje söndagen efter trettondagen
28.01.2019
måndag
29.01.2019
tisdag
30.01.2019
onsdag
31.01.2019
torsdag
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]Februari[</span>]Februari
01.02.2019
fredag
02.02.2019
lördag
03.02.2019
Kyndelsmässodagen
04.02.2019
måndag
05.02.2019
tisdag
06.02.2019
onsdag
07.02.2019
torsdag
08.02.2019
fredag
09.02.2019
lördag
10.02.2019
Femte söndagen efter trettondagen
11.02.2019
måndag
12.02.2019
tisdag
13.02.2019
onsdag
14.02.2019
torsdag
15.02.2019
fredag
16.02.2019
lördag
17.02.2019
Tredje söndagen före fastetiden
(Septuagesima)
18.02.2019
måndag
19.02.2019
tisdag
20.02.2019
onsdag
21.02.2019
torsdag
22.02.2019
fredag
23.02.2019
lördag
24.02.2019
Andra söndagen före fastetiden
(Sexagesima)
25.02.2019
måndag
26.02.2019
tisdag
27.02.2019
onsdag
28.02.2019
torsdag
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]Mars[</span>]Mars
01.03.2019
fredag
02.03.2019
lördag
03.03.2019
Fastlagssöndagen (Esto mihi)
04.03.2019
måndag
05.03.2019
tisdag
06.03.2019
Askonsdagen
07.03.2019
torsdag
08.03.2019
fredag
09.03.2019
lördag
10.03.2019
Första söndagen i fastan (Invocavit)
11.03.2019
måndag
12.03.2019
tisdag
13.03.2019
onsdag
14.03.2019
torsdag
15.03.2019
fredag
16.03.2019
lördag
17.03.2019
Andra söndagen i fastan (Reminiscere)
18.03.2019
måndag
19.03.2019
tisdag
20.03.2019
onsdag
21.03.2019
torsdag
22.03.2019
fredag
23.03.2019
lördag
24.03.2019
Marie bebådelsedag
25.03.2019
måndag
26.03.2019
tisdag
27.03.2019
onsdag
28.03.2019
torsdag
29.03.2019
fredag
30.03.2019
lördag
31.03.2019
Fjärde söndagen i fastan
(Midfastosöndagen, Laetare)
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]April[</span>]April
01.04.2019
måndag
02.04.2019
tisdag
03.04.2019
onsdag
04.04.2019
torsdag
05.04.2019
fredag
06.04.2019
lördag
07.04.2019
Femte söndagen i fastan (Judica)
08.04.2019
måndag
09.04.2019
tisdag
10.04.2019
onsdag
11.04.2019
torsdag
12.04.2019
fredag
13.04.2019
lördag
14.04.2019
Palmsöndagen
15.04.2019
Måndagen i stilla veckan
16.04.2019
Tisdagen i stilla veckan
17.04.2019
Onsdagen i stilla veckan
18.04.2019
Skärtorsdagen
19.04.2019
Långfredagen
Vid Jesu dödsstund
Långfredagens kväll
20.04.2019
Den stilla lördagen
Påsknatten
21.04.2019
Påskdagen
22.04.2019
Annandag påsk
23.04.2019
Tisdagen efter påsk
24.04.2019
Onsdagen efter påsk
25.04.2019
Torsdagen efter påsk

Till början

Övrigt material

Apokryferna från A till Ö
Psalmboken
Gudstjänstliv och musik i Borgå stift

Dagens bibelord

evl.fi/dagensord
Anvisningar

Beställ dagens bibelord som RSS-flöde eller använd på din webbtjänst.

Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken