Evangelieboken och kyrkoåret

kuvasarja kirkkovuodesta

Kyrkoårskalendern ( 3. årgången )

Hela kyrkoåret

Kyrkans gudstjänstliv får sin rytm och sitt innehåll från kyrkoåret, vars centrum är påsken. Varje helgdag har egna texter och böner som i regel används under den följande veckan.

Aktuell dag är markerad med gult och kyrkoårets helgdag med dess liturgiska färg. Länken för till materialet för ifrågavarande dag.

Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]Februari[</span>]Februari
18.02.2018
Första söndagen i fastan (Invocavit)
19.02.2018
måndag
20.02.2018
tisdag
21.02.2018
onsdag
22.02.2018
torsdag
23.02.2018
fredag
24.02.2018
lördag
25.02.2018
Andra söndagen i fastan (Reminiscere)
26.02.2018
måndag
27.02.2018
tisdag
28.02.2018
onsdag
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]Mars[</span>]Mars
01.03.2018
torsdag
02.03.2018
fredag
03.03.2018
lördag
04.03.2018
Tredje söndagen i fastan (Oculi)
05.03.2018
måndag
06.03.2018
tisdag
07.03.2018
onsdag
08.03.2018
torsdag
09.03.2018
fredag
10.03.2018
lördag
11.03.2018
Fjärde söndagen i fastan
(Midfastosöndagen, Laetare)
12.03.2018
måndag
13.03.2018
tisdag
14.03.2018
onsdag
15.03.2018
torsdag
16.03.2018
fredag
17.03.2018
lördag
18.03.2018
Marie bebådelsedag
19.03.2018
måndag
20.03.2018
tisdag
21.03.2018
onsdag
22.03.2018
torsdag
23.03.2018
fredag
24.03.2018
lördag
25.03.2018
Palmsöndagen
26.03.2018
Måndagen i stilla veckan
27.03.2018
Tisdagen i stilla veckan
28.03.2018
Onsdagen i stilla veckan
29.03.2018
Skärtorsdagen
30.03.2018
Långfredagen
Vid Jesu dödsstund
Långfredagens kväll
31.03.2018
Den stilla lördagen
Påsknatten
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]April[</span>]April
01.04.2018
Påskdagen
02.04.2018
Annandag påsk
03.04.2018
Tisdagen efter påsk
04.04.2018
Onsdagen efter påsk
05.04.2018
Torsdagen efter påsk
06.04.2018
Fredagen efter påsk
07.04.2018
Lördagen efter påsk
08.04.2018
Första söndagen efter påsk
(Quasimodogeniti)
09.04.2018
måndag
10.04.2018
tisdag
11.04.2018
onsdag
12.04.2018
torsdag
13.04.2018
fredag
14.04.2018
lördag
15.04.2018
Andra söndagen efter påsk
(Misericordia Domini)
16.04.2018
måndag
17.04.2018
tisdag
18.04.2018
onsdag
19.04.2018
torsdag
20.04.2018
fredag
21.04.2018
lördag
22.04.2018
Tredje söndagen efter påsk (Jubilate)
23.04.2018
måndag
24.04.2018
tisdag
25.04.2018
onsdag
26.04.2018
torsdag
27.04.2018
fredag
28.04.2018
lördag
29.04.2018
Fjärde söndagen efter påsk (Cantate)
30.04.2018
måndag
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]Maj[</span>]Maj
01.05.2018
tisdag
02.05.2018
onsdag
03.05.2018
torsdag
04.05.2018
fredag
05.05.2018
lördag
06.05.2018
Femte söndagen efter påsk
(Bönsöndagen, Rogate)
07.05.2018
måndag
08.05.2018
tisdag
09.05.2018
onsdag
10.05.2018
Kristi himmelsfärdsdag
11.05.2018
fredag
12.05.2018
lördag
13.05.2018
Sjätte söndagen efter påsk (Exaudi)
14.05.2018
måndag
15.05.2018
tisdag
16.05.2018
onsdag
17.05.2018
torsdag
18.05.2018
fredag
19.05.2018
Pingstaftonen
20.05.2018
Pingstdagen
21.05.2018
måndag
22.05.2018
tisdag
23.05.2018
onsdag
24.05.2018
torsdag

Till början

Övrigt material

Apokryferna från A till Ö
Psalmboken
Gudstjänstliv och musik i Borgå stift

Dagens bibelord

evl.fi/dagensord
Anvisningar

Beställ dagens bibelord som RSS-flöde eller använd på din webbtjänst.

Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken