Evangelieboken och kyrkoåret

Loading
kuvasarja kirkkovuodesta

Kyrkoårskalendern ( 2. årgången )

Hela kyrkoåret

Kyrkans gudstjänstliv får sin rytm och sitt innehåll från kyrkoåret, vars centrum är påsken. Varje helgdag har egna texter och böner som i regel används under den följande veckan.

Aktuell dag är markerad med gult och kyrkoårets helgdag med dess liturgiska färg. Länken för till materialet för ifrågavarande dag.

Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]Juli[</span>]Juli
23.07.2017
Sjunde söndagen efter pingst
24.07.2017
måndag
25.07.2017
tisdag
26.07.2017
onsdag
27.07.2017
torsdag
28.07.2017
fredag
29.07.2017
lördag
30.07.2017
Kristi förklarings dag
31.07.2017
måndag
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]Augusti[</span>]Augusti
01.08.2017
tisdag
02.08.2017
onsdag
03.08.2017
torsdag
04.08.2017
fredag
05.08.2017
lördag
06.08.2017
Nionde söndagen efter pingst
07.08.2017
måndag
08.08.2017
tisdag
09.08.2017
onsdag

Tre månader framåt

Tolv månader framåt

Övrigt material

Apokryferna från A till Ö
Psalmboken
Gudstjänstliv och musik i Borgå stift

Dagens bibelord

evl.fi/dagensord
Anvisningar

Beställ dagens bibelord som RSS-flöde eller använd på din webbtjänst.

Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken