Evangelieboken och kyrkoåret

kuvasarja kirkkovuodesta

Kyrkoårskalendern ( 3. årgången )

Hela kyrkoåret

Kyrkans gudstjänstliv får sin rytm och sitt innehåll från kyrkoåret, vars centrum är påsken. Varje helgdag har egna texter och böner som i regel används under den följande veckan.

Aktuell dag är markerad med gult och kyrkoårets helgdag med dess liturgiska färg. Länken för till materialet för ifrågavarande dag.

Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]Mars[</span>]Mars
18.03.2018
Marie bebådelsedag
19.03.2018
måndag
20.03.2018
tisdag
21.03.2018
onsdag
22.03.2018
torsdag
23.03.2018
fredag
24.03.2018
lördag
25.03.2018
Palmsöndagen
26.03.2018
Måndagen i stilla veckan
27.03.2018
Tisdagen i stilla veckan
28.03.2018
Onsdagen i stilla veckan
29.03.2018
Skärtorsdagen
30.03.2018
Långfredagen
Vid Jesu dödsstund
Långfredagens kväll
31.03.2018
Den stilla lördagen
Påsknatten
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]April[</span>]April
01.04.2018
Påskdagen

Tre månader framåt

Tolv månader framåt

Övrigt material

Apokryferna från A till Ö
Psalmboken
Gudstjänstliv och musik i Borgå stift

Dagens bibelord

evl.fi/dagensord
Anvisningar

Beställ dagens bibelord som RSS-flöde eller använd på din webbtjänst.

Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken