Evangelieboken och kyrkoåret

Loading
kuvasarja kirkkovuodesta

Kyrkoårskalendern ( 2. årgången )

Hela kyrkoåret

Kyrkans gudstjänstliv får sin rytm och sitt innehåll från kyrkoåret, vars centrum är påsken. Varje helgdag har egna texter och böner som i regel används under den följande veckan.

Aktuell dag är markerad med gult och kyrkoårets helgdag med dess liturgiska färg. Länken för till materialet för ifrågavarande dag.

Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]Februari[</span>]Februari
19.02.2017
Andra söndagen före fastetiden
(Sexagesima)
20.02.2017
måndag
21.02.2017
tisdag
22.02.2017
onsdag
23.02.2017
torsdag
24.02.2017
fredag
25.02.2017
lördag
26.02.2017
Fastlagssöndagen (Esto mihi)
27.02.2017
måndag
28.02.2017
tisdag
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]Mars[</span>]Mars
01.03.2017
Askonsdagen
02.03.2017
torsdag
03.03.2017
fredag
04.03.2017
lördag
05.03.2017
Första söndagen i fastan (Invocavit)
06.03.2017
måndag
07.03.2017
tisdag
08.03.2017
onsdag

Tre månader framåt

Tolv månader framåt

Övrigt material

Apokryferna från A till Ö
Psalmboken
Gudstjänstliv och musik i Borgå stift

Dagens bibelord

evl.fi/dagensord
Anvisningar

Beställ dagens bibelord som RSS-flöde eller använd på din webbtjänst.

Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken