Evangelieboken och kyrkoåret

kuvasarja kirkkovuodesta

Kyrkoårskalendern ( 1. årgången )

Hela kyrkoåret

Kyrkans gudstjänstliv får sin rytm och sitt innehåll från kyrkoåret, vars centrum är påsken. Varje helgdag har egna texter och böner som i regel används under den följande veckan.

Aktuell dag är markerad med gult och kyrkoårets helgdag med dess liturgiska färg. Länken för till materialet för ifrågavarande dag.

Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]Januari[</span>]Januari
20.01.2019
Andra söndagen efter trettondagen
21.01.2019
måndag
22.01.2019
tisdag
23.01.2019
onsdag
24.01.2019
torsdag
25.01.2019
fredag
26.01.2019
lördag
27.01.2019
Tredje söndagen efter trettondagen
28.01.2019
måndag
29.01.2019
tisdag
30.01.2019
onsdag
31.01.2019
torsdag
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]Februari[</span>]Februari
01.02.2019
fredag
02.02.2019
lördag
03.02.2019
Kyndelsmässodagen
04.02.2019
måndag
05.02.2019
tisdag
06.02.2019
onsdag

Tre månader framåt

Tolv månader framåt

Övrigt material

Apokryferna från A till Ö
Psalmboken
Gudstjänstliv och musik i Borgå stift

Dagens bibelord

evl.fi/dagensord
Anvisningar

Beställ dagens bibelord som RSS-flöde eller använd på din webbtjänst.

Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken