Evangelieboken och kyrkoåret

kuvasarja kirkkovuodesta

Kyrkoårskalendern ( 3. årgången )

Hela kyrkoåret

Kyrkans gudstjänstliv får sin rytm och sitt innehåll från kyrkoåret, vars centrum är påsken. Varje helgdag har egna texter och böner som i regel används under den följande veckan.

Aktuell dag är markerad med gult och kyrkoårets helgdag med dess liturgiska färg. Länken för till materialet för ifrågavarande dag.

Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]September[</span>]September
23.09.2018
Adertonde söndagen efter pingst
24.09.2018
måndag
25.09.2018
tisdag
26.09.2018
onsdag
27.09.2018
torsdag
28.09.2018
fredag
29.09.2018
lördag
30.09.2018
Mikaelidagen (Änglarnas dag)
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]Oktober[</span>]Oktober
01.10.2018
måndag
02.10.2018
tisdag
03.10.2018
onsdag
04.10.2018
torsdag
05.10.2018
fredag
06.10.2018
lördag
07.10.2018
Tjugonde söndagen efter pingst
08.10.2018
måndag
09.10.2018
tisdag
10.10.2018
onsdag

Tre månader framåt

Tolv månader framåt

Övrigt material

Apokryferna från A till Ö
Psalmboken
Gudstjänstliv och musik i Borgå stift

Dagens bibelord

evl.fi/dagensord
Anvisningar

Beställ dagens bibelord som RSS-flöde eller använd på din webbtjänst.

Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken