Evangelieboken och kyrkoåret

Loading
kuvasarja kirkkovuodesta

Kyrkoårskalendern ( 2. årgången )

Hela kyrkoåret

Kyrkans gudstjänstliv får sin rytm och sitt innehåll från kyrkoåret, vars centrum är påsken. Varje helgdag har egna texter och böner som i regel används under den följande veckan.

Aktuell dag är markerad med gult och kyrkoårets helgdag med dess liturgiska färg. Länken för till materialet för ifrågavarande dag.

Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]April[</span>]April
23.04.2017
Första söndagen efter påsk
(Quasimodogeniti)
24.04.2017
måndag
25.04.2017
tisdag
26.04.2017
onsdag
27.04.2017
torsdag
28.04.2017
fredag
29.04.2017
lördag
30.04.2017
Andra söndagen efter påsk
(Misericordia Domini)
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]Maj[</span>]Maj
01.05.2017
måndag
02.05.2017
tisdag
03.05.2017
onsdag
04.05.2017
torsdag
05.05.2017
fredag
06.05.2017
lördag
07.05.2017
Tredje söndagen efter påsk (Jubilate)
08.05.2017
måndag
09.05.2017
tisdag
10.05.2017
onsdag

Tre månader framåt

Tolv månader framåt

Övrigt material

Apokryferna från A till Ö
Psalmboken
Gudstjänstliv och musik i Borgå stift

Dagens bibelord

evl.fi/dagensord
Anvisningar

Beställ dagens bibelord som RSS-flöde eller använd på din webbtjänst.

Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken