Evangelieboken och kyrkoåret

Loading
kuvasarja kirkkovuodesta

Kyrkoårskalendern ( 2. årgången )

Hela kyrkoåret

Kyrkans gudstjänstliv får sin rytm och sitt innehåll från kyrkoåret, vars centrum är påsken. Varje helgdag har egna texter och böner som i regel används under den följande veckan.

Aktuell dag är markerad med gult och kyrkoårets helgdag med dess liturgiska färg. Länken för till materialet för ifrågavarande dag.

Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]Maj[</span>]Maj
21.05.2017
Femte söndagen efter påsk
(Bönsöndagen, Rogate)
22.05.2017
måndag
23.05.2017
tisdag
24.05.2017
onsdag
25.05.2017
Kristi himmelsfärdsdag
26.05.2017
fredag
27.05.2017
lördag
28.05.2017
Sjätte söndagen efter påsk (Exaudi)
29.05.2017
måndag
30.05.2017
tisdag
31.05.2017
onsdag
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]Juni[</span>]Juni
01.06.2017
torsdag
02.06.2017
fredag
03.06.2017
Pingstaftonen
04.06.2017
Pingstdagen
05.06.2017
måndag
06.06.2017
tisdag
07.06.2017
onsdag

Tre månader framåt

Tolv månader framåt

Övrigt material

Apokryferna från A till Ö
Psalmboken
Gudstjänstliv och musik i Borgå stift

Dagens bibelord

evl.fi/dagensord
Anvisningar

Beställ dagens bibelord som RSS-flöde eller använd på din webbtjänst.

Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken