Evangelieboken och kyrkoåret

Loading
kuvasarja kirkkovuodesta

Kyrkoårskalendern ( 2. årgången )

Hela kyrkoåret

Kyrkans gudstjänstliv får sin rytm och sitt innehåll från kyrkoåret, vars centrum är påsken. Varje helgdag har egna texter och böner som i regel används under den följande veckan.

Aktuell dag är markerad med gult och kyrkoårets helgdag med dess liturgiska färg. Länken för till materialet för ifrågavarande dag.

Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]December[</span>]December
04.12.2016
Andra söndagen i advent
05.12.2016
måndag
06.12.2016
Självständighetsdagen
07.12.2016
onsdag
08.12.2016
torsdag
09.12.2016
fredag
10.12.2016
lördag
11.12.2016
Tredje söndagen i advent
12.12.2016
måndag
13.12.2016
tisdag
14.12.2016
onsdag
15.12.2016
torsdag
16.12.2016
fredag
17.12.2016
lördag
18.12.2016
Fjärde söndagen i advent
19.12.2016
måndag
20.12.2016
tisdag
21.12.2016
onsdag
22.12.2016
torsdag

Tre månader framåt

Tolv månader framåt

Övrigt material

Apokryferna från A till Ö
Psalmboken
Gudstjänstliv och musik i Borgå stift

Dagens bibelord

evl.fi/dagensord
Anvisningar

Beställ dagens bibelord som RSS-flöde eller använd på din webbtjänst.

Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken