Evangelieboken och kyrkoåret

kuvasarja kirkkovuodesta

Kyrkoårskalendern ( 3. årgången )

Hela kyrkoåret

Kyrkans gudstjänstliv får sin rytm och sitt innehåll från kyrkoåret, vars centrum är påsken. Varje helgdag har egna texter och böner som i regel används under den följande veckan.

Aktuell dag är markerad med gult och kyrkoårets helgdag med dess liturgiska färg. Länken för till materialet för ifrågavarande dag.

Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]Juni[</span>]Juni
17.06.2018
Fjärde söndagen efter pingst
18.06.2018
måndag
19.06.2018
tisdag
20.06.2018
onsdag
21.06.2018
torsdag
22.06.2018
fredag
23.06.2018
Midsommardagen
(Johannes döparens dag)
24.06.2018
Femte söndagen efter pingst
25.06.2018
måndag
26.06.2018
tisdag
27.06.2018
onsdag
28.06.2018
torsdag
29.06.2018
fredag
30.06.2018
lördag
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]Juli[</span>]Juli
01.07.2018
Apostladagen
02.07.2018
måndag
03.07.2018
tisdag
04.07.2018
onsdag

Tre månader framåt

Tolv månader framåt

Övrigt material

Apokryferna från A till Ö
Psalmboken
Gudstjänstliv och musik i Borgå stift

Dagens bibelord

evl.fi/dagensord
Anvisningar

Beställ dagens bibelord som RSS-flöde eller använd på din webbtjänst.

Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken