Evangelieboken och kyrkoåret

kuvasarja kirkkovuodesta

Kyrkoårskalendern ( 3. årgången )

Hela kyrkoåret

Kyrkans gudstjänstliv får sin rytm och sitt innehåll från kyrkoåret, vars centrum är påsken. Varje helgdag har egna texter och böner som i regel används under den följande veckan.

Aktuell dag är markerad med gult och kyrkoårets helgdag med dess liturgiska färg. Länken för till materialet för ifrågavarande dag.

Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]Februari[</span>]Februari
18.02.2018
Första söndagen i fastan (Invocavit)
19.02.2018
måndag
20.02.2018
tisdag
21.02.2018
onsdag
22.02.2018
torsdag
23.02.2018
fredag
24.02.2018
lördag
25.02.2018
Andra söndagen i fastan (Reminiscere)
26.02.2018
måndag
27.02.2018
tisdag
28.02.2018
onsdag
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]Mars[</span>]Mars
01.03.2018
torsdag
02.03.2018
fredag
03.03.2018
lördag
04.03.2018
Tredje söndagen i fastan (Oculi)
05.03.2018
måndag
06.03.2018
tisdag
07.03.2018
onsdag

Tre månader framåt

Tolv månader framåt

Övrigt material

Apokryferna från A till Ö
Psalmboken
Gudstjänstliv och musik i Borgå stift

Dagens bibelord

evl.fi/dagensord
Anvisningar

Beställ dagens bibelord som RSS-flöde eller använd på din webbtjänst.

Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken