Evangelieboken och kyrkoåret

Loading
kuvasarja kirkkovuodesta

Kyrkoårskalendern ( 2. årgången )

Hela kyrkoåret

Kyrkans gudstjänstliv får sin rytm och sitt innehåll från kyrkoåret, vars centrum är påsken. Varje helgdag har egna texter och böner som i regel används under den följande veckan.

Aktuell dag är markerad med gult och kyrkoårets helgdag med dess liturgiska färg. Länken för till materialet för ifrågavarande dag.

Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]November[</span>]November
12.11.2017
Tjugotredje söndagen efter pingst
13.11.2017
måndag
14.11.2017
tisdag
15.11.2017
onsdag
16.11.2017
torsdag
17.11.2017
fredag
18.11.2017
lördag
19.11.2017
Uppbrottets söndag
20.11.2017
måndag
21.11.2017
tisdag
22.11.2017
onsdag
23.11.2017
torsdag
24.11.2017
fredag
25.11.2017
lördag
26.11.2017
Domsöndagen
(Kristi konungaväldes söndag)
27.11.2017
måndag
28.11.2017
tisdag
29.11.2017
onsdag
30.11.2017
torsdag

Tre månader framåt

Tolv månader framåt

Övrigt material

Apokryferna från A till Ö
Psalmboken
Gudstjänstliv och musik i Borgå stift

Dagens bibelord

evl.fi/dagensord
Anvisningar

Beställ dagens bibelord som RSS-flöde eller använd på din webbtjänst.

Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken