Evangelieboken och kyrkoåret

kuvasarja kirkkovuodesta

Kyrkoårskalendern ( 1. årgången )

Hela kyrkoåret

Kyrkans gudstjänstliv får sin rytm och sitt innehåll från kyrkoåret, vars centrum är påsken. Varje helgdag har egna texter och böner som i regel används under den följande veckan.

Aktuell dag är markerad med gult och kyrkoårets helgdag med dess liturgiska färg. Länken för till materialet för ifrågavarande dag.

Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]Mars[</span>]Mars
17.03.2019
Andra söndagen i fastan (Reminiscere)
18.03.2019
måndag
19.03.2019
tisdag
20.03.2019
onsdag
21.03.2019
torsdag
22.03.2019
fredag
23.03.2019
lördag
24.03.2019
Marie bebådelsedag
25.03.2019
måndag
26.03.2019
tisdag
27.03.2019
onsdag
28.03.2019
torsdag
29.03.2019
fredag
30.03.2019
lördag
31.03.2019
Fjärde söndagen i fastan
(Midfastosöndagen, Laetare)
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]April[</span>]April
01.04.2019
måndag
02.04.2019
tisdag
03.04.2019
onsdag

Tre månader framåt

Tolv månader framåt

Övrigt material

Apokryferna från A till Ö
Psalmboken
Gudstjänstliv och musik i Borgå stift

Dagens bibelord

evl.fi/dagensord
Anvisningar

Beställ dagens bibelord som RSS-flöde eller använd på din webbtjänst.

Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken