Evangelieboken och kyrkoåret

Loading
kuvasarja kirkkovuodesta

Kyrkoårskalendern ( 2. årgången )

Hela kyrkoåret

Kyrkans gudstjänstliv får sin rytm och sitt innehåll från kyrkoåret, vars centrum är påsken. Varje helgdag har egna texter och böner som i regel används under den följande veckan.

Aktuell dag är markerad med gult och kyrkoårets helgdag med dess liturgiska färg. Länken för till materialet för ifrågavarande dag.

Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]Januari[</span>]Januari
22.01.2017
Tredje söndagen efter trettondagen
23.01.2017
måndag
24.01.2017
tisdag
25.01.2017
onsdag
26.01.2017
torsdag
27.01.2017
fredag
28.01.2017
lördag
29.01.2017
Fjärde söndagen efter trettondagen
30.01.2017
måndag
31.01.2017
tisdag
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]Februari[</span>]Februari
01.02.2017
onsdag
02.02.2017
torsdag
03.02.2017
fredag
04.02.2017
lördag
05.02.2017
Kyndelsmässodagen
06.02.2017
måndag
07.02.2017
tisdag
08.02.2017
onsdag

Tre månader framåt

Tolv månader framåt

Övrigt material

Apokryferna från A till Ö
Psalmboken
Gudstjänstliv och musik i Borgå stift

Dagens bibelord

evl.fi/dagensord
Anvisningar

Beställ dagens bibelord som RSS-flöde eller använd på din webbtjänst.

Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken