Evangelieboken och kyrkoåret

Loading
kuvasarja kirkkovuodesta

Kyrkoårskalendern ( 2. årgången )

Hela kyrkoåret

Kyrkans gudstjänstliv får sin rytm och sitt innehåll från kyrkoåret, vars centrum är påsken. Varje helgdag har egna texter och böner som i regel används under den följande veckan.

Aktuell dag är markerad med gult och kyrkoårets helgdag med dess liturgiska färg. Länken för till materialet för ifrågavarande dag.

Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]September[</span>]September
24.09.2017
Sextonde söndagen efter pingst
25.09.2017
måndag
26.09.2017
tisdag
27.09.2017
onsdag
28.09.2017
torsdag
29.09.2017
fredag
30.09.2017
lördag
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]Oktober[</span>]Oktober
01.10.2017
Mikaelidagen (Änglarnas dag)
02.10.2017
måndag
03.10.2017
tisdag
04.10.2017
onsdag
05.10.2017
torsdag
06.10.2017
fredag
07.10.2017
lördag
08.10.2017
Adertonde söndagen efter pingst
09.10.2017
måndag
10.10.2017
tisdag
11.10.2017
onsdag

Tre månader framåt

Tolv månader framåt

Övrigt material

Apokryferna från A till Ö
Psalmboken
Gudstjänstliv och musik i Borgå stift

Dagens bibelord

evl.fi/dagensord
Anvisningar

Beställ dagens bibelord som RSS-flöde eller använd på din webbtjänst.

Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken