Evangelieboken och kyrkoåret

Onsdag 26.02.2020

Askonsdagen
Påskkretsen, fastetiden

Bot och fasta

Fastetiden börjar på askonsdagen under veckan efter fastlagssöndagen. Den har fått sitt namn av seden att strö aska i håret till tecken på botgöring. Detta var en symbol för ånger och bättring.

Också i Finland kallades dagen redan på medeltiden för askonsdag eller dagen i säck och aska (dies cineris, dies cinerum et cilicii). Senare sjönk benämningen i glömska, men på senare tid har den tagits i bruk igen.

På askonsdagen bekänner vi att vi är skyldiga till Kristi lidande. Vi ångrar våra synder och ber om förlåtelse i förtröstan på Kristi försoningsdöd. Vi ber också om kraft att kunna förlåta vår nästa.

Årgången:Ingen årgång
Liturgisk färg:Violett eller blå
Altarljus:Två altarljus

Öppna altarbilden

Ingångspsalmer:
59Se, vi går upp till Jerusalem
 
358Säg, får jag komma som jag är
Dagens psalmer:
352Vart flyr jag för Gud
 
355Frälsare, du som äger läkedomen
 
487Någon skall vaka i världens natt
Psaltarpsalm:Ps. 57:2-4, 11-12
Dagens bön


Föregående helgdag | Följande helgdag

Föregående dag | Följande dag

Övrigt material

Apokryferna från A till Ö
Psalmboken
Gudstjänstliv och musik i Borgå stift

Dagens bibelord

evl.fi/dagensord

Beställ dagens bibelord som RSS-flöde eller använd på din webbtjänst.


Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken