Evangelieboken och kyrkoåret

Söndag 31.12.2017

Första söndagen efter jul
Julkretsen, jultiden

Den heliga familjen

Denna söndag kallas den heliga familjens söndag. Den kallas också Symeons och Hannas söndag. De hade i templet väntat på uppfyllelsen av Guds löften. Barnet Jesus skilde sig inte från andra barn. Ändå såg de i honom en ny tidsålder.

Jesus levde under samma villkor som vi. Endast så kunde han friköpa oss och ge oss rätten att leva som Guds barn.

Om första söndagen efter jul infaller den 27 december firas dagen som aposteln Johannes dag, och om den infaller den 28 december firas den som Menlösa barns dag.

Årgången:Ingen årgång
Liturgisk färg:Vit
Altarljus:Fyra altarljus

Öppna altarbilden

Ingångspsalmer:
24Här kommer, Jesus, dina små
 
19Kristi kyrka, fröjda dig
Dagens psalmer:
33Brinn. fridens stjärna, brinn
 
10Han kommer i sin kyrka
 
252O Jesus Krist, som mänska blev
 
35När Jesusbarnet föddes
Psaltarpsalm:Ps. 71:14–19
Första läsningen:Jes. 25:1, 4–5 eller Jes. 49:13–16
Andra läsningen:Gal. 4:3–7 eller Kol. 2:6–10
Evangelium:Luk. 2:33–40
Dagens bön


Föregående helgdag | Följande helgdag

Föregående dag | Följande dag

Övrigt material

Apokryferna från A till Ö
Psalmboken
Gudstjänstliv och musik i Borgå stift

Dagens bibelord

evl.fi/dagensord

Beställ dagens bibelord som RSS-flöde eller använd på din webbtjänst.


Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken