Evangelieboken och kyrkoåret

Söndag 31.12.2017

Nyårsaftonen
Julkretsen, jultiden

Vårt liv är i Guds hand

Nyårsaftonen har ingen direkt anknytning till frälsningshistorien, utan dess innehåll bestäms av samhällets profana kalender. När kalenderårets inledning fixerades till början av januari fick december månads sista dag tidens gång som tema. Vi påminns om att vårt liv inte enbart är beroende av de lagar och makter som råder i världen. Vårt liv är i Guds hand. Vi har många skäl till tacksägelse och syndabekännelse. Det nya året innebär att Gud ger oss en möjlighet att börja på nytt.

Årgången:Ingen årgång
Liturgisk färg:Vit
Altarljus:Fyra altarljus

Öppna altarbilden

Ingångspsalmer:
43Ett år har gått till ända
 
44Vi ber dig, våra fäders Gud
 
37Guds nåd vi glatt skall prisa
Psaltarpsalm:Ps. 121
Första läsningen:Klag. 3:22-26 eller Pred. 3:1-8 eller 1 Sam. 7:12
Andra läsningen:1 Petr. 1:22-25
Evangelium:Luk. 13:6-9 eller Matt. 16:1-4
Dagens bön


Föregående helgdag | Följande helgdag

Föregående dag | Följande dag

Övrigt material

Apokryferna från A till Ö
Psalmboken
Gudstjänstliv och musik i Borgå stift

Dagens bibelord

evl.fi/dagensord

Beställ dagens bibelord som RSS-flöde eller använd på din webbtjänst.


Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken