Evangelieboken och kyrkoåret

Tisdag 09.01.2018

Första söndagen efter trettondagen
Julkretsen, trettondagstiden
Årgången:Tredje årgången
Liturgisk färg:Vit
Altarljus:Fyra altarljus

Bibeltexterna:Första söndagen efter trettondagen
Dagens bibelord:Prästerna som bar Herrens förbundsark stod stilla på den torra bottnen mitt i Jordan, medan israeliterna gick över torrskodda, ända tills allt folket hade kommit över floden.
Jos 3:17


Föregående helgdag | Följande helgdag

Föregående dag | Följande dag

Övrigt material

Apokryferna från A till Ö
Psalmboken
Gudstjänstliv och musik i Borgå stift

Dagens bibelord

evl.fi/dagensord

Beställ dagens bibelord som RSS-flöde eller använd på din webbtjänst.


Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken