Evangelieboken och kyrkoåret

Måndag 19.02.2018

Första söndagen i fastan (Invocavit)
Påskkretsen, fastetiden
Årgången:Tredje årgången
Liturgisk färg:Violett eller blå
Altarljus:Två altarljus

Bibeltexterna:Första söndagen i fastan (Invocavit)
Dagens bibelord:Han åkallar mig, och jag svarar honom, jag är med honom i nöden, jag befriar honom och ger honom ära.
Ps 91:15


Föregående helgdag | Följande helgdag

Föregående dag | Följande dag

Övrigt material

Apokryferna från A till Ö
Psalmboken
Gudstjänstliv och musik i Borgå stift

Dagens bibelord

evl.fi/dagensord
Anvisningar

Beställ dagens bibelord som RSS-flöde eller använd på din webbtjänst.


Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken