Evangelieboken och kyrkoåret

Onsdag 07.03.2018

Tredje söndagen i fastan (Oculi)
Påskkretsen, fastetiden
Årgången:Tredje årgången
Liturgisk färg:Violett eller blå
Altarljus:Två altarljus

Bibeltexterna:Tredje söndagen i fastan (Oculi)
Dagens bibelord:Vi vet att de som är födda av Gud inte syndar. Han som föddes av Gud bevarar dem och den Onde kan inte röra dem.
1 Joh 5:18


Föregående helgdag | Följande helgdag

Föregående dag | Följande dag

Övrigt material

Apokryferna från A till Ö
Psalmboken
Gudstjänstliv och musik i Borgå stift

Dagens bibelord

evl.fi/dagensord

Beställ dagens bibelord som RSS-flöde eller använd på din webbtjänst.


Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken