Evangelieboken och kyrkoåret

Fredag 09.03.2018

Tredje söndagen i fastan (Oculi)
Påskkretsen, fastetiden
Årgången:Tredje årgången
Liturgisk färg:Violett eller blå
Altarljus:Två altarljus

Bibeltexterna:Tredje söndagen i fastan (Oculi)
Dagens bibelord:Vänd dig till mig, var barmhärtig, ty jag är ensam och betryckt. Lindra mitt hjärtas plåga, för mig ut ur mitt trångmål.
Ps 25:16-17


Föregående helgdag | Följande helgdag

Föregående dag | Följande dag

Övrigt material

Apokryferna från A till Ö
Psalmboken
Gudstjänstliv och musik i Borgå stift

Dagens bibelord

evl.fi/dagensord

Beställ dagens bibelord som RSS-flöde eller använd på din webbtjänst.


Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken