Evangelieboken och kyrkoåret

Måndag 30.04.2018

Fjärde söndagen efter påsk (Cantate)
Påskkretsen, påsktiden
Årgången:Tredje årgången
Liturgisk färg:Vit
Altarljus:Fyra altarljus

Bibeltexterna:Fjärde söndagen efter påsk (Cantate)
Dagens bibelord:Sjung till Herrens ära, sjung en ny sång, ty han har gjort underbara ting. Han vann seger med sin starka hand, med sin heliga arm.
Ps 98:1


Föregående helgdag | Följande helgdag

Föregående dag | Följande dag

Övrigt material

Apokryferna från A till Ö
Psalmboken
Gudstjänstliv och musik i Borgå stift

Dagens bibelord

evl.fi/dagensord
Anvisningar

Beställ dagens bibelord som RSS-flöde eller använd på din webbtjänst.


Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken