Evangelieboken och kyrkoåret

Tisdag 06.11.2018

Tjugofjärde söndagen efter pingst
Pingstkretsen, tiden efter pingst
Årgången:Tredje årgången
Liturgisk färg:Grön
Altarljus:Två altarljus

Bibeltexterna:Tjugofjärde söndagen efter pingst
Dagens bibelord:Jag säger till de övermodiga: Hejda ert övermod! och till de gudlösa: Lyft inte hornen! Lyft inte era horn så högt, tala inte styvnackat och fräckt.
Ps 75:5-6


Föregående helgdag | Följande helgdag

Föregående dag | Följande dag

Övrigt material

Apokryferna från A till Ö
Psalmboken
Gudstjänstliv och musik i Borgå stift

Dagens bibelord

evl.fi/dagensord
Anvisningar

Beställ dagens bibelord som RSS-flöde eller använd på din webbtjänst.


Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken