Evangelieboken och kyrkoåret

Måndag 03.12.2018

Veckan efter första söndagen i advent
Julkretsen, adventstiden
Årgången:Första årgången
Liturgisk färg:Violett eller blå
Altarljus:Två altarljus

Bibeltexterna:Veckan efter första söndagen i advent
Dagens bibelord:- Jag skall samla er alla, hela Jakob, återstoden av Israel skall jag förena som man samlar fåren i fållan och hjorden på betesplatsen - en sorlande människoskara. Den mäktige har ställt sig i spetsen för dem, med makt drar de ut genom porten. Deras konung går i spetsen för dem, Herren går framför dem.
Mik 2:12-13


Föregående helgdag | Följande helgdag

Föregående dag | Följande dag

Övrigt material

Apokryferna från A till Ö
Psalmboken
Gudstjänstliv och musik i Borgå stift

Dagens bibelord

evl.fi/dagensord

Beställ dagens bibelord som RSS-flöde eller använd på din webbtjänst.


Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken