Evangelieboken och kyrkoåret

Tisdag 18.12.2018

Tredje söndagen i advent
Julkretsen, adventstiden
Årgången:Första årgången
Liturgisk färg:Violett eller blå
Altarljus:Två altarljus

Bibeltexterna:Tredje söndagen i advent
Dagens bibelord:Låt skammen bli vår bädd och vanäran vårt täcke, ty mot Herren, vår Gud, har vi syndat, vi och våra fäder, från vår ungdom till denna dag, och vi har inte lyssnat till Herren, vår Gud.
Jer 3:25


Föregående helgdag | Följande helgdag

Föregående dag | Följande dag

Övrigt material

Apokryferna från A till Ö
Psalmboken
Gudstjänstliv och musik i Borgå stift

Dagens bibelord

evl.fi/dagensord

Beställ dagens bibelord som RSS-flöde eller använd på din webbtjänst.


Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken