Evangelieboken och kyrkoåret

Onsdag 09.01.2019

Trettondagen (Epifania)
Julkretsen, trettondagstiden
Årgången:Första årgången
Liturgisk färg:Vit
Altarljus:Fyra altarljus

Bibeltexterna:Trettondagen (Epifania)
Dagens bibelord:Tack vare Kristus Jesus är hedningarna genom evangeliet arvingar som vi, tillhör samma kropp som vi och har del i löftet som vi.
Ef 3:6


Föregående helgdag | Följande helgdag

Föregående dag | Följande dag

Övrigt material

Apokryferna från A till Ö
Psalmboken
Gudstjänstliv och musik i Borgå stift

Dagens bibelord

evl.fi/dagensord
Anvisningar

Beställ dagens bibelord som RSS-flöde eller använd på din webbtjänst.


Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken