Evangelieboken och kyrkoåret

Söndag 03.02.2019

Kyndelsmässodagen
Helgdagar, helgdagar med anknytning till julen

Kristus, utstrålningen av Guds härlighet

Kyndelsmässodagens namn sammanhänger med den medeltida seden att denna dag välsigna alla de ljus som skulle användas i kyrkan under det kommande året. Festens bibliska firningsämne är frambärandet av barnet Jesus i templet och den gudomliga härlighet som kom in i världen genom honom och uppenbarades för oss. När den gamle Symeon välsignar barnet och dess föräldrar ser han framåt från denna händelse ända mot Golgata.

Årgången:Första årgången
Liturgisk färg:Vit
Altarljus:Sex altarljus

Öppna altarbilden

Ingångspsalmer:
173O Gud, det är en hjärtans tröst
 
16Lov ske dig, Herre Jesus Krist
 
52Jungfru Maria
Dagens psalmer:
51Nu får din tjänare i frid
 
53Kristus är världens ljus
Psaltarpsalm:Ps. 48:11–15
Första läsningen:Jes. 52:8-10
Andra läsningen:2 Kor. 3:18-4: 6
Evangelium:Luk. 2:22-33
 Alternativa predikotexter
Dagens bön


Föregående helgdag | Följande helgdag

Föregående dag | Följande dag

Övrigt material

Apokryferna från A till Ö
Psalmboken
Gudstjänstliv och musik i Borgå stift

Dagens bibelord

evl.fi/dagensord

Beställ dagens bibelord som RSS-flöde eller använd på din webbtjänst.


Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken